Hillblock BV

Adres

Beursplein 37, Postbus 30207
3001 DE Rotterdam

Telefoon 010-2052770

Website http://www.hillblock.com

Locatie

Bedrijfsprofiel

Hillblock B.V. is de bedenker en ontwikkelaar van de innovatieve dijksteen; het Hillblock. Dit betonnen taludblok zorgt door een tal van unieke eigenschappen voor een bovengemiddelde stabiliteit en een significant sterkere golfoploopreductie dan bestaande oeverbescherming. 
Door toepassing van het Hillblock hoeven dijken minder, of soms helemaal niet, te worden verhoogd om toch aan de algemeen gestelde veiligheidsnorm te voldoen.  

Door zijn vorm en gewicht is het Hillblock bovendien beter voor het milieu, gemakkelijker te plaatsen en goed rond te zetten zonder onderling contactverlies. 

De ontwikkeling van het Hillblock betekent een nieuwe standaard in dijkbescherming. Het resultaat: sterkere dijken tegen lagere kosten. 

Branche
Industrie
Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

2011

Milieubeleid

Reductie CO2-emissie
Milieutechnisch biedt het Hillblock vele voordelen t.o.v. traditionel dijkbekleding.
Door de vormgeving en de werking van het product presteert het zeer hoog op de CO2-prestatieladder. In de totale aanleg van dijken kan het Hillblock helpen om de uitstoot van CO2 met 30% terug te dringen.

Minder beton
Voor de productie is 30 procent minder beton nodig dan in bestaande dijkstenen. Dit percentage blijft voor elke hoogte gelijk.

Meer m2 per transport
Minder beton betekent verhoudingsgewijs ook minder gewicht. Per transport kunnen meer m2 Hillblocks vervoerd worden dan per m2 dichte steenzuilen van vergelijkbare hoogten.

Flora & Fauna
Het basis Hillblock biedt door de holle ruimten in de dijkbekleding leefruimte aan flora en fauna, zowel boven als onder water.
Het Eco-Hillblock stimuleert in de getijdezone de groei van diverse wierensoorten.
Het Grassblock verstevigt de grasdijken en verminderd de kans op erosie.

Voor riviergebieden en bovendijken is het mogelijk om de holle ruimten van het Hillblock op te vullen met grond, zand en beplanting om zodoende een Natuurvriendelijke Oever te creëren. Zo is het mogelijk om een groene dijk te realiseren met de voordelen van een harde oeverbekleding.

Twitter @Hillblock

Onze partners