NedMobiel BV

Adres

Haagweg 1
4814 GA Breda

Telefoon 0767620100

Website http://www.nedmobiel.com

Locatie

Bedrijfsprofiel

NedMobiel is adviseur en projectmanager op de kennisgebieden van tol, tunnels & tunnelveiligheid en exploitatie. Klanten van NedMobiel zijn publieke beheerders en bouwopdrachtgevers van wegen en tunnels, bouw- en onderhoudsorganisaties en PPP consortia. NedMobiel is werkzaam in complexe infrastructuur en transport projecten, in zowel binnen- als buitenland.
Daarnaast ontwikkelt NedMobiel voor eigen rekening oplossingen door risicodragend te participeren in projecten, bedrijven en producten.

Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

2006

Milieubeleid

NedMobiel wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Dit komt onder meer tot uiting in haar aandacht voor veiligheid en milieu. NedMobiel is een organisatie die zichzelf in de markt wil positioneren als een maatschappelijk verantwoorde organisatie.

NedMobiel is in juni 2013 gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder niveau 3. Daartoe heeftde organisatie de benodigde middelen ter beschikking gesteld. Er is een samenwerking gestart tussen Aboma en NedMobiel. NedMobiel maakt gebruik van de CO2 registratie tool van CO2 Management.

Scope
NedMobiel rapporteert, na het vaststellen van de footprint in 2012, vanaf 1 januari 2013 haar CO2-emissiegegevens elk halfjaar volgens interne richtlijnen. De resultaten uit die CO2-rapportages worden opgenomen in de management rapportages. In de rapportage verdeelt NedMobiel  haar emissies in onderstaande scopes:
 
Scope 1:  leaseauto’s
Scope 2:  energieverbruik

Voor scope 1 rapporteert NedMobiel de CO2-emissie volledig. Voor scope 2 is deze berekening bij benadering uitgevoerd. Voor 2014 worden ook voor scope 2 doelstellingen geformuleerd. De monitoring van scope 2 is echter wel uitgevoerd.

Twitter @NedMobiel

Onze partners