Dienstencentrum BV

Adres

Boeingavenue 207
1119 PD Schiphol-Rijk

Telefoon 020-5435688

Website http://www.dienstencentrum.com

Locatie

Bedrijfsprofiel

Wij zijn een kennis- en adviesbureau gericht op bedrijven en ondernemers in de communicatiesector en creatieve industrie. Wij begeleiden bijvoorbeeld grafimediabedrijven, display- en verpakkingsproducenten, reclamebureaus en designstudio’s.

Wij helpen bedrijven om het certificatieniveau te behalen voor managementsystemen zoals ISO-systemen en aanverwante aspectsystemen. Wij bieden hierbij het door ons zelf ontwikkelde blauwdrukmateriaal aan waarbij onze ondersteuning kan variëren van “begeleiding op afstand” tot aan “volledig uit handen nemen”.

Wij zijn de ontwikkelaar van de CO₂ & Energie RI&E Creatieve Industrie, die sinds maart 2023 is erkend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee heeft de Topsector Creatieve Industrie een eigen erkend instrument waarmee invulling kan worden gegeven aan de energie-auditplicht en waarmee op eenvoudige en inzichtelijke wijze kan worden gewerkt aan energiebesparing en CO₂ reductie.

Het is een webapplicatie die bestaat uit een Energiebesparingsmonitor en een CO₂ Voetafdrukmonitor. Door gebruik te maken van dit gevalideerde instrument zijn grote bedrijven vrijgesteld van het verplicht (laten) uitvoeren van een energie-audit en het indienen van een EED-rapport.

Gebruikers van dit instrument voldoen eenvoudig aan de wettelijke informatieplicht door de automatische rapportage via het e-loket van RVO aan te bieden aan de overheid. Het instrument bevat alle maatregelen die op de Creatieve Industrie van toepassing zijn, inclusief die van de Erkende Maatregelen Lijst.

Zie ook:  www.dienstencentrum.com/duurzaamproduceren  

 

Branche
Industrie
Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

1994

Milieubeleid

ISO 14001 is de internationale norm met eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Steeds meer klanten verwachten van hun leveranciers dat zij een duurzaamheidsbeleid voeren. De beste manier om dit te bereiken is het invoeren van een milieumanagementsysteem. ISO 14001 wordt door directies als beste middel gezien om het productieproces duurzaam te laten verlopen. Dat levert niet alleen milieuwinst op, maar ook de waardering van uw klanten, uw medewerkers en de handhavers van de overheid. Daarnaast maakt een bedrijf met een ISO 14001 certificaat aantoonbaar dat zij streeft naar het voorkomen van milieuschades en in staat is om haar milieuprestaties continue te verbeteren.

Onze partners