Schuttelaar & Partners Wageningen

Adres

Agro Business Park 10
6708 PW Wageningen

Telefoon 070-3184444

Website http://www.schuttelaar.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Gezond en duurzaam communicatieadvies

Schuttelaar & Partners is het communicatieadviesbureau dat is gespecialiseerd in gezondheid en duurzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld duurzamer en gezonder moet en kan worden. Maatschappelijke technologie kan daarbij een grote rol spelen. Om de grote vraagstukken waar de wereld nu voor staat op te lossen, is het noodzakelijk op een transparante manier samen te werken.

Sinds 1995 geven we strategisch advies en communicatie-oplossingen op het terrein van voeding, gezondheid, technologie, landbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen en consumentengedrag. Onze klanten lopen uiteen van het bedrijfsleven, de overheid, ngo’s en wetenschappelijke instituten.

Onze 80 medewerkers zijn deskundig op het gebied van wetenschap, politiek, wetgeving en communicatie. Vanuit hun uiteenlopende achtergronden bundelen ze analytisch vermogen, vakmanschap, ervaringskennis en passie met elkaar.

We dragen zowel strategische als praktische oplossingen aan. Daarnaast verzorgen we ook de creatieve uitvoering, zowel op papier als op het scherm. Onze gedrevenheid combineren we met betrouwbaarheid. Afspraak is afspraak. Op die manier willen we verantwoord zaken doen, vertrouwen wekken en klanten verder helpen.

Ons bureau heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Daardoor signaleren we trends en helpen wij klanten die optimaal te benutten. We opereren naast de hoofdvestiging in Den Haag, ook vanuit Wageningen en Brussel.

Schuttelaar & Partners besteedt uiteraard aandacht aan duurzaamheid en gezondheid binnen het bedrijf. Zo werken we klimaatneutraal en gebruiken we energiezuinige apparatuur. Ook promoten we bij onze medewerkers een gezondere levensstijl. Door ons MVO-beleid zijn we niet alleen gezonder en duurzamer, we leren er veel van. Onze eigen ervaring dragen we uit aan anderen.

Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

1995

Milieubeleid

MVO binnen het bureau

Schuttelaar & Partners doet al sinds de oprichting in 1995 aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is als communicatie- en adviesbureau zelfs onze missie: towards a new green economy. We hebben in de loop der jaren op verschillende terreinen structurele en incidentele acties ondernomen. We willen met MVO bij Schuttelaar & Partners echter een stap verder gaan. We willen niet alleen negatieve impact op MVO (intern en bij onze klanten) verminderen, maar juist een extra bijdrage leveren aan duurzaamheid en gezondheid. MVO bij Schuttelaar & Partners gaat daarom over Positive Impact.

Communicatie over MVO bij Schuttelaar & Partners

Elk jaar publiceert Schuttelaar & Partners een verslag waarin we terugblikken op het jaar. In het verslag besteden we aandacht aan de maatschappelijke visie van Schuttelaar & Partners en hoe onze werkzaamheden hierbij aansluiten. Daarnaast is er volop aandacht voor de groei, ontwikkelingen en bedrijfsvoering van het afgelopen jaar.

Het verslag wordt gedeeld met onze medewerkers, klanten, stakeholders en overige betrokkenen. Ook zetten we het verslag dagelijks in voor de presentatie van de werkzaamheden van het bureau.

Voor het bepalen van de inhoud maken we gebruik van de richtlijnen van het internationale Global Reporting Initiative (GRI). Daarnaast wordt de MVOstuurgroep van Schuttelaar & Partners geraadpleegd voor de inhoud van het verslag. Zij leveren de informatie aan over de prestaties op het gebied van duurzaamheid en gezondheid die staan beschreven in het Magazine. Tot slot worden de maatschappelijke projecten waar ons bureau in investeert uitvoerig behandeld.

Schuttelaar & Partners streeft ernaar een transparant verslag uit te brengen en de data zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. De dataverzameling vindt dan ook regelmatig, maandelijks en per kwartaal, plaats. Onze rapportage voldoet aanGRI level B. In de GRI inhoudsopgave staat over welke indicatoren wij rapporteren en waar de informatie te vinden is. Op deze website rapporteren we daarnaast over recente ontwikkelingen.

Filosofie

Als partner van MVO Nederland, onderschrijft Schuttelaar & Partners de gedragscode van MVO Nederland. Deze gedragscode is vertaald naar de aard van onze werkzaamheden en komt tot uiting in onze filosofie. Iedere medewerker onderschrijft deze filosofie in zijn of haar contract. Dit toetsen we vervolgens in het competentiemanagementsysteem.

Twitter @Schuttelaar

Onze partners