Stichting Ideewinkel

Adres

Lokhorststraat 17
2311 TA Leiden

Telefoon 071-5131460

Website http://www.ideewinkel.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Onze missie is mee te werken aan een omgeving waar mensen handelen met respect voor mens en milieu. Dit doen wij door het stimuleren, het faciliteren en het met elkaar in verbinding brengen van duurzame (burger)initiatieven in Leiden e.o.

Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

2005

Milieubeleid

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals) van de V.N., vastgesteld op 25 september 2015 vormen een belangrijke inspiratiebron voor ons. Lokale initiatieven die passen binnen de hierin geformuleerde doelstellingen kunnen gebruikmaken van het contactennetwerk van de Ideewinkel en zich presenteren via ons interactieve platform en ontmoetingspunt, het Groene Ideecafé. Daarnaast adviseert de Ideewinkel initiatiefnemers bij de vormgeving van hun project. Zo nodig bestaat de mogelijkheid om een kleinschalig nieuw project in de Ideewinkel onder te brengen.

Hoe faciliteert de Ideewinkel duurzame projecten?

De stichting tracht de huidige doelstelling te realiseren door:

  • projecten/initiatieven die passen binnen de doelstelling van de stichting desgevraagd onder haar hoede te nemen. De trekkers van deze projecten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid die de stichting als rechtspersoon heeft om aanvragen te doen bij fondsen, vergunningen aan te vragen en gebruik te maken van de ANBI-status. Verder kan een project op de site van de Ideewinkel een projectpagina inrichten en de verdere mogelijkheden van de Ideewinkel gebruiken, zoals het benutten van het netwerk en de kennis van de Ideewinkel.
  • mee te denken over de ontwikkeling en uitvoering van de Leidse Duurzaamheidsagenda.
  • gesprekken met diverse partijen en deelname aan bijeenkomsten.
  • te communiceren over haar doelstelling.

Jouw idee

  • Heb je een verrassend idee?
  • Wilt je een project opzetten wat te maken heeft met duurzaamheid, bv met voeding, energie, of biodiversiteit? Met groen, of welke kleur je ook maar aanstaat?
  • Hebt je hulp nodig bij het realiseren van jouw idee, wilt je weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van het verkrijgen van subsidies bij instanties?

Laat het ons weten. Wij kunnen je in contact brengen met deskundigen, zodat je samen met anderen je idee kunt uitwerken en een project kunt opstarten. Dat kan gebeuren tijdens het Groene IDeeCafé of tijdens een persoonlijk gesprek. Mail ons: info@ideewinkel.nl!

Onze partners