FC Groningen

Adres

Boumaboulevard 41
9723 ZS Groningen

Telefoon 0505878787

Website http://www.fcgroningen.nl/

Locatie

Bedrijfsprofiel

Visie en missie

FC Groningen heeft een sterke betrokkenheid met de stad, de regio, de provincie en het achterland. De binding met Noord-Nederland is groot en FC Groningen zit als club diepgeworteld in de samenleving. FC Groningen stelt zich als doel betaald voetbal te spelen op een zo hoog mogelijk niveau voor een zo groot en breed mogelijk publiek.

FC Groningen is een volksclub. Dit impliceert al dat de club dicht bij haar supporters, zakelijke relaties en ketenpartners staat en wil staan. FC Groningen voert daarom een open en transparant beleid en de club luistert graag naar haar achterban. Om dicht bij de mensen te (blijven) staan die de club een warm hart toedragen, dien je je te mengen in de maatschappij. FC Groningen realiseert zich dat de club een uithangbord is, een voortrekkersrol kan spelen en een voorbeeldfunctie heeft.

Maatschappelijke activiteiten
Om de contacten, de betrokkenheid, het trotse gevoel, de voortrekkersrol en de voorbeeldfunctie te onderhouden, organiseert FC Groningen tal van evenementen, neemt het deel aan maatschappelijke activiteiten, steunt de club charitatieve instellingen en levert de Trots van het Noorden daar waar mogelijk belangeloos bijdragen aan de meest uiteenlopende non-profit verzoeken en acties ten behoeve van goede doelen.

Net als menig andere betaald voetbalorganisatie onderneemt FC Groningen heel veel activiteiten buiten de krijtlijnen en de stadionmuren. Directie, management, medewerkers, trainers en spelers zijn naast de wedstrijden en de organisatie daarvan, ook op veel andere vlakken – die vaak wat meer buiten het directe gezichtsveld liggen – zeer actief.

Stichting
Onder meer hiertoe heeft de club in september 2010 de Stichting FC Groningen in de Maatschappij in het leven geroepen. Binnen deze stichting heeft FC Groningen een groot aantal goede doelen geadopteerd, onder meer Make-A-Wish Nederland, het project Niemand Buitenspel, het jaarlijkse G-voetbaltoernooi, alsook het project Playing for Success en tal van andere goede doelen. Eén van de doelstellingen van de Stichting FC Groningen in de Maatschappij is om zoveel mogelijk gelden te genereren voor deze goede doelen.

FC Groningen is meer dan alleen een voetbalclub!

Kernwaarden FC Groningen:
- Volksclub
- Maatschappelijk betrokken
- Groen en Duurzaam
- Innovatief

Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

1971

Milieubeleid

Groen, groener, Groningen!

De kleur groen is al vanaf de oprichting van FC Groningen een belangrijk en beeldbepalend kernelement. Dat is niet voor niets. Het groen verwijst nadrukkelijk naar de kleur van de stad Groningen, zoals is terug te vinden in de stadsvlag. Leuk detail is dat de naam Groningen voort komt uit de oude benaming 'Groeningen', die weer is afgeleid van 'Groen-inge'; groene velde(n).

Groen en Duurzaam. De club is van mening dat Groen en Duurzaam hét thema is van deze eeuw. Daarom heeft het een prominente plaats gekregen in het beleid van FC Groningen.

Energyport
Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat Noord-Nederland zich in hoog tempo ontwikkelt tot dé Energyport van Nederland en Europa. Zo wordt op dit moment in het gebied rond de Eemshaven gebouwd aan twee nieuwe energiecentrales en staan ook in Stad en Ommeland tientallen projecten en plannen op stapel.

Sinds september 2012 is in Groningen de Energy Academy Europe. Deze Academy heeft als doel om Nederland internationaal een vooraanstaande positie te geven op het gebied van energie en de transitie naar duurzaamheid. Dit door intensieve samenwerking binnen het bedrijfsleven, het publiek en kennisinstellingen van onderwijs en onderzoek.

Energy Valley Topclub
Passend bij de groene ambities van de club heeft FC Groningen enkele jaren geleden aansluiting gezocht bij prominente spelers in de energiesector. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het thematische platform; de Energy Valley Topclub. Met als belangrijkste leden de Groenpartners van FC Groningen: BAM, Essent, GasTerra, Gasunie, Groningen Seaports en Imtech.

Deze alliantie heeft tot doel om het (inter)nationale energieprofiel van Noord-Nederland te versterken en de ontwikkeling en de zichtbaarheid van duurzame energievoorziening te vergroten. Mede via de kracht en de maatschappelijke positie van FC Groningen. Daarnaast ondersteunen de Groenpartners de club bij het realiseren van de groene ambitie.

Initiatieven
Mede dankzij de steun en de kennis van de Groenpartners heeft FC Groningen in de afgelopen jaren forse stappen gezet op het gebied van Groen en Duurzaamheid. Zo rijden directie, management en technische staf in auto’s op Groen Gas, als ook de busjes van de technische dienst, de jeugd en ondersteunende afdelingen. Daarnaast wordt bij de publiekscatering gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare disposables en is voor de bedrijfsuitvoering gekozen voor recyclebare materialen en middelen

Bovendien zijn in Euroborg slimme toepassingen geïmplementeerd, die het energieverbruik structureel hebben gereduceerd. Dit wordt de komende jaren nog verder doorgevoerd dankzij de plaatsing van zonnecollectoren en windturbines.

Prijs
De structurele manier waarop FC Groningen het thema Groen en Duurzaam in haar beleid heeft geïmplementeerd, is niet onopgemerkt gebleven. De club ontving in 2010 de aanmoedigingsprijs bij de verkiezing van de ‘Duurzaamste onderneming’ in de Gemeente Groningen. In 2012 was er een eervolle vermelding bij de Energieprijs Ondernemend Groningen. Ook worden in Euroborg vele symposia en congressen georganiseerd op het gebied van schone energie en duurzaam ondernemen.

Toekomst
FC Groningen heeft het thema Groen en Duurzaam inmiddels aangemerkt als een kernpunt in het te voeren beleid. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het beleidsplan 2012-2016 en de daarin gestelde doelen.

Veelzeggend voor de ambitie van FC Groningen is dat in samenwerking met de Groenpartners en adviesbureau draaier+partners een plan is ontwikkeld waarmee club op korte termijn energieneutraal kan opereren en in 2020 in en om stadion Euroborg schone energie kan opwekken voor 200.000 huishoudens.

Groene energie
FC Groningen is dus niet alleen de Groenste club van Europa, maar geeft in de toekomst dus ook letterlijk Groene Energie.

Twitter @fcgroningen

Onze partners