Voorwaarden lidmaatschap

Begrippen

GroeneZaken: GroeneZaken VOF, ingeschreven onder KVK-nummer 67724825.
Deelnemer: Een bedrijf of instelling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Lidmaatschap: De verbintenis tussen Deelnemer en GroeneZaken.
Website: https://www.groenezaken.com
Bedrijfsgegevens: Gegevens van de Deelnemer met betrekking tot de identiteit en bedrijfsactiviteiten van Deelnemer.
Bedrijfspagina: Een internetpagina op de Website met daarop Bedrijfsgegevens van de Deelnemer.

Bepalingen met betrekking tot het lidmaatschap van GroeneZaken

  1. Het is alleen toegestaan uw bedrijf aan te melden, als uw bedrijf een product/dienst levert welke bijdraagt aan het verduurzamen van de maatschappij óf als uw bedrijf een beleid heeft omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  2. Het Lidmaatschap is voor onbepaalde tijd aangegaan. Beide partijen kunnen het Lidmaatschap op elk moment beëindigen.
  3. Het Lidmaatschap is gratis voor de Deelnemer.
  4. GroeneZaken stelt bij een Lidmaatschap een Bedrijfspagina beschikbaar aan de Deelnemer.
  5. Deelnemer dient zijn Bedrijfsgegevens aan te leveren aan GroeneZaken en deze bedrijfsgegevens up-to-date te houden. GroeneZaken verstrekt hiervoor aan Deelnemer een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiermee krijgt Deelnemer toegang tot een speciale pagina op de Website waarop Deelnemer de Bedrijfsgegevens kan invoeren en/of wijzigen. Deelnemer dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig te bewaren om misbruik door derden te voorkomen.
  6. Alle informatie-uitwisseling met betrekking tot het Lidmaatschap tussen GroeneZaken en Deelnemer verloopt via emailberichten.
  7. Deelnemer geeft toestemming aan GroeneZaken om de Bedrijfsgegevens te publiceren op de Website en te gebruiken voor andere doeleinden. Deelnemer geeft tevens toestemming aan GroeneZaken om via email berichten periodiek informatie van andere Deelnemers te ontvangen.
  8. GroeneZaken is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet of niet goed functioneren van de Website of die ontstaat door onvolledige, foutieve of verouderde Bedrijfsgegevens.

Andere links:

Disclaimer

Privacy voorwaarden

Criteria voor lidmaatschap

Algemene voorwaarden van GroeneZaken

Onze partners