Wijma Kampen B.V.

Adres

Haatlandhaven 3
8263 AS Kampen

Telefoon 038-3316444

Website http://www.wijma.com

Locatie

Bedrijfsprofiel

Wijma Kampen B.V. timmert internationaal flink aan de weg met verantwoord geproduceerde houtproducten uit Afrika en Latijns-Amerika. Moederbedrijf de Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V. is in 1897 opgericht in Apeldoorn en heeft vestigingen in Europa en West-Afrika met ca. 1.300 medewerkers.

Wijma Kampen B.V. levert wereldwijd gezaagd tropisch hardhout of eindproducten als sluisdeuren, bruggen, geleiderail, beschoeiingen (damwand, opgeklampte schotten en palen), fenders of galerijen en vlonders voor de woningbouw. Het bedrijf betrekt houtsoorten als Azobé, Bilinga, Tali en Okan veelal van het zusterbedrijf in Kameroen, die met eigen FSC gecertificeerde bossen, zagerijen en andere productiecapaciteiten daarmee elke schakel van het productieproces volledig in eigen hand heeft.

Duurzaam bosbeheer
Wijma ziet er op toe dat het tropische hardhout op verantwoorde wijze wordt geproduceerd en wel bij voorkeur volgens de FSC (Forest Stewardship Council) richtlijnen. Een certificaat toont aan dat de houtproductie plaatsvindt op ecologisch en sociaal verantwoorde wijze. Uitgebreide informatie over Wijma’s producten en de mogelijke keurmerken zijn te vinden op www.wijma.com.

Branche
Industrie
Werknemers

25 tot 250

Oprichtingsjaar

1897

Milieubeleid


Wijma - milieubeleid
Wijma onderkent haar verantwoordelijkheid tegenover klanten, leveranciers en personeel, haar commerciëleactiviteiten te baseren op goed bosbeheer. Zij verplicht zich om bij al haar werkzaamheden een niveau van "best practice" te bereiken.

Het is duidelijk dat het streven naar economische groei en een gezond milieu nauw met elkaar verbonden zijn en de verantwoordelijkheid bij iedereen ligt; het bedrijfsleven, regeringen en de samenleving.

Verantwoordelijkheid voor het milieu
De directie van Wijma zal deze beleidsverklaring verder uitbouwen en doorvoeren in alle segmenten van het bedrijf. Het beleid van Wijma is gericht op een voortdurende vermindering van de druk op het milieu door de bosbouw. Jaarlijks zullen deze verbeteringen worden geëvalueerd aan de hand van haar doelstellingen. In landen, waar Wijma werkzaam is wordt het begrip van duurzaam bosbeheer bij de lokale bevolking gestimuleerd.

Internationaal houtinkoopbeleid
Wijma verplicht zich al haar benodigde hout uit legale bronnen te betrekken en vraagt aan haar leveranciers bewijs dat zij overeenkomstig dit beleid handelen en conform de European Timber Regulation (EUTR) no.995/2010.

Aangezien steeds meer gecertificeerd hout beschikbaar komt zal Wijma de voorkeur geven aan gecertificeerd hout. De maatschappij zal geen hout kopen, dat van onwettige herkomst is en zal geen houtsoorten kopen, die onder Appendix 1 van de Conventie over de Internationale Handel in Bedreigde Soorten (CITES) vallen.

Wijma zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat misleidende uitspraken worden gedaan betreffende de herkomst van haar hout. De maatschappij verwacht van haar leveranciers, dat zij hoge milieumaatstaven handhaven, waar het goederen en diensten betreft.

Van de leveranciers wordt voorts verwacht, dat zij met Wijma samenwerken in het streven naar haar gestelde doelen op het gebied van het milieu.

Duurzaam beheer van Wijma’s bosconcessies
Wijma werkt in bosconcessies in Afrika en heeft zich verplicht alle desbetreffende nationale boswetten en -regelgeving strikt na te leven. In Kameroen heeft Wijma 315.087 hectare FSC gecertificeerde bosconcessies. Voorts stelt de maatschappij zich certificering van duurzaam bosbeheer ten doel van alle door Wijma beheerde bosconcessies.

Steun voor verbetering van het bosbeheer
Wijma verplicht zich financiële en technische steun te verlenen voor verbetering van het bosbeheer in de landen, waar zij werkzaam is. In samenwerking met andere internationale donoren ondersteunt Wijma projecten in sociale bosbouw, in onderzoek en in training in schadebeperkende kapmethodes.

Certificering
Wijma zal alle mogelijke moeite doen gecertificeerd hout te leveren in overeenstemming met de wensen van de cliënt. Wijma Kampen BV is gecertificeerd voor de FSC Chain of Custody door SGS Qualifor, certifikaat nummer SGS-CoC-0790.

 

Milieukeurmerken

Twitter @wijmakampen

Onze partners