Boot & Co Boomkwekerijen B.V.

Adres

Rijneveld 12
2771 XT Boskoop

Telefoon +31 (0)172 235 235

Website http://www.boot.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Boot & Co Boomkwekerijen bv kweekt en levert al meer dan 60 jaar een compleet pakket in duurzaam geproduceerd functioneel groen. Dit gebeurt ondermeer door de gewassen daar te kweken waar dat ook het beste kan. Bos- en haagplantsoen, solitairs en een breed sortiment laanbomen van hoge kwaliteit op de humeuze zandgrond van de ruim 100 ha grote kwekerijen in Zundert en omgeving. Deze grondsoort staat borg voor een fijn vertakt wortelgestel dat een snelle hergroei bevordert. Op de bijna 15 ha prima veengrond in Boskoop worden bodembedekkende heesterrozen, coniferen, sierheesters en de schitterende solitairs geteeld. De gehele productie voldoet aan de eisen van 'Milieukeur'. Op deze manier wordt een zeer breed sortiment op efficiënte wijze en duurzaam geproduceerd.

Met een totaal areaal van ruim 120 ha en meer dan 50 vaste medewerkers behoort Boot & Co Boomkwekerijen bv tot de grootste Nederlandse boomkwekerijbedrijven. Naast productie en afzet van stedelijk en landschappelijk groen in Nederland behoort de export naar tal van Europese landen al meer dan 35 jaar tot de kernactiviteiten van Boot & Co.

Branche
Industrie
Werknemers

25 tot 250

Milieubeleid

Milieukeur en Groenkeur is een nationaal erkende norm die door de overheid wordt geaccepteerd. Met deze certificaten toont Boot & Co aan dat zij duurzaam produceert. Hiermee kunnen overheden voldoen aan hun beleid van “Duurzaam Inkopen”

Speerpunt bij Boot & Co is het door de R&D-afdeling ontwikkelen van verbeterde gewassen die minder milieubelastend zijn, zowel op onze kwekerijen als bij de uiteindelijke eindgebruiker.

Milieukeurmerken

Onze partners