Aannemersbedrijf Koen Meijer B.V.

Adres

Transportweg 32
9645 KX Veendam

Telefoon 059-8627999

Website http://www.koenmeijer.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Aannemersbedrijf Koen Meijer BV is gespecialiseerd in het voorbereiden en uitvoeren van civieltechnische werken, in de breedste zin van het woord. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden, industrie, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Onze projecten worden voornamelijk uitgevoerd op de aanbestedingsmarkt. Daarnaast worden steeds meer projecten gerealiseerd in bouwteamverband, in eigen ontwikkeling of op basis van geïntegreerde contractvormen. Bij deze contractvorm worden projecten van concept tot en met uitvoering, en meerjarig onderhoud gerealiseerd. Voor wat betreft het uitvoeren van civieltechnische werken bestrijkt ons productaanbod het complete assortiment ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, bodemsanering, waterbouw, betonbouw en reconstructies.

Wij zijn ISO9001:2015 en VCA** gecertificeerd en een erkend leerbedrijf. Daarnaast staan we op trede 3 van de CO2 prestatieladder.

Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

1997

Milieubeleid

Aannemersbedrijf  Koen Meijer is een moderne onderneming die maatschappelijk verantwoord, vakkundig en klantgericht opereert. Door middel van het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende zorgsystemen, wordt een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie bewerkstelligd.

Wij werken doorlopend aan het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende relevante kwaliteits- en veiligheidssystemen. Dit maakt ons tot een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie. Wij zijn ISO9001, VCA**, BRL7000 en CO2-prestatieladder trede 5 gecertificeerd. Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf.

Wij hebben onze eigen school waarin wij iedereen een kans geven zichzelf te ontwikkelen tot een goede vakman op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw of een beroep in de woning- en utiliteitsbouw. Wanneer de wens er is om allround gww-medewerker te worden, betonvlechter, stratenmaker of timmerman, krijgt iedereen bij ons die kans.

Onze partners