KBL Schoonmaakcentrum

Adres

Venusweg 4
8938 BC Leeuwarden

Telefoon 058 843 0955

Website https://kbl-circulairschoonmaakcentrum.nl/

Locatie

Bedrijfsprofiel

Ons nieuwe MVO kompas
In deze tijd waarin grondstoffen schaarser worden en moeilijker te winnen zijn en onze afvalberg alsmaar blijft groeien, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om met KBL een nieuwe weg in te slaan. De komende jaren staan bij KBL in het teken de omschakeling te maken naar een volledige duurzaam en circulaire productenaanbod en bedrijfsvoering. We zien dit als ons nieuwe MVO kompas, dat vraagt om durf, innovatie en samenwerking met U en alle betrokkenen in de keten.

Circulair ondernemen
In een circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal hergebruikt en wordt vernietiging van waarde geminimaliseerd. Dit in tegenstelling tot de lineaire economie waarbij eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en na gebruik als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen. Met innovatieve oplossingen, slimmer (her) gebruik van grondstoffen, afvalreductie en ketensamenwerking gaat KBL als uw circulaire en duurzame leverancier van schoonmaakartikelen en machines klantgericht maatschappelijke meerwaarde realiseren.

Onze ambitie is in de hele keten circulair en duurzaam te ondernemen!

Wat merkt u van onze ambities
Wij blijven uw leverancier voor Schoonmaakartikelen en Machines die gekenmerkt worden door de voor u bekende kwaliteit en dienstverlening. Stapsgewijs worden de veranderingen de komende periode binnen KBL doorgevoerd.

Op een aantal gebieden wordt ons dienstenaanbod zelfs uitgebreid. Enkele voorbeelden:
Inzamelen plastic afval
Duurzame installaties en apparaten
Duurzame en milieuvriendelijke middelen en materialen en afvalzakken
Refurbishen werkwagen en hulpmateriaal
Repareren stofzuigers
Reusen werkwagens

KBL circulair Schoonmaak kenniscentrum
Circulair en duurzaam ondernemen is goed voor de business en de natuur. Hiermee neemt KBL het voortouw.

Door volledig duurzaam en circulair te gaan werken voegen we waarde toe aan ons productenaanbod. Waardecreatie waar niet alleen de natuur maar ook u als klant van gaat profiteren.

Ons hoofdkantoor in Broek op Langedijk wordt omgeturnd tot een Circulair Schoonmaak kenniscentrum. In ons kenniscentrum worden alle innovatieve producten en materialen gedemonstreerd en worden trainingen gegeven in het gebruik van duurzame reinigings- en schoonmaak onderhoudsmethodieken.

Duurzaam ondernemen

Ons nieuwe MVO kompas vertaalt zich ook in het beperken of voorkomen van milieubelasting die gerelateerd is aan onze bedrijfsvoering op andere impactgebieden:
· Energie- en watergebruik
· Afval en afvalscheiding
· Verpakkingen
· Reinigingsmiddelen
· Afvalzakken
· Transport (van ons personeel en middelen)
· Opleiding en werkinstructies personeel

Onze circulaire en duurzaamheidsambities moeten in 2020 leiden tot:
· In de hele keten een volledig duurzame bedrijfsvoering en circulair productenaanbod
· Een koplopers rol als circulair kenniscentrum op het gebied van schoonmaakartikelen en machines
· Een leverancier en kenniscentrum op het gebied van schoonmaakartikelen en- machines die met haar bedrijfsvoering in de hele keten op alle impactgebieden bewust is van haar ecologische voetafdruk

Werknemers

25 tot 250

Milieubeleid

Geen opgave

Twitter @KenBschoonmaakc

Onze partners