NTP INFRA Enschede

Adres

Twenteweg 30
7532 ST Enschede

Telefoon 053 - 4614411

Website https://www.ntp.nl/

Locatie

Bedrijfsprofiel

De NTP Groep is een aannemingsbedrijf op het gebied van infra, milieu en bouw met expertise in de gehele keten. Wij leveren kwalitatief hoogwaardige milieukundige, infrastructurele en bouwkundige producten en/of diensten aan (semi) overheden, bedrijven en instellingen. Dit realiseren we door ons te willen onderscheiden van de massa, afgestemd op onze visie op de markt. Onze projecten worden voor een reële prijs voorbereid, begeleid en uitgevoerd door goed opgeleide en juist gekwalificeerde mensen. Met zo'n 180 medewerkers kunnen wij heel Oost- en Noord-Nederland tot ons werkgebied rekenen voor onze infra en bouwwerkzaamheden, terwijl geheel Nederland, en ook buiten onze landsgrenzen we onze expertise willen inzetten op het gebied van Bodemsaneringen.

Onze bedrijven beschikken allemaal over de ISO-, VCA- en andere branchespecifieke certificaten en zijn lid van Bouwend Nederland, VBW asfalt en het Asfalt Kennis Centrum AKC. Onze bedrijfscode voldoet geheel aan de richtlijnen van de SBIB en we hebben duurzaamheid hoog op de lijst staan.

De ideale contractvorm afstemmen op het soort werk, de omvang, de betrokken personen en de betrokken instanties. Dit vinden wij het belangrijkste uitgangspunt voor een perfecte samenwerking waarbij onze invulling als System Integrator nadrukkelijk naar voren komt. In 2008 ontwikkeld door de NTP-Groep in samenwerking met de UT-Twente en reeds vele malen succesvol toegepast. Het optimaal afstemmen van omgeving, beeld, ontwerp en uiteindelijke realisatie van het project heeft aantoonbaar besparingen opgeleverd op zowel financieel vlak maar ook maatschappelijk vlak. Vertrouwen tussen de contractpartners moet als basis gelden. Partner willen zijn betekent dan ook voor ons een volledige openheid, wederzijds vertrouwen en een onvoorwaardelijke inzet willen leveren. Hierin willen wij ons steeds verder bekwamen en het moet een kenmerk worden van onze onderneming.

Werknemers

25 tot 250

Milieubeleid

De NTP Groep is zich bewust van haar plaats in de maatschappij en de invloed die ze samen met haar team van medewerkers hierin heeft. 
Vandaar dat NTP waarde hecht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het beheren van een gezond bedrijf met een zo min mogelijke negatieve invloed, of beter nog, met een zo veel mogelijke positieve invloed op mens en milieu is een belangrijk aspect in haar bedrijfsvoering.

Om de principes van MVO toe te passen werkt de NTP Groep volgens de ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

Door bestaande certificeringen, zoals ISO 9001 (kwaliteit), Prestatieladder Socialer Ondernemen (werkgelegenheid), VCA (veiligheid) en de CO₂ prestatieladder (milieu) passen wij al een behoorlijk aantal van de criteria uit de ISO 26000 toe. De richtlijn ISO 26000 geeft een nog grotere dimensie aan MVO.

ISO 26000, wordt ook wel benoemd als de 3 P’s: People, Planet en Profit.

Dit vertaalt zich voor de NTP Groep in:

  • People: investeren in medewerkers door scholing op gebied van veiligheid, kwaliteit en zelfontplooiing, doorgroeimogelijkheden bieden, stageplekken bieden en samenwerking opzoeken met opleidingsinstanties, zodat de kennis binnen ons vakgebied gewaarborgd blijft.
  • Planet: duurzame producten gebruiken, zoveel mogelijk processen invoeren om materialen te hergebruiken (circulaire economie), vervoersbewegingen beperken, zuinige machines en materieel aanschaffen en medewerkers en klanten voorlichten over het juiste gebruik hiervan.
  • Profit: iets terug doen voor de maatschappij door ondersteuning van lokale projecten maar ook weer de investering in eigen mensen en in de organisatie om processen efficiënter en daardoor duurzamer (beter voor de maatschappij) te maken.

Uiteindelijk moeten we naar een wereld toe waarin geen sprake is van schaarste, maar van overvloed op velerlei gebied.

Concreet in ons werk vertaalt MVO zich bijvoorbeeld in:

  • Zoeken naar duurzame oplossingen in de werken die wij uitvoeren. Wij ontwerpen en realiseren gezichtsbepalende of omgevingsbeïnvloedende werken, waarbij elk aspect van het werk een bepaald duurzaamheidseffect heeft of kan hebben. NTP Groep benut de talenten in de organisatie om gericht te zoeken naar duurzame oplossingen. Onze ervaringen leren dat duurzame oplossingen voortkomen uit het verbreden van de keten: door samenwerking met toeleveranciers, afnemers en overheid en met de betrokkenheid van de omgeving.
  • Het behouden van het certificaat CO₂ prestatieladder niveau 5, wat aangeeft dat wij de CO₂ uitstoot bedrijfsbreed of per specifiek project bijhouden en reduceren. Dit gebeurt door na te denken over efficiëntie in vervoersbewegingen (samenwerkingen zoeken met toeleveranciers, afnemers en overheid), energieverbruik en -gebruik, toepassing duurzame oplossingen op bedrijfsgebouwen. Hierbij hoort ook hier het stimuleren en sturen van het gedrag van medewerkers en gebruikers van onze diensten en producten.
  • De monitoring en rapportage van MVO-acties als vast agendapunt tijdens directievergaderingen, stafoverleg, uitvoerdersoverleg en personeelsvergaderingen.
  • Het onder de aandacht brengen van MVO-aspecten bij opdrachtgevers in de ontwerpfase om het bouwproces efficiënter en sneller te laten verlopen.
  • Inzameling van donaties voor goede doelen.
  • Ondersteuningen aan scholen, om jongeren te enthousiasmeren voor techniek.
  • De ondersteuning en nieuwbouw van de school in Gambia (zie kopje sponsoring).

Voor NTP Groep vertaalt sponsoring zich in handen en voeten geven t.b.v. maatschappelijk relevante projecten. Met elkaar zorgen voor draagvlak en verspreiding van de boodschap is hierin van belang.

De NTP Groep is op veel fronten bezig met MVO, maar is er ook van overtuigd dat er verbeteringen te behalen zijn. Vandaar dat er voor 2015 een aantal acties opgestart gaan worden die aan het eind van dat jaar gerealiseerd zullen zijn.

Onze partners