Vertrouwenspersoon Noord

Adres

Bedumerweg 58
9959 PH Onderdendam

Telefoon 06-40657902

Website https://bit.ly/3auAL2R

Locatie

Bedrijfsprofiel

Ben je op zoek naar een vertrouwenspersoon in Groningen, Friesland of Drenthe neem dan contact via vertrouwenspersoon.noord@gmail.com of bel met 06-40657902.

Werknemers kunnen binnen hun bedrijf geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. 

Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Vaak vinden werknemers het fijn dat deze persoon niet werkzaam is binnen hetzelfde bedrijf.

Het is onze taak als vertrouwenspersoon om medewerkers op te vangen, te adviseren en te begeleiden die last hebben van ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in een contract.


Werknemers

1 tot 25

Milieubeleid

Vertrouwenspersoon Noord vindt duurzaam ondernemen erg belangrijk.

Bij al onze activiteiten proberen we het milieu te ontzien. Dit betekent dat ons kantoor vrijwel papierloos is, we veel vanuit huis werken en hier ook 100% groene stroom (geproduceerd in Nederland) gebruiken.

Twitter @Vertrouwensper3

Onze partners