ISS Cleaning Services de Meern

Adres

Rijnzathe 8
3454 PV De Meern

Telefoon 030 24 24 344

Website https://www.nl.issworld.com/

Locatie

Bedrijfsprofiel

ISS Facility Services is een van 's werelds grootste facilitaire dienstverleners, actief in Europa, Azië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Australië met meer dan 540.000 medewerkers. 

ISS Facility Services levert ook in Nederland een groot aantal diensten:
 • Facility Management
 • Cleaning Services
 • Support Services
 • Property Services
 • Catering Services
 • Security Services

In 2008 heeft ISS Facility Services een nieuwe strategie gelanceerd: The ISS Way. The ISS Way focust zich op de volgende vier segmenten: klantfocus, people management, de IFS-strategie en een multilokale benadering.

Klantfocus
Bij ISS komen de klanten eerst. Wij leveren onze diensten lokaal, regionaal en wereldwijd aan klanten met specifieke waardeproposities. Wij focussen ons op wat onze klanten individueel nodig hebben en willen. We bouwen een langdurige samenwerking op met klanten die onze benadering op dienstverlening waarderen.

People management 
Bij ISS is people management onze kernactiviteit. Wij blinken uit in people management,  wat ervoor zorgt dat wij het beste kunnen leveren in ons dienstenaanbod. Wij verkleinen de risico's bij onze klanten door het leveren van leiderschapsvaardigheden, HR, trainingen en opleidingen en inzicht in de arbeidswetgeving.

IFS strategie
Bij ISS is IFS ons strategische doel. Integrated Facility Services is een integrale facility managementoplossing voor onze klanten waarbij ISS verantwoordelijk is voor het management en de coördinatie, de organisatie en de levering van de dagelijkse dienstverlening . Dat doen we met een aanpak waarin ISS processen en mensen zijn geïntegreerd in een business model dat voor de klant kostenbesparingen oplevert, zijn concurrentievermogen bevordert, meer focus geeft op core business en helpt de strategische doelstellingen te behalen. 

Multilokale benadering
Bij ISS zoeken we de balans tussen autonomie en groepering. We werken met een sterke lokale leiding die tijdige antwoorden op vragen en verzoeken kan verzekeren. Maar we vergeten ook de overkoepelde ISS Group en de strategische richting niet zodat we onze best practices kunnen exploiteren.

Onze visie 

Wij worden de beste serviceorganisatie ter wereld.

Werknemers

meer dan 250

Oprichtingsjaar

1901

Milieubeleid

Onze MVO benadering.

Wij zijn meer dan een eeuw werkzaam in de dienstenindustrie en dit heeft ons geleerd dat het bedrijfssucces op lange termijn nauw verbonden is met het concept duurzaam ondernemen. Maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen betekent voor ISS meer dan alleen rekening houden met het milieu, onder andere op het gebied van inkoop. Het gaat ons om het vinden van een gezonde en structurele balans tussen sociaal-economische ontwikkeling (People), de natuurlijke omgeving (Planet) en maatschappelijk welzijn (Profit).

Naast milieuaspecten gaat het om mensenrechten, het tegengaan van kinderarbeid en het stimuleren van minimaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden. 

ISS meet haar succes niet alleen op basis van financiële factoren. Wij vinden het essentieel dat wij onze verantwoordelijkheden nemen en dat wij waarde creëren voor aandeelhouders, klanten, onze medewerkers, zakenpartners en de maatschappij in het algemeen. Deze erkenning wordt diep ingebed in onze cultuurwaarden en in onze bedrijfsbenadering. 

De UN World Summit for Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg bevestigde dat business een belangrijke factor is in het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling. ISS verbindt zich om deel van dit proces uit te maken- bij elke stap.   

Partnerships & Commitments 
ISS is één van de tien grootste werkgevers in Europa en verleent haar diensten aan klanten op vier continenten. Hierdoor kunnen wij actief deelnemen in partnerships en aandeelhoudersdialogen op wereldwijd, nationaal en lokaal niveau.  

 • ISS heeft, reeds in 1999, als één van de eerste wereldwijd opererende bedrijven, de zogenaamde United Nations Global Compact ondertekend.
 • ISS heeft een voortrekkersrol genomen in werkverhoudingen in 1995 met het oprichten van de European Works Council met medewerkersvertegenwoordigers uit heel Europa.
 • ISS ondertekende in 2003 een wereldwijde overeenkomst met UNION Network International (UNI) om algemene normen voor de industrie op te stellen.
 • ISS heeft, sinds 2001, met 16 noordelijke bedrijven en het Wereld Natuur Fonds gewerkt om duurzame praktijken te ontwikkelen in ‘The Nordic Partnership’.
 • ISS landen zijn bezig met en het steunen van een groot assortiment van nationale en plaatselijke initiatieven.
 • ISS Facility Services in Nederland lanceert One Planet Facilities

Milieukeurmerken

Twitter @ISS_Netherlands

Onze partners