Active Health Group B.V.

Adres

Folkert Elsingastraat 38
3067 NW Rotterdam

Telefoon 088-28 66 055

Website http://www.activehealthgroup.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Gezonde mensen in gezonde organisaties – regie op inzetbaarheid

‘Gezonde mensen in gezonde organisaties’, dat is de visie van waaruit wij klanten ondersteunen:
·         Uw organisatie kan dankzij gezonde medewerkers haar doelstellingen realiseren.
·         Gezondheid stelt de individuele medewerker in staat zich te ontplooien.

Drie pijlers
Wij helpen medewerker en werkgever om samen invulling te geven aan de eigen regie van het individu op zijn inzetbaarheid en vitaliteit via de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid:
·         Organisatiecultuur, beleid en leiderschap.
·         Employability en preventie.
·         Verzuimbeheersing en schadelastreductie.

Onze circa 200 professionals hebben daarbij aandacht voor: het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid, bewustzijnsontwikkeling, intrinsieke motivatie, denken in mogelijkheden, ontrafeling en objectivering van oorzaken.

Adviesorganisatie in gezondheid en duurzame inzetbaarheid, tevens arbodienst
Wij zijn een adviesorganisatie in gezondheid en duurzame inzetbaarheid, tevens arbodienst. Sinds 1996 faciliteren wij organisaties bij zelfsturing, empowerment en gedragsbeïnvloeding van het individu en het creëren van een gezonde organisatiecontext. Zo dragen wij bij aan een duurzaam inzetbaar werkend Nederland, productiviteitsverbetering, (verzuim)kostenbesparingen en risicobeheersing. Wij zijn gecertificeerd voor het Certificatieschema Arbodiensten, ISO 9001 kwaliteit, ISO 27001 informatiebeveiliging en B Corporation, en wij werken volgens ISO 14001 milieumanagement.

Op www.activehealthgroup.nl vindt u uitgebreide informatie over onze dienstverlening. Hoe kunnen wij u het beste faciliteren?

Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

1996

Milieubeleid

Wij zijn een gecertificeerd B Corporation. Een B Corp is een onderneming die zijn bedrijfsvoering inzet voor meetbare positieve impact op sociaal-maatschappelijke vraagstukken en milieuvraagstukken. In ons geval: samen werken aan gezonde mensen in gezonde organisaties met oog voor de gehele waardeketen.

Onze partners