Archiview

Adres

Pottebakkersrijge 3
9718 AE Groningen

Telefoon 0503112922

Website http://www.archiview.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Afhankelijk van de bouwopgave en Programma van Eisen zoeken we partners die onder leiding van Archiview het ontwerp verder uitwerken en begeleiden in cross-disciplinaire teams. Dit betekent dat er één contactpersoon is die bij het volledige traject betrokken is en altijd als direct aanspreekpunt voor de opdrachtgever fungeert. Zo kan de bezetting van het bureau variëren om flexibel te kunnen inspelen op een nieuwe situatie. Deze filosofie is ontwikkeld door de complexiteit van het bouwen en vele disciplines die bij het bouwen nodig zijn.

Archiview gaat altijd uit van de filosofie en identiteit van de opdrachtgever en vertaald dit in een aansprekend gebouw met de uitstraling en beleving die voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, maar in zijn architectuur een duidelijke stelling neemt en vloeit in de huidige aanwezige structuur en deze versterkt. Het gebouw is daarom voor ons een inspirerend instrument bij het vormgeven aan de uiteenlopende activiteiten geworden. Dit komt tot uiting in de inrichting, functionele opbouw van de specifieke gebieden en de materiaalkeuze in relatie tot gebruik. Met het Programma van Eisen als leidraad is de dagelijkse realiteit in beleving van het gebouw vertaald met behulp van thema’s en associaties. Het karakter in relatie tot vrijheid geeft een zintuiglijke en fysieke ervaring waarin licht in relatie tot ruimtelijkheid een belangrijke rol speelt. Hierbij moet grote aandacht worden besteed aan de overgangen, relaties, licht, de route en wijze waarop men hierop inspeelt denkend vanuit de gebruiker.

Specialiteiten: architectuur, woningbouw, kantoor, theater, gezondheidscentrum, interieur, concepten, duurzaamheid, nul op de meter, circulaire economie.
Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

1991

Milieubeleid

In het verlengde van onze visie participeren we of nemen het (mede)initiatief in duurzame projecten, bedrijven of netwerken zoals lokale betonketen (CODIN), Greendeal Duurzaam betonnetwerk (MVOnl), Verduurzamen bestaande gebouwen (blauwe ogen en :SLIM), Grunneger Power, netwerk het nieuwe werken, denktank over communities (continuum).

En hebben concepten bedacht met betrekking tot: nul op de meter, energieneutraal dorp / wijk en circulaire economie.

Twitter @archiview_nl

Onze partners