Rietland bvba

Adres

Van Aertselaerstraat 70
2322 Minderhout
Belgie

Telefoon +32 3 2940265

Website http://www.rietland.com

Locatie

Bedrijfsprofiel

Al sinds 1994 ontwerpt en bouwt RietLand helofytenfilters (rietvelden) voor de zuivering van afvalwater. Dion van Oirschot, oprichter en nog altijd zaakvoerder, combineerde zijn technische achtergrond van de Technische Universiteit Eindhoven met zijn passie voor milieu. Sinds de oprichting werden meerdere honderden systemen ontworpen en gebouwd in België en Nederland. De nadruk lag daarbij aanvankelijk vooral op de zuivering van huishoudelijk afvalwater bij woningen in het niet-gerioleerde buitengebied en bij ecologische woonprojecten. Daarnaast werden diverse projecten gedaan met de behandeling van spoelwater van melkveebedrijven. Ook werden er een aantal projecten gerealiseerd voor Waterschappen rond de verwijdering van nutriënten (N en P) uit oppervlaktewater en drainagewater. Zo hebben we veel ervaring kunnen opdoen met verschillende typen van rietvelden, elk met hun specifieke sterke punten.

Met name het vertikaal doorstroomde helofytenfilter, ofwel percolatierietveld, werd door RietLand verder ontwikkeld tot een robuust, compact en efficient systeem voor afvalwaterzuivering. In 2009 kende deze ontwikkeling een mijlpaal in het verkrijgen van het BENOR keurmerk. Hiermee was RietLand de eerste Europese firma met een CE geattesteerd rietveld conform de Europese norm EN 12566/3. Ook werkte RietLand intensief mee aan een aantal educatieve projecten bij onder andere scholen in Mechelen, Westmalle en Oudenbosch en in provinciedomein Huizingen.

Vanuit het bedrijfsleven is de belangstelling voor zuivering van hun afvalwater met plantensystemen nog altijd groeiende. Opdrachtgevers waren onder meer Fluxys, Sibelco, Bebat, Havenbedrijf Antwerpen en Warsco Units.

Om kennis en ervaring uit te wisselen met andere experts, bezocht Dion van Oirschot diverse internationale congressen van de IWA en WetPol en ontstonden vruchtbare samenwerkingsverbanden met Ingenieurbüro Blumberg (D) en Naturally Wallace Consulting (USA). Ook werd samen met 10 andere rietveld specialisten de associatie Global Wetland Technology (www.globalwettech.com) opgericht. Als aandachtsgebieden kwamen hierdoor ook de zuivering van industrieel afvalwater en de ontwatering van slib op het programma te staan. Tevens deed een nieuw type helofytenfilter zijn intrede: het beluchte rietveld, wat bij een lagere oppervaktebehoefte grotere belastingen kan verwerken.

RietLand koppelt grondige expertise aan creativiteit en veelzijdigheid in het vinden van de beste oplossing voor uw afvalwaterprobleem. Hierbij streven we naar een oplossing die zowel groen als rendabel is. En waar u zo weinig mogelijk omkijken naar heeft.

Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

1994

Milieubeleid

Rietland streeft naar vormen van afvalwaterzuivering die een minimale belasting doen op het milieu door de keuze voor duurzame materialen en een laag energieverbruik.

Onze partners