GroenGelinkt

Adres

Hendrikweg 14B
6703 AW Wageningen

Telefoon 0900-43 54 658

Website http://www.groengelinkt.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

GroenGelinkt is er om dagelijks duizenden kinderen meer te laten genieten van de natuur en hen te laten leren over duurzaamheid.

Vindt inspiratie via GroenGelinkt
Leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, opa’s en oma’s willen hun les, middag of uitje verrijken met een ervaring in de omgeving. Ze vinden educatief materiaal dat hierbij kan helpen: gastlessen, activiteiten, locaties, leermateriaal, etc. In GroenGelinkt kunnen zij gemakkelijk zoeken in al het aanbod van Nederland en vinden wat bij hen past.

Talrijke organisaties tonen het aanbod
GroenGelinkt zorgt ervoor dat al het aanbod van bijvoorbeeld het locale bezoekerscentrum, het landelijke natuurmuseum, de gemeente of het regionale natuur- en milieueducatiecentrum voor iedereen vindbaar en toegankelijk is. Op de websites van deze organisaties zijn GroenGelinkt zoekschermen geplaatst, waardoor al het aanbod op veel plekken te vinden is.

GroenGelinkt linkt door
Heeft bijvoorbeeld de leerkracht iets gevonden dat goed past bij zijn of haar les, dan klikt hij door naar de website van de betreffende aanbiedende organisatie om het materiaal te lenen of de activiteit te boeken.

GroenGelinkt is mogelijk gemaakt door:

  • Het Programma DuurzaamDoor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Founding Partners: Ontwikkelcentrum, Stichting Kennisnet, de Groene Kennis Coöperatie en het Platform NME.
  • Alle aangesloten organisaties
  • Sponsoren die ons helpen met ICT, advies, communicatie en donaties.
Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

2011

Milieubeleid

Door slimme online technologie jong en oud meer activeren voor een duurzame samenleving. Dat is de ambitie van GroenGelinkt, het zoek- en informatiesysteem dat activiteiten, lesmaterialen en bezoeklocaties van honderden organisaties, groot - en klein - ontsluit. 

Via GroenGelinkt willen wij organisaties met educatief aanbod in staat stellen om zo effectief mogelijk hun diensten aan te bieden aan scholen, kinderopvangorganisaties, burgerinitiatieven, recreanten, ouders, etc. 

In het gedachtegoed van GroenGelinkt staan samenwerken, ondernemersschap, kwaliteit inzichtelijk maken, vraaggericht werken, kennisdeling en zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur centraal.

 

Onze partners