TBI

Adres

Wilhelminaplein 37
3072 DE Rotterdam

Telefoon 010 290 85 00

Website http://www.tbi.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

TBI Holdings is een besloten vennootschap waarop het volledige structuurregime van toepassing is. TBI onderscheidt zich door haar bijzondere aandeelhoudersstructuur. Een onafhankelijke stichting is de enige aandeelhouder. De Stichting TBI heeft ervoor gekozen geen gebruik te maken van het zogenaamde verzwakte structuurregime. De keuze voor het volledige structuurregime houdt in dat de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen en niet door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. TBI is een netwerk van ondernemingen die actief zijn in de sectoren vastgoed, bouw en techniek. De ondernemingen opereren zowel zelfstandig als via samenwerkingsverbanden, voornamelijk in de Nederlandse markt. De ondernemingen hebben een sterke oriëntatie op de eigen regio's. Het concern onderscheidt zich door een bijzondere eigendomsstructuur met - indirect - een onafhankelijke stichting als enig aandeelhouder. Met 8.253 medewerkers realiseerde TBI in 2011 2,1 miljard euro aan bedrijfsopbrengsten en een operationeel bedrijfsresultaat (voor afschrijvingen) van 59,4 miljoen euro. Gemeten naar bedrijfsopbrengsten is TBI het tweede techniekconcern en het vierde bouwconcern in Nederland.

Werknemers

25 tot 250

Milieubeleid

Het duurzaamheidsbeleid van TBI is zowel gericht op de producten en diensten als op de bedrijfsvoering. In het duurzaamheidsbeleid zijn vier onderwerpen vastgesteld waar maatregelen het meeste effect sorteren. Hiermee brengt TBI focus aan binnen de grote diversiteit aan thema's en onderwerpen op dit gebied. De vier speerpunten zijn de CO2-prestatieladder, het energieverbruik op de bouwplaats en in gebouwen, een duurzaam wagenparkbeheer en het Surplus® Advanta-concept, een innovatie op het gebied van duurzame woningbouw. De effecten van deze maatregelen komen terug in de CO2-footprint per bedrijf. In de komende periode zullen de CO2-doelen en resultaten per TBI bedrijf beschikbaar komen.

Twitter @TBI

Onze partners