Waterland

Adres

Brediusweg 31
1401 AB Bussum

Telefoon 035 694 1680

Website https://waterland.be/nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

Waterland is een onafhankelijke participatiemaatschappij die ondernemers bijstaat bij het realiseren van hun groeiambities. Met aanzienlijke financiële middelen en grondige sectorkennis, geeft Waterland haar portefeuilleondernemingen de mogelijkheid om sneller te groeien, zowel organisch als door middel van overnames.

Werknemers

25 tot 250

Milieubeleid

Waterland's standaarden op het vlak van maatschappelijk verantwoord investeren (ook wel genoemd ESG – Environmental, Social and Governance) gaan verder dan het louter volgen van regels en voorschriften. Het beleid inzake verantwoord investeren is erop gericht om te zorgen dat Waterland bijdraagt aan de bevordering van een duurzame toekomst voor bedrijven, de maatschappij en het milieu. De effectiviteit van Waterlands beleid inzake verantwoord investeren wordt gemonitord door een ESG-comité dat bestaat uit twee senior investeringsprofessionals (waaronder Chief Investment Officer) en twee senior supportprofessionals (waaronder de CFO).

Waterland heeft de VN-principes voor verantwoord investeren (Principles for Responsible Investment) ondertekend en handelt volgens deze zes principes:

  • Wij zullen ESG-aangelegenheden in investeringsanalyses en in het besluitvormingsproces opnemen
  • Wij zullen actieve eigenaars zijn en ESG-aangelegenheden in ons beleid en onze praktijken inzake eigenaarschap opnemen
  • Wij zullen de aanvaarding en toepassing van deze principes in de investeringssector bevorderen
  • Wij zullen verzekeren dat de entiteiten waarin we investeren correct over ESG-aangelegenheden communiceren
  • Wij zullen samenwerken om de Principes op doeltreffende wijze toe te passen
  • Wij zullen allen rapporteren over onze activiteiten en onze vooruitgang in het toepassen van deze Principes

Waterland Private Equity Investments B.V. staat geregistreerd als fondsbeheerder bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Onze partners