Disclaimer

De door GroeneZaken.com verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment worden gewijzigd.

Leden van GroeneZaken en klanten kunnen alleen diensten van GroeneZaken afnemen indien zijn akkoord gaan met de privacyvoorwaarden

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. GroeneZaken.com, alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. GroeneZaken.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door GroeneZaken.com wordt onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijst naar site(s) van GroeneZaken.com.

Afnemer van informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van GroeneZaken.com omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Onze partners