Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

AISE Charter for Sustainable Cleaning

charter logo

A.I.S.E. en Cefic hebben een aantal vrijwillige initiatieven ontwikkeld op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het A.I.S.E. ‘Charter voor duurzaam schoonmaken’ is het belangrijkste initiatief voor zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten die verkocht worden in heel Europa.

Het A.I.S.E. Charter voor duurzaam schoonmaken werd in 2004 gelanceerd in alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het dekt alle productcategorieën van de branche van zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten, zowel in de huishoudelijke als de industriële/institutionele sector. Dit vrijwillige initiatief was vernieuwend door te stimuleren dat er duurzaamheidbeleidsmaatregelen worden getroffen tijdens alle stadia van de levenscyclus van het product.

Het Charter probeert verder te gaan dan wettelijke eisen om te garanderen dat producten – tijdens hun levenscyclus- worden geproduceerd op de veiligste en meest milieuverantwoorde manier die mogelijk is. Bovendien streeft men ernaar om zeker te stellen dat producten veilig zijn voor hun bedoelde gebruik, en dat alle relevante veiligheidsinformatie en informatie over optimaal gebruik aan consumenten ter beschikking wordt gesteld. Het doel is om te bewegen richting meer duurzame productie- en consumptiepatronen.

Bedrijven die zich aansluiten bij het Charter moeten zich onderwerpen aan externe, onafhankelijke verificatie, en nemen deel aan een jaarlijkse EU-brede beoordeling van bepaalde Key Performance Indicators die economische, sociale en milieuaspecten meten.

A.I.S.E. rapporteert de voortgang jaarlijks in een duurzaamheidverslag waarin een aantal Key Performance Indicators met betrekking tot de prestaties van de industrie op EU-niveau belicht zullen worden. Het zal onder meer gaan om indicatoren zoals waterverbruik en gemiddeld energieverbruik per ton productie.

Het Charter werd van meet af aan beschouwd als een evolutief langetermijnprogramma. Het zal mettertijd dan ook verder evolueren om de duurzaamheidpraktijken voor de hele sector te helpen sturen. Regelmatige verbeteringen van het Charter garanderen dat dit Charter het meest geavanceerde duurzaamheidgarantieprogramma blijft om ‘best practices’ te promoten binnen de industrie, met LCA en wetenschap als basis.

Meer informatie over AISE Charter for Sustainable Cleaning

Groene Zaken:

Asito Noord Holland
Asito Oost Nederland
Asito Zuid-West Nederland
Asito Medical Midden en ZO Nederland
Asito Medical Oost Nederland
ISS Cleaning Services de Meern
Asito Medical Noord Nederland
Asito Medical Zuid Nederland
Asito Noord Nederland
Asito Medical Oost-Brabant
ISS Cleaning Services Rotterdam
ISS Facility Services
Asito Tilburg
Asito Zuid-Oost Nederland
Asito Transport
Asito Medical Zuid Holland
Asito Hoofdkantoor