FIRA Sustainability

Adres

Bakkummerstraat 100
1901 HP Castricum

Telefoon 088 004 7700

Website http://www.fira.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

FIRA faciliteert bedrijven bij het samenstellen van het MVO rapport en verifieert de informatie. De werkwijze sluit nauw aan bij internationale standaarden op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, de Sustainable Development Goals en GRI. FIRA werkt samen met Stichting MVO-Register.

Samenstellen van MVO rapportages
De roep om transparantie betekent dat uw organisatie naar buiten toe informatie moet gaan verstrekken over MVO. Dit kan door middel van een MVO rapport, maar het opstellen van zo’n rapport is geen sinecure. Het vraagt expertise, kost veel tijd en het voldoen aan internationale richtlijnen is complex. FIRA faciliteert organisaties bij het samenstellen van een MVO rapport passend bij de onderneming en met de juiste content. Wij hebben een methodiek ontwikkeld waardoor uw MVO programma en het daarbij behorende management naar volwassenheid groeit. Bovendien verifieert FIRA de inhoud van het rapport, zodat uw klanten weten dat de informatie betrouwbaar is.

MVO rapportage modules
Voorheen heeft FIRA een eigen web applicatie onderhouden ‘Het FIRA Platform’. Dit platform is begin 2019 opgegaan in het MVO-Register. Bedrijven die worden gevraagd om een MVO rapport te maken met het FIRA Platform kunnen nog steeds bij ons terecht. Wij maken samen met u een geverifieerd MVO rapport met behulp van de toolbox uit het MVO-Register. Uw rapport wordt daarna via het MVO-Register gepubliceerd. Hiermee voldoet u aan de eisen die klanten stellen via aanbestedingen met betrekking tot MVO rapportage.

Verificatie van MVO rapporten
FIRA verifieert de content van MVO rapporten. Hiermee wordt uw rapport geloofwaardig.De rapporten worden standaard geverifieerd op basis van moderate assurance (beperkte mate van zekerheid). FIRA maakt hierbij actief gebruik van de toolbox van het MVO-Register. Dit houdt in dat voor alle claims de onderbouwing moet worden ge-upload in het platform.

Op basis van uw MVO informatie stelt FIRA een verificatieverklaring op. Deze verklaring is bedoeld voor uw organisatie en voor de klanten en stakeholders die interesse tonen in uw duurzaamheidsprestaties en uitdagingen. De verklaring bevat onder meer aanmoedigingen voor uw organisatie om vervolgstappen te nemen op het gebied van MVO en is geschreven in positieve taal.

FIRA verzorgt publicatie in het MVO-Register nadat het rapport is geverifieerd. Het MVO rapport en de verificatieverklaring zijn zichtbaar voor alle gebruikers van het register. Het MVO rapport kan worden gedeeld met al uw relaties via een weblink.

Verificatie van marketingclaims
Een heel MVO rapport maken en laten verifiëren is in sommige gevallen een brug te ver. Echter, specifieke MVO claims van uw core business kunnen essentieel zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan "wij versturen groene post", of "wij bouwen klimaat neutrale gebouwen", of "ons voedsel is duurzaam geproduceerd". Deze claims worden veelal groots gecommuniceerd via websites en andere media zonder dat de onderbouwing daarvan aanwezig is.

FIRA kan MVO claims op uw website of andere media verifiëren. We voorzien de claim hiermee van de 'FIRA zegel', waardoor klanten zien dat een expert naar de claim heeft gekeken. Hierdoor is greenwashing verleden tijd is.

FIRA werkt samen met Stichting MVO-Register
Het MVO rapport dat u met FIRA samenstelt, wordt beoordeeld en gepubliceerd in het MVO-Register: een online platform waar bedrijven hun MVO prestaties kunnen tonen en waar belanghebbenden (klanten) kunnen opzoeken wat die prestaties zijn. Stichting MVO-Register zet de standaard voor beoordeling van MVO informatie.

U kunt het MVO-Register gebruiken om uw MVO rapport te delen met al uw relaties!

Werknemers

1 tot 25

Milieubeleid

Geen opgave

Twitter @FIRA_CSR

Onze partners