Chr. Muller Touw bv

Adres

Nijverheidsweg 8
6662 NG Elst

Telefoon 0481-365240

Website https://www.chrmullertouw.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Chr. Muller Touw B.V. te Elst, Gelderland, is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en handel in touw, touwproducten, touwwerk en aanverwante artikelen en biedt de juiste oplossingen bij touwvraagstukken.

Chr. Muller Touw biedt betrouwbaarheid, traditie, dynamiek, kennis, ervaring, zekerheid en duurzaamheid voor mens, materiaal en omgeving bij de dagelijkse werkzaamheden. 

Een breed scala aan moderne fabricagetechnieken, in combinatie met meer dan 40 jaar ervaring in de branche en minstens vijf generaties touwslagers sinds 1850, maakt dat wij een zeer breed pakket aan producten en bovendien maatwerkoplossingen kunnen aanbieden.

Branche
Industrie
Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

1984

Milieubeleid

VISIE EN DOELSTELLINGEN

DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

De kern van onze interactie met de grotere omgeving is een bewustzijn van onderlinge verbinding en afhankelijkheid. Hier op een duurzame wijze mee omgaan zien we eerder als een vanzelfsprekendheid dan als een bewuste keuze. Dit is niet onopgemerkt gebleven naar aanleiding van de MVO Quickscan (welke is aangeboden aan de ondernemers in de gemeente Overbetuwe en Lingewaard) en een bezoek door ‘Het Groene Podium’ en ‘Platvorm Creatieve Technologie’  (gestopt per 2016) en heeft geleid tot een nominatie voor de Duurzaamheids Award 2012 tijdens het VERON/OCO Ondernemerscafé Duurzaam op 3 oktober 2012.   

Chr. Muller Touw is niet alleen betrokken bij haar klanten en de grotere omgeving. Bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers en de maatschappij staat voor ons ook hoog op de agenda. Ook steunen wij initiatieven die ons inziens een positief effect hebben op de maatschappelijke ontwikkeling. Als erkend leerbedrijf worden bij Chr. Muller Touw stageplaatsen gevolgd door leerlingen van diverse opleidingen uit de regio.

Bij alle bedrijfsprocessen wordt voortdurend gekeken naar efficiency verbetering en de mogelijkheid tot verlagen van de impact op 'de grotere omgeving' voor een duurzame samenleving. 

 • Chr. Muller Touw heeft naar aanleiding van de deelname aan het Koploperproject de Du-On-Scan uitgevoerd; hieruit is een duurzaamheidsprofiel opgesteld en zijn gegevens verwerkt in de Milieubarometer. De Milieubarometer is een online instrument waarmee bedrijven en organisaties hun milieuprestatie en CO2-footprint meten en verbeteren. 
 • Zaterdag 21 maart 2015 (NL-doet) heeft het volledige team van Chr. Muller Touw meegewerkt bij het maken van een Labyrint op Landerij De Park, een centrum voor natuurbeleving, initiatief van Stichting Boerderij Lingezegen, organisator Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk.
 • In 2014 is een Plug-inhybride (PHEV) auto aangeschaft en bij het bedrijfspand een laadpaal van NewMotion, welke ook toegankelijk is voor bezoekers.
 • In 2019 is een all-electric auto aangeschaft en is bij het bedrijfspand een tweede laadpaal van New Motion geplaatst.
 • In de zomer van 2020 worden op het dak van Chr. Muller Touw bv 426 zonnepanelen  en power optimizers geplaatst, goed voor ca. 125.000 kWh per jaar.
 • Chr. Muller Touw heeft 29 januari 2013 bij Omnivents in Valburg de deelnemersverklaring ondertekend van het Koploperproject duurzaam ondernemen Gemeente Overbetuwe samen met ‘Het Groene Podium’ en advies- en ingenieursbureau DGMR. Er worden nieuwe kansen, verbetermogelijkheden en risico's in kaart gebracht op het gebied van energiebesparing en sociale innovatie.
 • Mei 2013 wordt aan Chr. Muller Touw de Koploper Award uitgereikt door de wethouder van de gemeente Over-Betuwe.  
 • Chr. Muller Touw heeft een nominatie voor de Duurzaamheids Award 2012 gekregen tijdens het VERON/OCO Ondernemerscafé Duurzaam op 3 oktober 2012, welke bijeenkomst is gehouden bij Presikhaaf Bedrijven te Bemmel. Dit naar aanleiding van de MVO Quickscan welke is aangeboden aan de ondernemers in de gemeente Overbetuwe en Lingewaard en een bezoek door ‘Het Groene Podium’ en ‘Platvorm Creatieve Technologie’. 
 • Begin 2007 heeft Chr. Muller Touw een energiebesparende investering gedaan met betrekking tot de verlichting in het pand, dit heeft geresulteerd in een besparing van 30% op jaarbasis wat betreft het kWh-verbruik van de verlichting en een besparing van 11% op het totale kWh-verbruik.
 • Wij zijn ons altijd al bewust geweest van het belang voor onze grotere omgeving; het feit dat de Milieubarometer over 2013 bij gelijkblijvende economische activiteiten een verbetering van onze CO2-footprint laat zien van 12,5% ten opzichte van 2012 geeft aan dat maatregelen die genomen zijn doeltreffend zijn en dat meting zeker stimulerend werkt.
 • Alle verlichting in het pand is in de loop van 2015, 2016 en 2017 vervangen door ledverlichting en voorzien van bewegingssensoren in het magazijn; dit heeft in 2016 ten opzichte van 2015 tot een daling van onze CO2-footprint geleid van 8,6% ondanks een gestegen omzet en een gelijkblijven van de CO2-footprint over 2017 ondanks een groei van de omzet van ca. 14%. 
 • Februari 2018 stapt Chr. Muller Touw volledig over op energie van NederlandseWind van Nuon; hierdoor is de CO2-footprint met 67% gedaald t.o.v 2017 en met 77% t.o.v. 2012.
 • In 2018 heeft de Nuon een duurzaamheidsscan uitgevoerd en zal voor het bedrijfspand het A-label aangevraagd kunnen worden. Ook wordt naar aanleiding hiervan onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van zonnepanelen.  
 • In 2019 zal de CO2-footprint t.o.v. 2018 ca 50% dalen doordat het gehele jaar gebruik wordt gemaakt van NederlandseWind.
 • Chr. Muller Touw is betrokken bij Made-Inn-Betuwe (M.I.B.) een selekte groep innovatieve ondernemers uit de maakindustrie in de Oost Betuwe.
 • Chr. Muller Touw is sinds sinds 2014 Zakenvriend van KWF-Kankerbestrijding en sinds 2015 partner van MVO-Nederland. 
 • Afval van pallets en houten haspels wordt hergebruikt voor meubels door sociale werkplaatsen
 • Productie-medewerkers zijn in 2016 in de gelegenheid gesteld een EVC (Eerder Verworven Competentie)-traject te volgen. Al degenen die hieraan hebben deelgenomen, hebben in 2018 hun MBO-certificaat ontvangen.

Milieukeurmerken

Twitter @chrmullertouw

Onze partners