Bio Energy Netherlands

Adres

Aziëhavenweg 10
1046 BJ Amsterdam

Website https://bioenergynetherlands.nl/

Locatie

Bedrijfsprofiel

Bio Energy Netherlands, opgericht in 2016, richt zich op de productie van syngas met als uiteindelijk doel de productie van groene waterstof en biogas. Door deze groene moleculen te genereren kunnen fossiele brandstoffen binnen de chemische sector, de industrie en het transport worden vervangen. Het bedrijf zet hiervoor duurzame biomassa om in syngas, dat momenteel gebruik wordt om om te zetten naar groene stroom of groene warmte. 

Fabriek in Amsterdam

Sinds januari 2022 is de installatie van Bio Energy Netherlands in de haven van Amsterdam volledig operationeel, waarbij 24/7 duurzaam syngas kan worden geproduceerd. In november 2023 bereikte het bedrijf een mijlpaal door als eerste ter wereld pure waterstof (99,999%) uit biowaste te produceren. Deze prestatie werd mogelijk gemaakt door de ingebruikname van een pilotplant voor waterstofproductie. De hoge puurheid van de waterstof maakt deze geschikt als duurzame brandstof voor voertuigen en als grondstof voor chemische processen.

Voordelen

Vergassing van biomassa: Bio Energy Netherlands gebruikt vergassing om duurzame biomassa, biowaste, om te zetten in syngas. Dit proces is aanzienlijk schoner en efficiënter dan traditionele verbrandingsmethoden, met minder stikstof- en fijnstofuitstoot en een energie-efficiëntie van 82%.

Productie van groene waterstof en CO2: Het geproduceerde syngas wordt gebruikt om groene waterstof en groene CO2 te produceren. Groene waterstof is een veelbelovende duurzame brandstof voor transport en industrie. Groene CO2 kan worden toegepast in de tuinbouw, door brouwerijen en in de chemische industrie.

Gebruik van reststromen: Het bedrijf maakt uitsluitend gebruik van reststromen van biomassa, zoals niet-recyclebaar hout uit de bosbouw. Dit draagt bij aan een circulaire economie.

Negatieve CO2-uitstoot: De vergassingsinstallaties van Bio Energy Netherlands halen meer CO2 uit de atmosfeer dan ze uitstoten, dankzij het gebruik van biomassa als grondstof, CO2-afvang tijdens het proces en de productie van biochar als bodemverbeteraar.

Lokale en regionale aanvoer: Door uitsluitend biomassa uit de regio te gebruiken, minimaliseert het bedrijf de ecologische voetafdruk.

Innovatieve technologie: Bio Energy Netherlands maakt gebruik van gepatenteerde vergassingstechnologie van het Amerikaanse bedrijf Net Zero Hydrogen. Deze technologie maakt commerciële productie van syngas met een extreem laag teergehalte mogelijk en is beoordeeld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) als technologisch bewezen.

Biochar: Naast groene waterstof en CO2 produceert het vergassingsproces ook biochar, een houtskoolachtig materiaal dat als bodemverbeteraar fungeert. Biochar verbetert de bodemstructuur, waaronder het waterbergend vermogen en de vruchtbaarheid, en draagt bij aan negatieve CO2-uitstoot door CO2 uit de atmosfeer te absorberen en op te slaan.

Het project in Amsterdam wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF).

Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

2016

Milieubeleid

Geen opgave

Onze partners