Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Voorwaarden GroeneZakenDeal

Begrippen

  
GroeneZaken:GroeneZaken VOF, gevestigd te Emmen en ingeschreven onder KVK-nummer 67724825.

Klant:Een bedrijf of instelling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en tevens lid van GroeneZaken.

Website:http://www.groenezaken.com

GroeneZakenDeal:Een internetpagina op de Website met daarop informatie over een aanbieding van een product of dienst van Klant, waar bezoekers van de Website gebruik van kunnen maken. Daarnaast een banner met informatie over de GroeneZakenDeal, die op andere internetpagina’s van de Website getoond wordt. 

Bepalingen met betrekking tot een GroeneZakenDeal

 1. Klant koopt een GroeneZakenDeal bij GroeneZaken via een online bestelprocedure. In deze procedure verstrekt de Klant alle benodigde gegevens aan GroeneZaken om de GroeneZakenDeal te kunnen samenstellen en te kunnen publiceren. Na bestelling is wijziging van deze gegevens niet toegestaan. Na de bestelling stuurt GroeneZaken de factuur voor de GroeneZakenDeal naar de Klant.

 2. De GroeneZakenDeal wordt in een vast stramien opgemaakt. Afwijkingen ten opzichte van dit stramien zijn niet toegestaan. GroeneZaken stelt de opmaak van de internetpagina en de banner van de GroeneZakenDeal samen aan de hand van de gegevens uit de bestelling. GroeneZaken legt binnen 5 werkdagen na bestelling de opgemaakte GroeneZakenDeal voor aan de Klant ter goedkeuring.

 3. De Klant geeft expliciet goedkeuring aan GroeneZaken over de opmaak van de GroeneZakenDeal. GroeneZaken is niet verantwoordelijk voor fouten in de indeling, teksten en / of afbeeldingen van de GroeneZakenDeal.

 4. Bij de bestelling heeft de Klant aan GroeneZaken de datum van publicatie en de periode van publicatie van de GroeneZakenDeal verstrekt. GroeneZaken publiceert de GroeneZakenDeal indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:
  - de datum van publicatie is bereikt;
  - de periode van publicatie, gerekend vanaf de datum van publicatie is niet verstreken;
  - de opmaak van de GroeneZakenDeal is door de Klant goedgekeurd;
  - de factuur voor de GroeneZakenDeal is door de Klant voldaan.

 5. De periode van publicatie start op de datum van publicatie ongeacht het feit of de Groene-ZakenDeal daadwerkelijk gepubliceerd is. Verschuiving in de tijd  en of onderbreking van deze periode van publicatie is niet toegestaan.

 6. Voor een GroeneZakenDeal gelden de “Algemene Voorwaarden GroeneZaken", gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen in januari 2017.

Download deze voorwaarden

Andere links: