Emergis

Adres

Oostmolenweg 101
4481 PM Kloetinge

Telefoon 011-3267000

Website http://www.emergis.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 13.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.


Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam ‘Emergis’ betekent dan ook: jij komt boven.


Met iedere cliënt kijken we welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. We werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.

Werknemers

meer dan 250

Milieubeleid

CBCI

Emergis doet met een zogeheten ‘real life case’ mee aan het Europees gesubsidieerde project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI). Dit betekent dat Emergis op het terrein in Kloetinge een van de gebouwen circulair gaat renoveren met biobased materialen.

Circulair en Biobased bouwen

CBCI onderzoekt hoe grondstoffen in de bouw efficiënter gebruikt kunnen worden om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. De bouw is een grootverbruiker van materialen en is verantwoordelijk voor ongeveer 33% van de totale CO2-uitstoot. Momenteel zijn de gebruikte componenten en materialen vaak niet aanpasbaar tijdens de levenscyclus. En zijn ze ook niet gemaakt van hernieuwbare, biobased materialen. Dit komt omdat de meeste bouwprojecten nog steeds op een lineaire manier zijn ontworpen, wat hergebruik van materiaal bemoeilijkt. Een transitie van de huidige ‘lineaire bouw’ naar een biobased, circulaire bouw is noodzakelijk.

Integrale aanpak

Om circulair en biobased bouwen te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig waarin processen, disciplines, bedrijven en wet- en regelgeving veranderd moeten worden. Dit betekent dat bestaande rollen van belanghebbenden in de bouwsector zullen veranderen en nieuwe rollen nodig zijn. Binnen CBCI wordt een aanpak ontwikkeld die samenhang garandeert tussen technische, juridische en sociale aspecten, en businessmodellen om biobased en circulair te kunnen ontwerpen en bouwen. De insteek is dat wat er ontwikkeld wordt op industriële schaal gemaakt kan worden.

Real life

Om tot een werkende aanpak te komen, vindt ontwerpend onderzoek plaats. In dit onderzoek staan twee real life cases centraal: een gebouw van KU Leuven in Gent en een gebouw van Emergis in Kloetinge.

Samenwerking

Avans is lead partner van het onderzoeksproject Circular Biobased Construction Industry en werkt samen met negen kennisinstellingen en -organisaties. De partners zijn:

  • HZ University of Applied Sciences (NL)
  • University of Bath (UK)
  • KU Leuven (BE)
  • Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (BE)
  • Vlaamse Confederatie Bouw (BE)
  • Kamp C – Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen & Wonen (BE)
  • Emergis (NL)
  • Provincie Zeeland (NL)
  • Agrodome BV (NL)

Daarnaast zijn er achttien observer-partners. Zij dragen via de workshops bij in de kennis van materialen en businessmodellen, de projectorganisatie en het testen van prototypes.

Ondersteuning

Het totale project heeft een looptijd van bijna vier jaar, tot 30 september 2022. En een omvang van bijna € 7 miljoen. CBCI is een project van Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dit is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de financiers.

Twitter @Emergis_ggz

Onze partners