ECOdrive

Adres

de Bloemendaal 15A
5221 EB 's-Hertogenbosch

Telefoon 0736339496

Website http://www.ecodrive.eu/nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Sinds 1997 ontwikkelt ECOdrive innovatieve en hoogwaardige producten voor de automotive branche. ECOdrive wil wereldwijd een toonaangevende speler worden in duurzame actieve fleetmanagementtoepassingen die veilig, economisch en ecologisch rijgedrag bevorderen. Duurzaamheid, doelmatigheid en inventiviteit lopen als een rode draad door de ambities van ECOdrive.


Visie
ECOdrive gelooft dat milieuontlasting, veiligheid, stakeholdertevredenheid en lagere kosten synchroon kunnen lopen zonder een negatieve invloed op elkaar uit te oefenen. Onder de noemer van deze filosofie is het product ECOdrive ontstaan. Het product ECOdrive is geschikt voor elke voertuigbestuurder die niet volgens de begrippen van “Het nieuwe rijden” het voertuig bestuurt.

ECOdrive is ervan overtuigd een aanzienlijke bijdrage te kunnen leveren in de gebruiksreductie van fossiele brandstoffen en een beperking van de CO2-uitstoot. ECOdrive streeft naar een veiliger weggedrag, maar ook naar een structurele bijdrage van 3% reductie op de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Missie
ECOdrive tracht voor fleetowners waardecreatie in drie dimensies, people, planet en profit, te realiseren, door een doorzichtige dialoog en samenwerking aan te gaan met de verschillende belanghebbenden. Dit resulteert in duurzame innovatieve oplossingen met betrekking tot veiligheid, milieuontlasting en kostenreductie.

Branche
Mobiliteit
Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

1997

Milieubeleid

Wat doet ECOdrive aan MVO?
ECOdrive heeft MVO geïmplementeerd door de MVO-richtlijnen te volgen zoals NEN/ISO 26000 deze beschrijft. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'. ISO 26000 tracht organisaties te ondersteunen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen. Tevens geeft ISO 26000 adviezen over de verankering van MVO binnen organisaties.

Wat is de zelfverklaring ISO 26000?
NEN beschrijft ISO 26000 als: "De Zelfverklaring ISO 26000 is een verklaring door een organisatie dat zij ISO 26000 toepast. Door de stappen in de praktijkrichtlijn NPR 9026 te volgen en de vragen te beantwoorden, komt een organisatie tot deze Zelfverklaring. Door deze Zelfverklaring te publiceren, is ook voor de buitenwereld duidelijk hoe een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt".

Deze richtlijn wordt door diverse (inter)nationale organisaties toegepast en wordt beschouwd als de algemeen geaccepteerde richtlijn op kwaliteitsgebied gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijn helpt bij het verhogen van de betrouwbaarheid, het aantoonbaar maken van integriteit en het communiceren van behaalde MVO-doelstellingen.

Aan de hand van het door ECOdrive opgestelde sustainability model tracht ECOdrive jaarlijks de behaalde MVO-doelstellingen te communiceren en de diverse stakeholders te informeren. Om een volledig overzicht te krijgen van de MVO-activiteiten van ECOdrive kunt u het rapport “Zelfverklaring ISO 26000” doornemen.

Strategie duurzaamheid

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen verwerken in de gehele bedrijfsvoering en alle commerciële uitingen, de markt op het gebied van duurzaam fleetmanagement bewerken en zorg dragen voor een structurele marktontwikkeling op het gebied van duurzaamheid.
  • Door samenwerkingsrelaties en partnerships aan te gaan binnen de belangrijkste brancheverenigingen de naamsbekendheid, het bereik en het imago verbeteren. Dit moet leiden tot een sterke positionering van het merk met het verhoogde merkassociatie met duurzaamheid.
  • MVO voelen, zijn, doen, communiceren en stakeholders op MVO-gebied erbij betrekken.

Onze partners