Wereldwinkel Hilversum

Adres

Schoutenstraat 3
1211 BM Hilversum

Telefoon 035 -6219810

Website http://www.wereldwinkel-hilversum.nl

Locatie

Bedrijfsprofiel

De Vereniging
De Wereldwinkel Hilversum is een vereniging. Alle medewerkers zijn meteen vrijwillig lid van de vereniging zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Er zijn geen betaalde krachten. Zo’n dertig gemotiveerde en betrokken vrijwilligers houden zich onder leiding van het bestuur, dat eveneens uit vrijwilligers bestaat, bezig met het draaiend houden van de winkel. De grootste groep van de leden bestaat uit de medewerkers die de winkeldiensten doen. Zij staan minimaal één dagdeel per week in de winkel om klanten te helpen, voorraden aan te vullen etc.. Daarnaast zijn er leden die speciale taken vervullen. Dat zijn de inkopers, de leden die zorgen voor de inrichting van de winkel en de etalages en de leden die het prijzen van de artikelen regelen.

Het bestuur van Wereldwinkel Hilversum bestaat uit vijf personen. Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er ook bestuursleden die speciale portefeuilles hebben zoals de werving van nieuwe medewerkers en het onderhouden van de media.

De Vereniging Wereldwinkel Hilversum is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften en donaties aan onze vereniging volledig fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI gegevens
Naam instelling VERENIGING WERELDWINKEL HILVERSUM
RSIN 9179124

Branche
Winkels
Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

1971

Milieubeleid

Producten verkocht in de Wereldwinkel zijn gemaakt met respect voor mens en milieu.

De Wereldwinkel Hilversum draagt hieraan nog meer bij: zuinige led-verlichting in de winkel, afvalscheiding en hergebruik van materialen waar dat kan.

Milieukeurmerken

Twitter @wereldwinkels

Onze partners