Tauw bv

Adres

Handelskade 11
7417 DE Deventer

Telefoon 057 06 99 91 1

Website http://www.tauw.nl/

Locatie

Bedrijfsprofiel

Met 900 medewerkers verspreid over zes locaties hebben we veel kennis en ervaring in huis, waarbij we bovendien altijd op de hoogte zijn van lokale omstandigheden.

Voor elk project stellen we het beste team samen, een team waarin de voor het project benodigde expertise en kwaliteiten vertegenwoordigd zijn. Die teams zijn telkens anders, want geen project is hetzelfde. Zo krijgt elke klant het beste van Tauw.

Vakgebieden
Onze activiteiten zijn ondergebracht in vier Business Units: Water, Industry, Ruimtelijke kwaliteit en Meten, Inspectie & Advies.

Daarnaast bieden wij juridische en financiële dienstverlening voor omgevingsontwikkeling onder de naam PurpleBlue. Dit zijn de pijlers van waaruit wij de markt benaderen. Dat laatste doen we onder andere door te investeren in product- en kennisontwikkeling. Daar komen regelmatig ingenieuze vindingen uit voort, zoals het duurzaam geluidsscherm, het visvriendelijke gemaal of het hergebruik van bagger in beton.

Tauw University
Ook in onze medewerkers investeren we fors. Via een persoonlijk ontwikkelingsplan blijft elke medewerker zijn vaardigheden aanscherpen en zijn kennis verbreden en verdiepen. Daarvoor hebben we een intern opleidingsprogramma: Tauw University. Via cursussen en trainingen geven medewerkers die voorop lopen in hun vakgebied hun kennis door aan collega’s.

Ook externe docenten dragen via Tauw University bij aan de opleiding van onze medewerkers.

Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

1928

Milieubeleid

Waar het bij duurzaamheid om gaat is dat nadelige effecten van activiteiten niet worden afgewenteld maar worden onderkend en opgelost.Daarnaast mag de omvang van milieueffecten niet groter zijn dan het zelfreinigende vermogen van de aarde. Er mogen dus geen persistente verontreinigingen optreden en ook geen uitputting van grondstoffen. Kringlopen moeten worden gesloten en met grondstoffen moet kritisch worden omgegaan.

Twitter @TauwNL

Onze partners