Promo.nl

Adres

Bossekamp 7
5301 LZ Zaltbommel

Telefoon 0418-561699

Website http://www.promo.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Creativiteit wordt niet bepaald door bestedingsruimte.

Binnen elk budget levert Brandwijk Kerstpakketten | Promo.nl bijzondere
producten met uitstraling en zeggingskracht.

Promo.nl luistert goed naar wensen en mogelijkheden.
Dit samen met ruim 30 jaar ervaring en een permanente focus op nationale en internationale ontwikkelingen en trends.

Promo.nl is gespecialiseerd in relatiegeschenken, promotie- en maatwerk producten.

Natuurlijk betrekken wij u en uw medewerkers binnen uw organisatie bij een creatieve proces.
Voor al onze producten kunnen ideëen en suggesties kenbaar worden gemaakt.

Werknemers

1 tot 25

Milieubeleid

MVO

Wij willen ondernemen met visie en verantwoordelijkheid. De gezondheid, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel en de gevolgen van haar activiteiten op het milieu spelen een voorname rol in de bedrijfsvoering.

People
De Brandwijk-groep hanteert gelijkheid in mogelijkheden en behandeling voor alle

Planet
Op tal van onderdelen binnen haar bedrijfsvoering is de Brandwijk-groep actief in het verantwoord omgaan met het milieu. Hierbij wordt gelet op het energieverbruik, het scheiden van afval en het afvoeren van chemisch afval. In het nieuwe bedrijfspand worden een groot aantal zaken gerealiseerd die bovenstaand uitgangspunt versterken.

PPP/MVO
In het nieuwe bedrijfspand is voor de ventilatie van de ruimten een warmte terugwinunit geplaatst met een rendement van 90%. Deze installatie zuigt de koude lucht van buiten aan die wordt verwarmd door de lucht
welke wordt afgezogen uit de ruimten. Hierdoor is geen energie meer nodig uit aardgas. Het verwarmen en koelen van de verschillende ruimte geschiedt door middel van een warmtepompsysteem waardoor zeer efficiënt wordt omgegaan met energie. Door deze maatregelen ontstaat een zeer energiezuinig gebouw, met een voortreffelijk leef- en werkklimaat.
Daarnaast zijn Ecoiletten in het nieuwe pand geplaatst. De toiletten worden ingericht op een duurzame en milieuvriendelijke manier op basis van hygiëne, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor wordt zeventig procent minder water gebruikt en wordt de CO2 belasting met bijna vijftig procent gereduceerd. Bovendien wordt het milieu, door gebruik van natuurlijk katoen, met zestig procent minder belast ten opzichte van gewoon en recycled toiletpapier.

Profit
Brandwijk hanteert een bedrijfsvoering die de continuïteit van het bedrijf waarborgt. Zaken als werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid, evenals de economische effecten van de diensten en producten, acht Brandwijk van groot belang. Brandwijk handelt op basis van fairness aangaande alle onderdelen van het ondernemen voor alle stakeholders.

Brandwijk en Promo.nl steunen verschillende goede doelen.

Twitter @brandwijk_promo

Onze partners