Cor Mul

Adres

Stadionweg 7
1077 RV Amsterdam

Website https://www.cormul.nl/

Locatie

Bedrijfsprofiel

Cor Mul is een Nederlands vastgoedondernemer die zich met name op de ontwikkeling van vastgoedprojecten in Amsterdam en omsteken richt. Elk project van Mul Projectontwikkeling, de onderneming waarmee Mul actief is, is gericht op het optimale resultaat voor alle betrokkenen: de huurder, de toeleveranciers en het klimaat. Duurzaamheid is immers een prioriteit bij elk project. Door gebruik van duurzame materialen om zo het energieverbruik in de woningen te beperken profiteert iedereen op den duur door het beperken van klimaatverandering.

Mul studeerde Bouwkunde aan de HTS. Het laatste halfjaar van de opleiding liep Cor Mul stage bij een projectontwikkelingsmaatschappij. In Rotterdam was hij als afbouwcoördinator – wat nu assistent projectleider heet – betrokken bij de ontwikkeling van het huidige Winkelcentrum Alexandrium, tot op heden het grootste winkelcentrum van Rotterdam. Mul onderhield in de afbouwfase de communicatie met de winkeliers en stemde hun verbouwplannen af met de ontwikkelaar.

Na zijn afstuderen solliciteerde Cor Mul bij zijn voormalig stagewerkgever en hoewel hij er een aantal maanden mocht aanblijven, kwam het nooit tot een definitieve aanstelling. De bouwsector bevond zich destijds, midden jaren tachtig, middenin een diepe crisis en de ontwikkelingsmaatschappij verkeerde in financieel zwaar weer. Dat gold eveneens voor veel branchegoten, waardoor er geen plek was voor de net afgestudeerde Mul.

Na een tijd ervaring opgedaan te hebben bij de vastgoedonderneming van zijn familie – opgericht door zijn vader – besloot Cor Mul halverwege de jaren negentig Mul Projectontwikkeling op te richten. Met Mul Projectontwikkeling streeft Mul ernaar om bij elk project het maximale resultaat te behalen voor alle betrokken partijen. Dit bereikt Mul enerzijds doordat hij de huurder, bij voorkeur de uiteindelijke gebruiker van de woning, altijd vooropstelt. Anderzijds bereikt Mul dit door de sterke vertrouwensband met de toeleveranciers – met sommigen daarvan werkt hij al meer dan dertig jaar samen.

Werknemers

1 tot 25

Milieubeleid

Geen opgave

Onze partners