Dochters Advies bv

Adres

Lievendaal 1
6651 EZ Druten

Telefoon 0487 515477

Website http://www.dochtersadvies.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Waar staat Dochters Advies voor?

De beste organisaties zijn continue in beweging en schenken aandacht aan ontwikkeling en verbinding. Met respect voor de organisatie als geheel en het individu. Diverse factoren kunnen dit in de weg staan. Dochters Advies is de aangewezen partner  om uw organisatie te ondersteunen in:

 • Analyse en optimalisatie van processen, mensen en resultaten
 • Interim management en tijdelijke directievoering
 • Succesvolle implementatie van duurzaamheid en MVO
Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

2005

Milieubeleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid raken steeds meer geworteld in het bedrijfsleven. Soms vanuit een eigen gekozen strategie en soms opgelegd door de overheid of klant.

Bedrijven en organisaties zijn vaak al verder met MVO dan zij zich realiseren. Ze hebben het echter niet gestructureerd opgenomen in het beleid, waardoor er geen meetbare resultaten zijn. Zonder deze meetbaarheid verliest de organisatie focus en motivatie, of komen de ideeën simpelweg niet van de grond.

Als partner van MVO Nederland en Lid van het Centraal College van Deskundigen van De MVO-Wijzer biedt Dochters Advies de juiste begeleiding om MVO concreet te vertalen in de visie en het toekomstbeleid. Denk hierbij aan:

 • Een MVO nulmeting
 • MVO vertalen naar een effectief beleid dat waarde toevoegt
 • Ondersteuning in het opstellen van een MVO zelf-verklaring
 • Bewustwording creëren in alle lagen van de organisatie
 • Begeleiding in het implementeren van MVO-trajecten
 • Begeleiding in het verkrijgen van het ISO 26000 certificaat (methodiek van De MVO-Wijzer)
 • Begeleiding in het verkrijgen van certificaten CO2 prestatieladder
 • Cursussen, workshops en lezingen

Twitter @HuubBiezemans

Onze partners