Active Health Group B.V.

Adres

Folkert Elsingastraat 38
3067 NW Rotterdam

Telefoon 088-28 66 055

Website http://www.activehealthgroup.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Gezonde mensen in gezonde organisaties

Active Health Group B.V. (AHG) is een adviesorganisatie in gezondheid. Wij werken vanuit de visie: ‘gezondheid is een waarde’. Gezondheid definiëren wij als ‘het vermogen van mensen een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Ieder mens heeft de veerkracht in zich om gezond te worden en/of zich gezond te voelen, zelfs wanneer er sprake is van ziekte.

Onze professionals faciliteren zelfsturing, empowerment en gedragsverandering van het individu binnen de specifieke context en cultuur van de organisatie. Dit doen zij landelijk over de band van organisatiecultuur en -beleid, employability en preventie, verzuimbeheersing en schadelastreductie met aandacht voor de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever. Door aan te sluiten bij iemands natuurlijke vermogens, is ieder individu zelf in staat om te kiezen voor gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid.

Op www.activehealthgroup.nl vindt u uitgebreide informatie over onze dienstverlening. Hoe kunnen wij u het beste faciliteren?

Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

1996

Milieubeleid

Active Health Group B.V. is BCorp gecertificeerd. ‘Using Business as a force of good’ en  ‘B the change!’, dat is waar B Corporation gecertificeerde organisaties zoals wij voor gaan. Met onze dienstverlening willen wij een positieve bijdragen leveren aan de gezondheid van mens en milieu.

Onze partners