Koninklijke Houthandel Wijma

Adres

Haatlandhaven 3
8263 AS Kampen

Telefoon 038 3316444

Website http://www.wijma.com

Locatie

Bedrijfsprofiel

Koninklijke Houthandel Wijma maakt mooie en intelligente producten uit hoogwaardige tropische hardhoutsoorten.

Vier generaties hebben in meer dan 100 jaar een rijke ervaring opgebouwd in het duurzaam oogsten en bewerken van houtsoorten uit tropische bossen. De Wijma Groep beheert eigen bosconcessies in West-Afrika, waarvan meer dan 200.000 hectaren FSC-gecertificeerd zijn. Op vijf Afrikaanse productielocaties worden de geoogste stammen gezaagd, het gezaagd hout gedroogd en verder bewerkt. Een netwerk van verkoopkantoren zorgt vervolgens voor de wereldwijde verkoop en verspreiding van de eindproducten.

Centraal in al ons denken en handelen staat verantwoord geproduceerd hardhout. Het is ons specialisme, onze drijfveer en onze passie.

Branche
Industrie
Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

1897

Milieubeleid

Wijma onderkent haar verantwoordelijkheid tegenover klanten, leveranciers en personeel, haar commerciële activiteiten te baseren op goed bosbeheer. Zij verplicht zich om bij al haar werkzaamheden een niveau van "best practice" te bereiken.
Het is duidelijk dat het streven naar economische groei en een gezond milieu nauw met elkaar verbonden zijn en de verantwoordelijkheid bij iedereen ligt; het bedrijfsleven, regeringen en de samenleving.

Verantwoordelijkheid voor het milieu
De directie van Wijma zal deze beleidsverklaring verder uitbouwen en doorvoeren in alle segmenten van het bedrijf.
Het beleid van Wijma is gericht op een voortdurende vermindering van de druk op het milieu door de bosbouw. Jaarlijks zullen deze verbeteringen worden geëvalueerd aan de hand van haar doelstellingen. In landen, waar
Wijma werkzaam is wordt het begrip van duurzaam bosbeheer bij de lokale bevolking gestimuleerd.

Internationaal houtinkoopbeleid
Wijma verplicht zich al haar benodigde hout uit legale bronnen te betrekken en vraagt aan haar leveranciers bewijs dat zij overeenkomstig dit beleid handelen en conform de European Timber Regulation (EUTR) no.995/2010.
Aangezien steeds meer gecertificeerd hout beschikbaar komt zal Wijma de voorkeur geven aan gecertificeerd hout. De maatschappij zal geen hout kopen, dat van onwettige herkomst is en zal geen houtsoorten kopen, die onder Appendix 1 van de Conventie over de Internationale Handel in Bedreigde Soorten (CITES) vallen.
Wijma zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat misleidende uitspraken worden gedaan betreffende de herkomst van haar hout. De maatschappij verwacht van haar leveranciers, dat zij hoge milieumaatstaven handhaven, waar het goederen en diensten betreft. Van de leveranciers wordt voorts verwacht, dat zij met Wijma samenwerken in het streven naar haar gestelde doelen op het gebied van het milieu.

Duurzaam beheer van Wijma’s bosconcessies
Wijma werkt in bosconcessies in Afrika en heeft zich verplicht alle desbetreffende nationale boswetten en -regelgeving strikt na te leven.
In Kameroen heeft Wijma 315.087 hectare FSC gecertificeerde bosconcessies.
Voorts stelt de maatschappij zich certificering van duurzaam bosbeheer ten doel van alle door Wijma beheerde bosconcessies.

Steun voor verbetering van het bosbeheer
Wijma verplicht zich financiële en technische steun te verlenen voor verbetering van het bosbeheer in de landen, waar zij werkzaam is.
In samenwerking met andere internationale donoren ondersteunt Wijma projecten in sociale bosbouw, in onderzoek en in training in schadebeperkende kapmethodes.

Certificering
Wijma zal alle mogelijke moeite doen gecertificeerd hout te leveren in overeenstemming met de wensen van de cliënt. Wijma Kampen BV is gecertificeerd voor de FSC Chain of Custody door SGS Qualifor, certifikaat nummer SGS-CoC-0790 en voor het Keurhout merk, lidmaatschapnummer 0141.

Milieukeurmerken

Twitter @wijmakampen

Onze partners