ANWB

Adres

Wassenaarseweg 220
2596 EC Den Haag

Telefoon 088-269 29 99

Website http://www.anwb.nl/

Locatie

Bedrijfsprofiel

De ANWB werd op 1 juli 1883 opgericht onder de naam Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond, waar de afkorting ANWB vandaan komt.
Op 28 mei 1893 werd de eerste stap gezet naar juridische hulpverlening naar de leden door het instellen van de "Rechtsgeleerde Commissie". Tegenwoordig wordt de leden die zo'n verzekering afsluiten deze hulp via de afdeling Rechtshulp aangeboden. Deze afdeling is gespecialiseerd in het verlenen van (internationale) rechtshulp op het gebied van mobiliteit, recreatie en toerisme. Een voorbeeld van dergelijke rechthulpverlening heeft betrekking op de dienstverlening voor ANWB-leden van de Alarmjurist, een service die 24 uur per dag 7 dagen per week te raadplegen is in geval van acute behoefte aan juridisch advies in het buitenland.

De bond houdt zich al sinds het eind van de negentiende eeuw niet alleen maar bezig met fietsers, maar ook met automobilisten, wandelaars, ruiters, motorrijders, watersporters, wintersporters en kampeerders. De ANWB had op 1 januari 2008 3.900.434 leden en is daarmee de grootste vereniging van Nederland. Deze leden ontvangen allemaal de Kampioen, het grootste Nederlandstalige tijdschrift. Zichtbaar in het Nederlandse landschap zijn de talloze wegwijzers van de ANWB, waaronder vanaf 1919 de paddenstoelen, gericht op fietsen en wandelaars. Naast het aanbieden van verzekeringen, reizen en testen zijn ook de Wegenwacht (opgericht in 1946), de Alarmcentrale en Rechtshulp van de ANWB.

Branche
Mobiliteit
Werknemers

meer dan 250

Oprichtingsjaar

1883

Milieubeleid

Visie op MVO
De samenleving gaat ervan uit dat het bedrijfsleven zijn activiteiten op een verantwoorde wijze uitvoert. Dit geldt nog sterker voor de ANWB als maatschappelijke organisatie en vereniging. Echter, veel van de activiteiten zijn al maatschappelijk relevant, maar dat maakt ze niet automatisch maatschappelijk verantwoord. Voor de ANWB zijn er 3 belangrijke pijlers:

Sociaal: Activiteiten zijn menselijk, betaalbaar en pro-actief

Duurzaam: Alle activiteiten zijn maatschappelijk verantwoord, hebben kwaliteit, leveren duurzaam financieel resultaat op, zijn schoon en niet ontwrichtend

Veilig: Alle producten en diensten zijn vrij van risico's, zowel aan de productiekant als aan de gebruikerskant

Daarnaast beoogt de ANWB met al haar activiteiten waarde toe te voegen aan zowel de samenleving, haar leden als de organisatie zelf. Dit zogenaamde 'win-win-win'-principe wordt nagestreefd door het nemen van een voortrekkersrol op de terreinen waar zij actief is (wil zijn).

MVO-beleid
Het maatschappelijke karakter is dus belegd in de gehele organisatie, zowel in de ANWB-statuten als in de bedrijfsstrategie voor de komende jaren, de Ambitie 20|20. Binnen deze kaders is ook een intern MVO-beleid ontwikkeld.

De ANWB vindt het namelijk belangrijk dat onze maatschappelijke doelstellingen doorklinken in onze eigen bedrijfsvoering. Het MVO-beleid zorgt ervoor dat de waarden 'sociaal, duurzaam en veilig' in de interne processen worden gewaarborgd, de prestaties worden gemonitord en waar wenselijk bijgestuurd.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Vanwege het grote aantal leden dat ANWB vertegenwoordigt, is het belangrijk om de kennis die zij heeft maatschappelijk in te zetten en de buitenwereld bewust te maken van maatschappelijke thema's. De ANWB biedt op basisscholen bijvoorbeeld het verkeerseducatieprogramma 'Streetwise' aan, zij ondersteunt de 'Dag van het park' en maakt kinderen in asielzoekerscentra mobiel met het project 'Kinderfietsenplan'.

Meer lezen over ons MVO-beleid? Zie het ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2018

Twitter @ANWB

Onze partners