VCA cursus

Adres

Staalweg 2
3830 AD Leusden

Telefoon 033454815654

Website https://www.vcacursus.org/vca-cursus-leusden/

Locatie

Bedrijfsprofiel

Bij VCA gecertificeerde bedrijven mogen enkel mensen in uitvoerende functies werken die in het bezit zijn van een geldig diploma Basisveiligheid of diploma VOL VCA. Een VCA gecertificeerd bedrijf heeft ervoor gekozen zijn werkprocessen zo te organiseren dat de kans op een ongeval op de werkvloer zo klein mogelijk is. Belangrijk onderdeel hiervan is het opleiden van het uitvoerende personeel, zodat zij over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om de werkprocessen ook zo veilig mogelijk uit te voeren. Het opleiden van medewerkers gebeurt natuurlijk op de werkvloer, maar met het volgen van een VCA cursus wordt de kans dat werknemers daadwerkelijk slagen voor het VCA examen aanzienlijk vergroot.

Diploma Basisveiligheid VCA of VOL VCA?
Enkel uitvoerend personeel moet beschikken over een VCA diploma. Met uitvoerend personeel worden alle medewerkers bedoeld die daadwerkelijk werkzaamheden met een verhoogd veiligheidsrisico uitvoeren. Binnen een VCA gecertificeerd bouwbedrijf moet de bouwvakker dus verplicht beschikken over een VCA diploma, maar zijn collega’s in ondersteunende functies, zoals de telefoniste of boekhouder hoeven geen VCA diploma te hebben. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen leidinggevenden en medewerkers zonder leidinggevende verantwoordelijkheden. Leidinggevenden halen het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA, afgekort VOL VCA genoemd. Ook ZZP’ers moeten altijd over het VOL VCA diploma beschikken wanneer zij werken voor een bedrijf met een VCA certificering. Gewone medewerkers, die geen leiding geven aan collega’s, hebben het diploma Basisveiligheid VCA nodig.

VCA cursus volgen
Het volgen van een VCA cursus is een goede voorbereiding op het examen. VCA cursussen worden door heel Nederland gegeven, aan kleine groepjes waar meer aandacht is voor de individuele cursist, maar ook aan grotere groepen, bijvoorbeeld tijdens een in-company VCA cursus. Waar de een de voorkeur geeft aan een docent die je ter plekke om extra uitleg of toelichting kan vragen, kiezen anderen steeds vaker voor een online VCA cursus. Dit biedt de mogelijkheid om op een moment dat het jou het beste uitkomt de VCA lesstof te bestuderen. Daarna test je jouw kennisniveau door het maken van VCA oefenvragen en kun je zelfs een VCA proefexamen maken om jouw slagingskans voor voor het VCA diploma te testen.

Werknemers

1 tot 25

Milieubeleid

Geen opgave

Onze partners