BVR Groep B.V.

Adres

Ettenseweg 48
4706 PB Roosendaal

Telefoon 0165-631282

Website https://www.bvrgroep.nl/

Locatie

Bedrijfsprofiel

BVR Groep BV is een innovatieve, vernieuwende, duurzame en no-nonsense bouwgroep die op veel terreinen van de bouwnijverheid actief is: vastgoedontwikkeling, transformatie, woningbouw, utiliteitsbouw, herstructurering, stadsvernieuwing, renovatie, restauratie, mutatie- en meerjarig onderhoud en nazorg. Het familiebedrijf realiseert projecten in opdracht, maar ook in bouwteamverband en op eigen initiatief. Het werkgebied omvat de regio’s Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland.

Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

2013

Milieubeleid

BVR behaalt hoogste trede CO2-Prestatieladder

Onlangs behaalde BVR Groep BV het certificaat ‘CO2-Prestatieladder niveau 5’. Naast de eerder dit jaar behaalde certificering ISO 14001 zet BVR daarmee opnieuw een belangrijke stap op het gebied van milieubewust en milieu-vriendelijk bouwen. Het nieuw behaalde certificaat geldt voor alle werkmaatschappijen. Dus voor BVR Bouw BV, Suijkerbuijk Bouw & Services BV en Rasenberg Bouw BV.

Instrument Met de CO2-Prestatieladder beschikt BVR over een instrument dat helpt bij het reduceren van haar CO2-uitstoot. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de bouwketen valt namelijk nog veel winst te behalen op het gebied van energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is in tegenstelling tot veel andere certificaten vooral gericht op toepassing en gebruik in de praktijk. De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. Geen extra voorschriften dus, maar een heldere en kritische kijk op de eigen organisatie met de mogelijkheid tot reduceren.

Niveaus De CO2-Prestatieladder werkt met niveaus van 1 tot en met 5. Zo’n drie maanden geleden behaalde BVR niveau 3. Onlangs sloot de bouwgroep de audit voor het hoogste niveau succesvol af. Het certificaat op niveau 5 werd daarmee een feit. Het werken met niveaus stimuleert bedrijven om zich niet alleen te verdiepen in de eigen CO2-uitstoot (niveau 1), maar ook om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (niveau 2). De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om deze maatregelen daadwerkelijk uit te voeren (niveau 3) en bovendien de verworven kennis transparant te delen (niveau 4) en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (niveau 5).

Gunningsvoordelen De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven niet alleen om actief CO2 te reduceren, maar wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers ook gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe hierbij is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Zo wordt een hogere score op de ladder beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces. Dat gebeurt in de vorm van een – fictieve – korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf op de CO2-Prestatieladder heeft bereikt, vertaalt zich dus in een ‘gunningsvoordeel’. Want hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningsafweging.

Koploper Dat BVR met het behaalde certificaat als bouwgroep voorop loopt, blijkt wel na een bezoek aan de website ‘www.skao.nl’ van de Stichting Klantgericht Aanbesteden en Ondernemen die binnen Nederland verantwoordelijk is voor de CO2-Prestatieladder. Op genoemde website zijn momenteel 129 bedrijven te vinden die gecertificeerd zijn op trede 5. Uit het overzicht blijkt verder dat slechts 9% hiervan als bedrijf vergelijkbaar is met BVR Groep BV.

Kortom, op meerdere vlakken blijkt BVR koploper te zijn!

Milieukeurmerken

Onze partners