Modulo Milieustraten

Adres

Lange Brinkweg 81
3764 AB Soest

Telefoon 035 588 54 54

Website http://www.modulo-beton.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Modulo ontwerpt, bouwt en beheert milieustraten. Samen met de klant. Co-creatie! Creatief, innovatief én met kennis van zaken.

Door de flexibele betondelen, worden gebruiksvriendelijke duurzame milieustraten gebouwd die na verloop van tijd weer kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt. Afhankelijk van de veranderende omgevings-, en wetgevingseisen. Met maximale ruimtebenutting onder het bordes en minimale (kapitaal)kosten. Efficiënt en effectief.

De toekomst is modulair, de toekomst is circulair.

Modulo zet zich actief in voor een circulaire economie en richt zich op de markt van gemeenten, industrie en zorg.

Modulo is een wereldwijd gepatenteerd concept om duurzame modulaire milieustraten te bouwen.

Het Nederlandse Modulo team bestaat uit ervaren specialisten op het gebied van afvalinzameling, civiele realisatie, ontwerp, engineering, advies en vergunningen. Modulo is dan ook gespecialiseerd in alle aspecten die nodig zijn voor de bouw van een complete milieustraat.

Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

2007

Milieubeleid

De milieustraat neemt in en geeft door. De milieustraat is daarom ook veel meer dan een milieuvriendelijke plek om afval te dumpen. Het is een conversiepunt. Een circulatiepunt waar mensen spullen en materiaal nieuwe gebruiksmogelijkheden geven. Uit het oude groeit het nieuwe. Daarom wil Modulo van de milieustraat een sympathieke, uitnodigende plek maken waar mensen betrokken worden bij de natuurlijke cyclus van afval, hergebruik en creatie. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid.

De betonnen Modulo-elementen worden circulair gebouwd, namelijk met ecogranulaten.

Twitter @modulobeton

Onze partners