Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Duurzaam nieuws

Hieronder staan actuele artikelen over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bron: duurzaamnieuws.nl

Steeds minder draagvlak voor stoppen met aardgas

16 juli 2019
Het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas is het afgelopen jaar gedaald van 57% naar 48%. [ lees meer ]

Grote beleggers zijn dol op schaliegas en plastic

16 juli 2019
De meeste grote banken en verzekeraars in Nederland investeren volop in bedrijven die schaliegas winnen en plastics produceren. [ lees meer ]

Forze VIII: steeds sneller racen op waterstof

16 juli 2019
De Forze VIII is in feite een elektrische auto waarin echter gebruik gemaakt wordt van een zogenaamde brandstofcel om stroom op te wekken. [ lees meer ]

Slim algoritme vermindert voedselverspilling, halveert restaurantrekening

14 juli 2019
Via de Restoranto app kun je in de meer dan 70 deelnemende restaurants in Rotterdam en Amsterdam reserveren met dynamische prijzen. [ lees meer ]

Waterstoftechnologie voor elk huishouden

14 juli 2019
The Green Village in Delft biedt mogelijkheden om waterstof als duurzame energiedrager in een gecontroleerde omgeving te onderzoeken en testen.  [ lees meer ]

Frankrijk kondigt vliegtaks aan

14 juli 2019
Frankrijk wil vanaf 2020 een vliegtaks heffen op vliegtuigtickets van vertrekkende vluchten. Het moet de EU over streep trekken om dat voorbeeld te volgen. [ lees meer ]

Ook zonnestroom voor sociale huurders 

14 juli 2019
Uit collectieve zonnestroomprojecten op geschikte daken van woningcorporaties kunnen sociale huurders direct financieel voordeel halen. [ lees meer ]

7000 universiteiten en hogescholen roepen klimaatnoodtoestand uit

11 juli 2019
Meer dan zevenduizend universiteiten en hogescholen overal ter wereld roepen de klimaatnoodtoestand uit. Ze nemen zich voor om klimaatneutraal te worden. [ lees meer ]

Meer vrouwen in de top, anders geen geld

11 juli 2019
Fundright wil gelijke funding-mogelijkheden voor vrouwelijke founders met het tekenen van een diversiteitsstatement en roept andere VC’s op dat ook te doen. [ lees meer ]

Oproep aan EU landbouwcommissie: Vegaburger moet kunnen

11 juli 2019
ProVeg roept de eu landbouwcommissie op om een frisse start te maken met de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,en het vegaburgerverbod. [ lees meer ]

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

10 juli 2019
Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. De SEEH bestaat ook voor VvE’s. [ lees meer ]

Banken committeren zich om CO2-uitstoot tegen te gaan

10 juli 2019
Banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars zeggen toe dat ze zichzelf harde CO2-reductiedoelstellingen opleggen.  [ lees meer ]

€ 80 miljoen extra voor circulaire economie

10 juli 2019
Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. De beschikbare middelen [ lees meer ]

Investeren in groenfonds Regionaal Duurzaam weer mogelijk

9 juli 2019
Groenfonds Regionaal Duurzaam geeft opnieuw participaties uit. Dit betekent dat iedereen per direct weer groen kan investeren met belastingvoordeel. [ lees meer ]

Achmea stapt uit kolen en teerzand

9 juli 2019
Achmea belegt niet meer in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet halen uit kolen of uit de winning van olie uit teerzanden. [ lees meer ]

Aardappelgate: nepkrieltjes in het schap

8 juli 2019
Voorgeschilde (mini) krieltjes in de supermarkt zijn vaak geen kleine aardappeltjes maar afgeronde blokjes die uit grote aardappelen worden gesneden. [ lees meer ]

Omwonenden van luchthavens worden gek van kabinet

8 juli 2019
Schiphol mag toch uitbreiden en de plannen voor Lelystad Airport worden een tikkeltje bijgesteld. Gek worden de omwonenden ervan. [ lees meer ]

Nogmaals: consument wil dat overheid en bedrijven voortouw nemen bij verduurzaming

8 juli 2019
Voor mobiliteit, energie en wonen kijken consumenten naar bedrijfsleven en overheid om op die terreinen een duurzame voortrekkersrol te vervullen. [ lees meer ]

Experiment wil plug-in hybride meer elektrisch laten rijden

6 juli 2019
De manier waarop mensen autorijden en hun plug-in hybride elektrische auto opladen, heeft invloed op schone lucht. Dit is het onderwerp van onderzoek door onder andere masterstudent Shashank Thakkar van Rotterdam School of Management. Opmerkelijk genoeg is dit een van de eerste uitgebreide empirische onderzoeken naar het oplaad- en rijgedrag van automobilisten die in een [ lees meer ]

Natuurinclusief boeren is succes in Vechtplassen 

6 juli 2019
Vechtplassen laat zien dat het lukt biodiversiteit te bevorderen en bokashi te maken met minder stikstof, kringlopen te sluiten en beter natuurbeheer. [ lees meer ]

22 tips om je tuin klimaatbestendig te maken

5 juli 2019
Het is zaak om klaar te zijn voor de gevolgen van klimaatverandering die nu al merkbaar zijn, zoals droogte en overvloedige regen. Zeker in de tuin. [ lees meer ]

Biomassa voor energie in Nederland vrijwel volledig uit reststromen

3 juli 2019
De gebruikte biomassa in Nederland bestaat bijna 100% uit rest- en afvalstromen: vooral B-hout en biomassa reststromen afkomstig van regulier beheer. [ lees meer ]

Beursgenoteerde bedrijven onderschatten klimaatrisico’s

3 juli 2019
Meer dan de helft van de grote bedrijven beschouwt extreme weersomstandigheden niet als een van de belangrijke financiële risico’s die de onderneming loopt. [ lees meer ]

Oxfam Novib en supermarkten tegenover elkaar over onderzoek mensenrechten

3 juli 2019
De supermarkten vinden dat aan hun inspanningen voor verbetering van mensenrechten geen recht wordt gedaan door Oxfam Novib onderzoek Behind the Barcodes. [ lees meer ]

Bedrijven maken meer werk van leefbaar loon

2 juli 2019
Onderzoek van de VBDO bij 39 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven laat zien dat inzake Leefbaar Loon belangrijke vooruitgang geboekt werd. [ lees meer ]

Meer interessante informatie over duurzaamheid vindt u op duurzaamnieuws.nl.