Jansma Drachten B.V.

Adres

De Bolder 1
9206 AM Drachten

Telefoon 0512-334070

Website http://www.jansma.biz/

Locatie

Bedrijfsprofiel

Aannemer Jansma Drachten B.V. is vanuit het hart van Fryslân actief in heel Noord Nederland en daarbuiten. Ons team wordt gekenmerkt door betrouwbare, betrokken en innovatieve deskundigen. We houden van persoonlijk contact met korte lijnen. We werken daarom met open deuren voor het beste resultaat.

Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

1920

Milieubeleid

In de bouwsector wordt steeds meer waarde gehecht aan duurzaam ondernemen.

Jansma Drachten B.V. wil hier graag een positieve bijdrage aan leveren door een goed CO2-beleid te ontwikkelen. Om hier richting aan te geven en dit beter zichtbaar te maken, neemt Jansma Drachten deel aan de CO2-Prestatieladder.

CO2-Prestatieladder 3.0

In 2009 heeft ProRail de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Door middel van dit instrument willen ze bedrijven stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Sinds maart 2011 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) het beheer en eigenaarschap van de CO2-Prestatieladder overgenomen. Hierdoor is de ladder ook toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en sectoren.

Het doel van de ladder is om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Denk hierbij aan energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De CO2-prestatieladder kent 6 niveaus opklimmend van 0 naar 5. Hoe hoger het niveau waarop een bedrijf gecertificeerd wordt, hoe groter het voordeel dat men krijgt bij aanbesteding van een project. Bij de beoordeling voor het CO2-certificaat wordt per niveau beoordeeld hoe het bedrijf scoort.

Twitter @JansmaDrachten

Onze partners