Stichting Oosterlengte

Adres

Zeefbaan 2
9672 BN Winschoten

Telefoon 059-741700

Website https://www.oosterlengte.nl/wp/

Locatie

Bedrijfsprofiel

Oosterlengte biedt deskundige en warme zorg aan cliënten en is een zorgzame werkgever voor haar medewerkers. Bijna 2000 medewerkers verlenen zorg bij mensen thuis en op meerdere locaties in Oost-Groningen. In Winschoten is Expertisecentrum Old Wolde gevestigd. Er zijn verder verpleegcentra in Winschoten, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Scheemda, Beerta, Bellingwolde en Nieuwolda.

Waar staan wij voor

Oosterlengte biedt menswaardige zorg waarbij niet de regel of het proces centraal staat, maar de kwaliteit van leven in relatie tot de zorgvraag van de aan ons toevertrouwde cliënt. Door persoonlijke, respectvolle en professionele zorg.

Wij staan voor tevreden cliënten die zich herkennen in onze kernwaarden waarbij wij iedere cliënt zien als een uniek persoon met eigen waarden, normen, gewoontes en voorkeuren. Wij gaan uit van de mogelijkheden die mensen hebben. Vanuit deze gedachte krijgt de cliënt passende zorg, ondersteuning en behandeling waarover zelf is mee besloten. Onze medewerkers bieden dit vanuit de kernwaarden Persoonlijk, Respectvol en Professioneel.

Persoonlijk

Wij kennen de cliënt en diens familie en maken samen met hen passende afspraken die we vastleggen in het zorg- en behandelplan. Hierbij gaan we uit van de eigen regie van de cliënt. We hechten waarde aan samenwerken met familie. Ook vinden we ruimte voor privacy en aandacht voor zingeving heel belangrijk.

Respectvol

Wij hebben respect voor de cliënt en diens familie en voor elkaar. We gaan uit van ieders eigenheid. Vanuit deze gedachte zijn we aandachtig, invoelend en communiceren zorgvuldig.

Werknemers

meer dan 250

Oprichtingsjaar

1994

Milieubeleid

Wij zijn betrokken professionals die onze cliënten de best denkbare zorg geven, zonder dat ze daar specifiek om hoeven te vragen. Wij nemen zelf initiatief als we merken dat de zorg voor onze cliënten beter kan. Wij gebruiken professionele normen en standaarden en kunnen daarop worden aangesproken. En we spreken elkaar erop aan. Professionaliteit betekent ook dat wij aangeven wat niet kan, onderbouwd ‘nee’ zeggen.

Oosterlengte streeft ernaar dat cliënten zo veel mogelijk kunnen leven zoals zij gewend zijn, of dat nu thuis is of in één van onze locaties. Cliënten mogen rekenen op goede kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, levertijd, prijs en service van onze zorg en dienstverlening.

Oosterlengte streeft er ook naar om een zorgzame en aantrekkelijke werkgever te zijn voor alle medewerkers. Wij stellen onze medewerkers in staat hun werk voor de cliënten zo goed mogelijk uit te voeren. Medewerkers mogen rekenen op kansen voor opleiding, bijscholing en ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht voor preventie van ziekteverzuim en goede arbeidsomstandigheden. Goed werkoverleg en goede communicatie met medewerkers hoort hier ook bij.

Oosterlengte organiseert haar bedrijfsvoering goed. Wij werken aan de aantrekkelijkheid en continuïteit van de organisatie door steeds nieuwe producten en werkwijzen te ontwikkelen. Dat doen we graag in goede samenwerking met partners. Wij streven naar behoud van werkgelegenheid in onze regio en wij ondernemen maatschappelijk verantwoord.

Twitter @olzorggroep

Onze partners