Cycloon Post en Fietskoeriers Zwolle

Adres

Floresstraat 9
8022 AD Zwolle

Telefoon 085 - 27 33 273

Website http://www.cycloon.eu

Locatie

Bedrijfsprofiel

Cycloon Post & Fietskoeriers is het sociale en duurzame alternatief voor postverwerking, -bezorging en koerierswerkzaamheden. Cycloon Post & Fietskoeriers is een social enterprise. Dat wil zeggen dat we het hebben van maatschappelijke impact vooropstellen in alles wat wij doen. Voor onze werknemers en onze omgeving.

Bij Cycloon maken we de weloverwogen keuze om duurzaam en sociaal te ondernemen. Dit uit zich in de manier waarop wij werken. In de stad verzorgen onze fietskoeriers alle koeriersdiensten op de fiets. Ze zijn snel, duurzaam en binnenstadvriendelijk. Daarmee zijn wij de beste keuze als het gaat om logistiek in de stad. In ons postcentrum worden alle werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Post die de fietskoeriers ophalen bij bedrijven, worden door onze postmedewerkers gesorteerd, verzendklaar gemaakt en zo veel mogelijk zelf bezorgd. De wil om een rol van betekenis te spelen op het gebied van mens en milieu maakt onze werkwijze voor ons vanzelfsprekend.

Werknemers

meer dan 250

Oprichtingsjaar

1999

Milieubeleid

Fietsen maakt de wereld mooier!

Cycloon is in 1999 op de fiets geboren! Als fietskoeriersbedrijf van origine doen we nog steeds het liefst álles op de fiets. Het geeft plezier, is gezond en biedt een uitstekend alternatief voor andere, meer vervuilende, vervoersmiddelen.

Sinds de start van Cycloon Post in 2012 is het nodig om op een andere manier naar onze bedrijfsvoering en de bijhorende voetafdruk te kijken. Inmiddels hebben we tien postvestigingen in Noordoost Nederland tussen Groningen en Nijmegen en zijn we snel groeiend. Onder andere de uitwisseling van post tussen deze vestigingen zorgt voor een logistiek netwerk waarbij de afstanden te groot zijn om per fiets uit te kunnen voeren. Daarmee is onze voetafdruk sindsdien een stuk groter geworden.

Die extra vervoersbewegingen zijn niet de enige factoren die bijdragen aan een grotere voetafdruk. Met ook een groeiende groep Cycloners verbruiken we meer papier, meer energie, meer koffie en bouwen we meer fietsen, schaffen we meer bedrijfskleding aan en bestellen we meer computers en telefoons.

Innoveren is de uitdaging!

Daarom hebben we een Milieu & Duurzaamheidsbeleid uitgewerkt. Hierin geven we aan wat we belangrijk vinden en waar we de komende jaren aan willen werken. We willen binnen het MKB koploper zijn. Om het beleid verder te kunnen invullen en uitwerken hebben we een doel gesteld:

“De totale bedrijfsvoering en vervoersstromen van Cycloon zijn in 2025 volledig CO2 neutraal.”

Het houdt onder andere in dat alle auto’s in 2025 elektrisch of op waterstof rijden en de energie die we verbruiken in de panden van hernieuwbare bronnen moet komen zoals zonne-, wind- of bio-energie. Omdat 2025 nog ver weg is hebben we een tussendoel bedacht:

“In 2020 wil Cycloon geen CO2 meer uitstoten in kantoren en binnen de overige bedrijfsvoering. Minimaal 25% van onze auto’s rijdt in 2020 elektrisch of op waterstof, het overige deel op groengas of een vergelijkbare, hernieuwbare brandstof.”

Vijf pijlers

Om aan de gang te kunnen met het hoofddoel hebben we een vijftal pijlers vastgesteld, waarmee we voortgang kunnen meten en korte-termijndoelen kunnen stellen voor de verschillende thema’s. Die pijlers zijn:

1. Fietsen maakt de wereld mooier

We hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt om meer te kunnen vervoeren op de fiets. Dagelijks nog verbazen we klanten en publiek. Op deze manier kunnen we auto’s vervangen door fietsen. Als het volume of de afstand toch te groot is, willen we kiezen voor een zo’n groen mogelijk alternatief. 44% van onze auto’s rijdt op groengas en dit percentage gaat in 2016 voorbij de 60%. Maar ook gaan we in 2016 testen met een volledig elektrische auto.

2. Circulair-to-Cycloon

Bij Cycloon staan we voor een afname van producten. Natuurlijk hebben we, om ons werk uit te voeren, veel producten nodig, maar bij de keuze in het soort product zullen we bij de aanschaf werken volgens het cradle to cradle principe. Oude fietsframes gaan naar de oud-ijzerboer en fietsbanden doen dienst als spanband. We zullen kijken waar het product vandaan komt en als het op of niet meer bruikbaar is waar het vervolgens heengaat. Zo willen we in 2016 starten met een eigen duurzame gerecyclede kledinglijn van onze(en die van andere) oude, niet meer bruikbare fietskleding. Printen doen we in 2016 enkel op gerecycled papier. Ook gaan we in 2016 ons inkoopbeleid verder vormgeven zodat we precies weten bij wie we onze inkopen doen.

3. Prettig werkklimaat

We willen allemaal een prettige werkplek hebben, maar zullen meer bewust moeten worden van de energie die we verbruiken. Zo hebben we automatische lichtschakelaars en gebruiken enkel hernieuwbare energiebronnen als groene stroom en –gas. Onze nieuwe panden zijn voorzien van LED- verlichting en in onze huidige panden wordt het gefaseerd ingevoerd.

4. Bewustzijn creëren extern en intern

Ieder Cycloonlid heeft in zijn of haar werkzaamheden een verantwoordelijkheid om het beleid te laten slagen. Een voorwaarde is dat iedereen op de hoogte is van het beleid en zijn of haar bijdrage. Met de groeiende groep medewerkers ligt hier een grote uitdaging. Onze fietskoeriers zijn in de steden niet meer uit het straatbeeld te denken. De groengas auto’s zijn ook als zodanig te herkennen. Hiermee proberen we ook buiten de organisatie duidelijk te maken wat we belangrijk vinden. Maar ook deze website helpt daaraan mee en het jaarlijkse Milieu- & Duurzaamheidsverslag.

5. Innoveren en lef tonen

We willen vooroplopen en daarom zullen we moeten innoveren. We helpen andere fietskoerierbedrijven in Nederland om ook stappen te zetten, zo bieden we deze partners de mogelijkheid vrachtfietsen bij ons te leasen en verkopen we materialen zoals op maat gemaakte afsluitbare bakken voor op de transportfietsen.

Ook voor klanten staan de trappers niet stil: we hebben HUBS gecreëerd in een aantal steden waardoor vervoerders voor bezorgingen in de binnenstad de stad zelf niet meer in hoeven. We willen nog meer expert worden op de ‘first & last mile’. Ook het concept ‘Shop ’n Drop’ is een nieuw initiatief waarin we investeren. Met de Gemeentes waar we vestigingen hebben willen we om tafel om te praten over stedelijke leefbaarheid, duurzaamheid in de binnenstad en de rol van de fiets(ers) daarin.

Twitter @cycloonpost

Onze partners