Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Energiefonds Brabant stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor zonnepanelen op woonhuizen

Zonnepanelen huren in Brabant nu ook snel en zonder gedoe geregeld.

Huiseigenaren in Brabant krijgen zonne-energie van eigen dak zonder zelf duizenden euro’s te investeren. Dat is mogelijk door de samenwerking van Energiefonds Brabant met Solease. De huiseigenaren kunnen via Solease de zonnepanelen volledig ontzorgd huren. Energiefonds Brabant zet haar kapitaal, kennis en netwerk in om zo veel mogelijk Brabantse huishoudens op deze manier te verduurzamen. De eerste 27 klanten hebben al zonnepanelen op hun dak.

Zonnepanelen huren in Brabant nu ook snel en zonder gedoe geregeld

Gezamenlijk in Brabant investeren

Energiefonds Brabant en Solease hebben gezamenlijk Solease Noord-Brabant opgericht om huiseigenaren in Brabant eenvoudig toegang te geven tot zonne-energie. Energiefonds Brabant stelt EUR 2,5 miljoen beschikbaar om deze zonne-installaties op woonhuizen te realiseren. Daarmee kunnen in eerste instantie circa 500 zonne-installaties worden gebouwd. In de volgende fase wordt bankfinanciering aangetrokken, waardoor het aantal installaties kan toenemen tot circa 2.500. Energiefonds Brabant biedt Solease ‘smart capital’; het zet naast kapitaal ook haar kennis en netwerk in.

Joris van der Geest, Fondsmanager van Energiefonds Brabant, zegt: “Samen met Solease kunnen wij een groot aantal Brabantse huiseigenaren helpen verduurzamen. Solease heeft de expertise in huis om deze kleine projecten grootschalig uit te rollen. Via dit partnerschap zetten wij onze tijd en middelen optimaal in voor de missie van het fonds; verduurzaming van de Brabantse energievoorziening.”

Roderick van Wisselingh, financieel directeur Solease, licht toe: “Energiefonds Brabant heeft met ons meegedacht om de financiering af te stemmen op de financieringsplannen op korte en langere termijn, onder andere via crowdfunding, zodat wij optimaal worden gesteund bij onze groeipotentie in Brabant.” Zo profiteert Solease Noord-Brabant aan de ene kant van de ervaring en expertise van Solease en aan de andere kant van het kapitaal, netwerk en de kennis van Energiefonds Brabant.

Crowdfunding

Op dit moment is Solease bezig met een succesvol verlopende crowdfunding. Met het opgehaalde geld wordt de organisatie uitgebreid om zo nog beter aan de groeiende vraag te voldoen en zo snel mogelijk de zonne-installaties te kunnen plaatsen. Solease werkt ook samen met energiefondsen uit Utrecht, Limburg, Overijssel, Drenthe en Gelderland en in totaal is er al €8,5 miljoen projectfinanciering beschikbaar. Dit is goed om zo’n 2000 huizen van een zonne-installaties te voorzien, een mooie start. Instappen kan nog tot 31 juli, lees de details op de crowdfunding pagina en doe net als Maurits Groen.

Volledig ontzorgd

Solease maakt door zonnepanelen te verhuren, zonnepanelen tot gemeengoed. Door te huren is er geen investering vooraf nodig. In principe kan iedereen met een eigen dak meteen zonnepanelen laten plaatsen en zo kosten en CO2 gaan besparen. Eenmaal geïnstalleerd kan het huidige voorschotbedrag voor elektriciteit verlaagd worden met het maandbedrag voor de huur. Doordat de maandhuur inclusief financiering, installatie, monitoring, reparatie en verzekering is, wordt de klant volledig ontzorgd. Naast een CO2-besparing van 2 ton per huishouden (= jaaropname van 100 bomen) bouwt een klant ook nog een koopkorting op van gemiddeld €250 per jaar.

Steeds meer bedrijven vergroenen

Milieumanagement is voor bedrijven uitgegroeid van een groene optie tot een strategische waarde, voornamelijk als reactie op consumenten die hun voorkeur voor duurzame producten kenbaar maken. Dit blijkt uit een door certificatie-instelling DNV GL en onderzoeksbureau GFK Eurisko uitgevoerd internationaal onderzoek onder meer dan 1700 professionals om te bepalen hoe bedrijven met milieumanagement omgaan. De onderzoeksresultaten van 2017 werden vergeleken met die van een soortgelijk onderzoek in 2014, om eventuele trendbreuken op te sporen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de stem van de klant van belang is. Verzoeken van klanten (50%) zijn de drijfveer die in het onderzoek van 2017 het meest aan belang wint. Met een stijging van 15% sinds 2014 is het de op één na belangrijkste drijfveer, ná naleving van wet- en regelgeving, met 77% de voornaamste beweegreden. Ook de druk van andere stakeholders wordt gevoeld. 25% van de respondenten noemt het, een stijging van 10% ten opzichte van het vorige onderzoek. Bedrijven zien zich nog steeds geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als drie jaar geleden. De voornaamste risico’s zijn verbonden met afvalmanagement, met name de afvalverwerking (55%), de verwerking van gevaarlijke materialen (44%) en het lozen van afvalwater (36%).

Steeds meer bedrijven vergroenen

Groeiende investeringen maar minder aandacht voor de toeleveringsketen

Van de ondervraagde bedrijven verklaart 74% dat milieumanagement van belang is voor hun overkoepelende bedrijfsstrategie. 45% zegt dat hun bedrijf de investeringen in milieumanagement in de toekomst zal vergroten, een stijging van bijna 10% ten opzichte van het vorige onderzoek. Wereldwijd heeft 96% van de bedrijven minimaal één actie ondernomen om de milieurisico’s in 2017 te beoordelen of te beperken. Tot de belangrijkste initiatieven behoren de bewaking van het proces om naleving van de wettelijke eisen te controleren (73%), het uitvoeren van regelmatig onderhoud om milieueffecten te beperken (70%) en de doorlopende analyse van milieueffecten (65%). Terwijl de aandacht voor de eigen activiteiten toeneemt, beschikt slechts een derde van de bedrijven over een milieumanagementprogramma voor leveranciers. Dat aandeel is lager dan verwacht, aangezien externe stakeholders de focus op leveranciers van cruciaal belang achten.

Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance, merkt in dit verband op: “Het is bemoedigend om te zien dat bedrijven een positieve trend vertonen als het gaat om milieumanagement. Maar er is nog werk te verrichten als het gaat om het bredere leveranciersnetwerk. Bedrijven moeten erkennen dat ze, net als bij de macht van de consument, hun leveranciers kunnen aanzetten tot meer duurzaamheid in de toeleveringsketen.”

Normen bieden waarde

Luca Crisciotti52% van de respondenten noemt de vermindering van het aantal milieuongevallen als het belangrijkste voordeel van milieumanagement. Dit percentage wordt gevolgd door verbeterde relaties met overheden (48%), kostenbesparingen (40%) en concurrentievoordelen (36%). 80% van de onderzochte bedrijven is overtuigd van de toegevoegde waarde van een milieumanagementsysteem dat is gebaseerd op de internationale ISO 14001-norm en certificering door derden. Het wordt met name beschouwd als een instrument om aan wettelijke eisen te voldoen (77%) en de prestaties te verbeteren (72%).

De volledige resultaten van de enquête kunt u hier downloaden

DNV GL is een van de meest toonaangevende certificatie-instellingen ter wereld. Wij helpen bedrijven om de prestaties van hun organisatie, producten, medewerkers, faciliteiten en toeleveringsketen te waarborgen door middel van diensten op het gebied van certificering, verificatie, assessment en training. Samen met onze klanten werken we aan duurzame bedrijfsprestaties en het opbouwen van vertrouwen bij stakeholders. DNV GL is actief in meer dan 100 landen. Onze medewerkers werken samen met onze klanten aan een veiligere, slimmere en duurzamere wereld. 

Kijk op https://www.dnvgl.nl

Doorbraak in energie via transparante gevel

Innovatieve zonnepanelen in gevel wekken grote hoeveelheden energie op én creëren prettig binnenklimaat.

Het toepassen van zonnepanelen op gevels om gebouwen energieneutraal te maken, is niet heel gebruikelijk. Het leverde tot nu toe donkere gesloten gebouwen op, terwijl glazen gevels daglicht, transparantie en ruimtelijkheid bieden. Door een innovatieve zonwering met transparante zonnepanelen is het nu echter mogelijk om via de gevel grote hoeveelheden energie op te wekken met volledig behoud van transparantie en design.

EGM architecten, ODS Geveltechniek en Pellikaan ontwierpen samen met Wellsun een gevel waarin energieopwekking en zonwering volledig zijn geïntegreerd. Een volgende stap in het energieneutraal maken van gebouwen is hiermee genomen.

Doorbraak in energie via transparante gevel

Transparante meest efficiënte zonnepanelen

De Lumiduct, het innovatieve zonweringsysteem van Wellsun, bestaat uit transparante panelen die automatisch de stand van de zon volgen en tegelijkertijd het zonlicht filteren. De panelen zetten het directe, verblindende zonlicht om in energie, maar laten het diffuse, zachte daglicht door. Zo is het mogelijk om een volledig glazen gevel te realiseren met geïntegreerde zonwering, die aanzienlijk meer energie opwekt dan een gesloten gevel met ‘normale’ zonnepanelen. Met een rendement van meer dan 30% zijn de toegepaste zonnepanelen de meest efficiënte die er bestaan.

“Een open en transparant gebouw, meer daglicht dan met andere zonwering, nooit meer verblinding en geen blazende airco.”

Meerwaarde binnenklimaat volgens TU Eindhoven

De gevel heeft ook meerwaarde voor het binnenklimaat. TU Eindhoven vergeleek de zonwering met een gangbare, geautomatiseerde zonwering op energieverbruik voor koeling, verwarming en verlichting. Eerste resultaten laten zien dat de energieopwekkende zonwering wat betreft koeling vergelijkbaar presteert, er tegelijkertijd minder verwarming nodig is en er meer daglicht binnenkomt.

Primeur voor Alblasserdam langs de A15

De primeur is voor Alblasserdam. Daar wordt de energieopwekkende zonwering voor het eerst toegepast langs de A15 in een gevel van veertig vierkante meter bij het kantoor van Mondial Movers. De innovatieve gevel creëert perfecte daglichtomstandigheden in het gebouw, in combinatie met volledige transparantie en hoge energieprestaties. Een volgende stap in het energieneutraal maken van gebouwen is hiermee genomen.

Wellsun logo EGM architecten logo

Over Wellsun

Wellsun is in 2013 opgericht met de gedachte het zonlicht maximaal te benutten door de zon selectief te gebruiken. Het directe licht is energierijk en zorgt voor opwarming en verblinding in een gebouw. Specifiek dat licht wil je 3/4 weren en omzetten in nuttige duurzame energie. Het zachte diffuse daglicht daarentegen wil je juist maximaal toelaten tot het gebouw. Met de Lumiduct heeft Wellsun een transparante zonwering ontwikkeld die glazen gevels mogelijk maakt, die met hoog rendement elektriciteit opwekt én zorgt voor 2 tot 3 keer zoveel daglicht als bij normale zonwering. De Lumiduct is sinds begin 2017 commercieel verkrijgbaar.

Over EGM

EGM architecten is één van de meest innovatieve en kennisintensieve architectenbureaus van Nederland. Al meer dan veertig jaar vervullen we onze voortrekkersrol met een duurzame en proactieve benadering van
architectuur. Het resultaat is een breed scala aan onderscheidende gebouwen voor zorg, overheid, onderwijs, onderzoek, maatschappij en bedrijfsleven. Nationaal en internationaal. EGM adviseurs vormt de schakel tussen ontwerp en uitvoering met bouwkundige en praktijkgerichte adviezen op het gebied van bouwfysica, akoestiek, bouwkundige brandpreventie, bouwregelgeving, duurzaamheid, bouwtechniek, bouwpathologie en bouwplantoetsingen. EGM adviseurs maakt al jarenlang deel uit van EGM architecten en heeft zich daardoor kunnen ontwikkelen tot een bijzondere groep van adviseurs: adviseurs die dicht bij het ontwerp opereren.

EGM R&D werkt aan projecten in de zorg die verder gaan dan alleen het gebouw. In onze visie zijn innovaties de motor voor vooruitgang in veiligheid, efficiëntie en welzijn. We maken gebruiken van onze Evidence Based Design tool om deze innovaties en ontwikkelingen in beeld te brengen. EGM R&D werkt samen met zorginstellingen, woningcorporaties, overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, strategisch adviesbureaus en product leveranciers. Samenwerking is de sleutel tot vooruitgang.

EGM interieur snijdt voor ieder project de architectuur van het interieur op maat voor opdrachtgever en gebruiker en levert een grote variatie aan inspirerende projecten in de zorg, voor overheden en culturele instellingen, voor werkomgevingen, leisure en retail. Het interieur is daarmee een blauwdruk van de organisatie van onze opdrachtgever.

Powered by EGM. Bouwen doe je in 7D. Ontwerpen en engineeren volgens ons dus ook. En dit kan eenvoudig met BIM: Building Information Modelling. Met dit model ontwerpt u niet alleen in 3D, u haalt ook alle denkbare informatie uit het ontwerp. BIM is niet voor niets in opkomst in ontwerpend en bouwend Nederland. EGM heeft al vele jaren ervaring en is koploper in BIM. Deze kracht zetten we nu in via Powered by EGM.