Stichting Ideewinkel

Adres

Lokhorststraat 17
2311 TA Leiden

Telefoon 071-5131460

Website http://www.ideewinkel.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Onze missie is mee te werken aan een omgeving waar mensen handelen met respect voor mens en milieu. Stichting Ideewinkel wil duurzame (burger)initiatieven in Leiden e.o. stimuleren en zo nodig faciliteren. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status. Initiatiefnemers van duurzame projecten bieden wij ondersteuning bij het bekendmaken en vormgeven van een project, al dan niet door middel van aansluiting bij onze organisatie. 

Werknemers

1 tot 25

Oprichtingsjaar

2005

Milieubeleid

Stichting Ideewinkel sluit haar beleid aan op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals) van de V.N., vastgesteld op 25 september 2015. Lokale initiatieven die passen binnen de hierin geformuleerde doelstellingen kunnen gebruikmaken van ons contactennetwerk en zich presenteren via ons interactieve platform en ontmoetingspunt, het groene Ideecafé. Daarnaast bieden wij initiatiefnemers de mogelijkheid om een nieuw project in onze Stichting onder te brengen.

Wij fungeren dan als paraplu waardoor alle formele en financiële zaken als subsidieaanvragen en -verantwoording, aansprakelijkheidsverzekering, het doen van de boekhouding geregeld zijn. Daarnaast bieden wij onderlinge kennisuitwisseling en overige ondersteuning. Denk aan het maken van een projectplan, hulp bij werving vrijwilligers, publiciteit via onze website en contactennetwerk. De inhoudelijke verantwoording en het budgetbeheer blijft bij de initiatiefnemer, projectleider. In ruil hiervoor vragen wij een jaarlijks vast te stellen procentuele bijdrage van de omzet om onze eigen beheerskosten te kunnen betalen.  

Onze partners