FairClimateFund

Adres

Arthur van Schendelstraat 752
3511 MK Utrecht

Telefoon 030 2348210

Website http://www.fairclimatefund.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Wij streven naar een eerlijk klimaat: een wereld waarin degenen die het meest bijdragen aan klimaatverandering investeren in projecten voor CO₂-reductie. Deze projecten komen ten goede aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

Wij werken daarom samen met u aan passende oplossingen om de impact op klimaat en mens te minimaliseren. Onze Fairtrade aanpak en 10 jaar ervaring op het gebied van klimaatstrategieën, CO₂-voetafdrukken, CO₂-reductie en compensatieprojecten liggen hieraan ten grondslag.

CO₂-voetafdruk, CO₂-reductie & Fairtrade CO₂-compensatie

FairClimateFund helpt met het in kaart brengen van de CO₂-voetafdruk van uw bedrijfsvoering, producten en/of diensten. Samen met u kijken we naar haalbare oplossingen voor CO₂-reductie en voor de eventuele resterende CO₂-uitstoot bieden wij (Fairtrade) CO₂-credits aan.

Voor eenvoudige CO₂-voetafdrukken hebben we een online calculatietool. Voor een uitgebreide Levens Cyclus Analyse of Life Cycle Assessment (LCA) werken we samen met diverse onafhankelijke partijen waaronder CE Delft , Milieu Centraal of ClimatePartner.

CO₂-neutrale producten & diensten

Wilt u een product of dienst CO₂-neutraal maken dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen samen met u en onze partners de CO₂-voetafdruk van de hele productieketen in kaart brengen. Met een goede projectkeuze voor CO₂-compensatie en communicatie zorgen we voor positieve impact voor uw bedrijf én bij de huishoudens in ontwikkelingslanden. 

Klimaatprojecten op maat

Wilt u graag een eigen klimaatproject opzetten? FairClimateFund ontwikkelt ook kleinere en op maat vormgegeven klimaatprojecten voor klanten. We organiseren deze CO₂-reductie projecten van A tot Z: van projectontwerp tot en met projectregistratie, -certificering en - monitoring volgens de voorwaarden van het CDM, Gold Standard en de Fairtrade Climate Standard.

Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

2009

Milieubeleid

Compensatieprojecten kunnen aan verschillende standaarden voldoen. De standaarden bevestigen de CO2-reductie en in sommige gevallen de lokale duurzame bijdrage voor mens en milieu. Wij investeren in eerlijke projecten die bijdragen aan betere leefomstandigheden voor de meest kwetsbare groepen voor de gevolgen van klimaatverandering.

In de vrijwillige compensatiemarkt zijn de meest gebruikte en bekende standaarden waar een project aan kan voldoen de Verified Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard. Daarnaast is er de Clean Development Mechanism (CDM) standaard die zowel in de vrijwillige als verplichte compensatiemarkt wordt gebruikt.

FairClimateFund biedt bedrijven en particulieren CO₂-credits die gecertificeerd zijn door de hoogste internationale standaarden, namelijk het Gold Standard–keurmerk (opgericht door onder andere het Wereld Natuur Fonds) en de Fairtrade Climate Standard. De Fairtrade Climate Standard is een relatief nieuwe standaard die ontwikkeld is door Fairtrade International en Gold Standard, in samenwerking met FairClimateFund en is gebaseerd op de volgende principes:

 • Fairtrade minimumprijs
  De eindgebruiker betaalt een minimumprijs voor de Fairtrade Carbon Credits. Deze minimumprijs dekt alle kosten van het klimaatproject.

 • Eigenaarschap
  Lokale huishoudens zijn eigenaar van de Fairtrade Carbon Credits en betalen hiermee hun kooktoestel af.

 • Fairtrade premie
  Bovenop de minimumprijs wordt een premie betaald. Deze premie wordt beheerd door de lokale coöperatie en geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie.

 • Bottom-up capaciteitsopbouw
  Lokale gemeenschappen initiëren zelf klimaatprojecten, verzorgen trainingen en zorgen voor monitoring en onderhoud van kooktoestellen.

 • Vermindering CO₂-uitstoot eindafnemers
  Afnemers van Fairtrade Carbon Credits hebben een CO₂-reductieplan.

Milieukeurmerken

Twitter @fairclimatefund

Onze partners