Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Decentrale energieopwekking populair onder bedrijven

Decentrale energieopwekking populair onder bedrijven

 • Energiebewuste bedrijven zijn eerder succesvol: zes op de tien (61%) van de best presterende bedrijven tonen krachtig leiderschap op het gebied van energie
 • Vier op de vijf bedrijven (81%) die al energie op locatie genereren, is van plan om deze hoeveelheid in de komende vijf jaar te verhogen
 • Slechts één op de acht moderne bedrijven zijn te typeren als echte ‘duurzame bedrijven’

Decentrale energieopwekking en een flexibele omgang met energiebeheer komen steeds hoger op de agenda van het bedrijfsleven. Ondanks dat hier meer aandacht voor komt, hebben nog relatief weinig bedrijven (één op de acht) de balans tussen economische en milieuprestaties goed in evenwicht.

Dat blijkt uit de tweede editie van het onderzoeksrapport ‘Trends in decentrale energie: Inzichten voor duurzame bedrijfsgroei’ van Centrica Business Solutions. Hiervoor zijn wereldwijd bijna 1.500 bedrijven met tenminste 100 werknemers uit zeven verschillende sectoren onderzocht op onder andere acht kenmerken van duurzaamheid, zoals het actief werken aan milieuverbetering, de mate waarin wordt geïnnoveerd, het hebben van een continue klantgerichtheid en het stimuleren van talent. Het onderzoek werd in 2017 voor het eerst uitgevoerd.

Zelf energie opwekken is de toekomst

Milieubewustzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn flink hoger op de bedrijfsagenda komen te staan. Bedrijven zoeken steeds meer naar leiderschap op het gebied van energie om hun levensvatbaarheid op de lange termijn te waarborgen, zo blijkt uit het rapport. Het belang van milieubeheer neemt daarbij sterk toe. Dit wordt nu als de op twee na belangrijkste prioriteit van organisaties gezien en is in twee jaar tijd drie plekken op de agenda gestegen.

Zeven op de tien bedrijven beseft dat ze flexibeler moeten zijn in de manier waarop ze energie genereren en gebruiken. Vier op de vijf bedrijven (81%) die al energie op locatie genereren, is van plan om deze hoeveelheid in de komende vijf jaar te verhogen. Hierdoor worden ze in feite de ‘energiecentrales van de toekomst’.

Energiebehoefte in eigen handen nemen

De meest vooruitstrevende bedrijven op het gebied van energiebeheer nemen de energielevering in eigen handen, waarbij zij energiebeveiliging één van de snelst groeiende bedrijfsrisico’s noemen. Meer dan een derde (32%) ziet dit als een substantieel risico voor hun succes op de lange termijn. Opvallend is dat nog slechts één op de vijf bedrijven (18%) winstgevendheid als een verdere stimulans voor duurzaamheid ziet. Door energie als een verhandelbaar bedrijfsmiddel te zien, kunnen inkomstenstromen en concurrentievoordeel worden gerealiseerd met de inzet van slimme technologie als Demand Side Response (vraagrespons).

“Dit nieuwe onderzoek bevestigt dat Europese bedrijven hun energiebehoeften steeds meer in eigen handen nemen,” aldus Yaniv Vardi, directeur Rest of World bij Centrica Business Solutions. “Bedrijven willen hun milieuprestaties verbeteren en ontdekken dat investeren in decentrale energie, lokale opwekking en energiezuinigheid betaalbaar is en leidt tot betere operationele prestaties. Organisaties hebben meer mogelijkheden dan ooit om te profiteren van decentrale energie. Hierbij valt te denken aan het creëren van extra inkomsten uit diensten die aan het net worden geleverd, flexibiliteit in het verbruik of het terugleveren van energie aan het net.”

Klik op deze link voor het volledige rapport ‘Trends in decentrale energie: Inzichten voor duurzame bedrijfsgroei’.

Bron: www.centricabusinesssolutions.nl

Doelen van Klimaatakkoord waarschijnlijk niet haalbaar

Doelen van Klimaatakkoord waarschijnlijk niet haalbaar

Het ‘klimaatakkoord’, het woord komt nogal eens voorbij in het nieuws maar wat is het eigenlijk en is het haalbaar? Het begon allemaal in Parijs in december 2015. Tijdens een VN-conferentie over het klimaat werd het klimaatakkoord van Parijs gesloten. Dit akkoord is een afspraak tussen 192 landen die willen zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal 2 graden en eigenlijk liever zelfs niet meer dan 1,5 graad. Maar daar moeten we dan wel wat voor doen. Ieder land heeft zich doelen gesteld om bij te dragen aan dit klimaatakkoord, ook Nederland.

Het doel is minder broeikasgassen uitstoten

Het doel van Nederland is om in 2030 minder broeikasgassen uit te stoten, maar liefst 49% minder dan in 1990. Dat is nodig om het Klimaatakkoord uit Parijs te kunnen naleven. Ook de andere landen moeten de uitstoot van de broeikasgassen verminderen, maar op dit moment loopt Nederland daarin achter. Met dit voorstel moeten we deze achterstand inlopen. Natuurlijk lukt dat niet zomaar. Hier is veel overleg voor nodig geweest met bedrijven, maatschappelijke partijen en de overheid. Zij hebben met elkaar afspraken gemaakt en er zijn voorstellen gedaan. Deze 600 voorstellen zijn inmiddels allemaal doorgerekend.

Niet genoeg om de klimaatdoelen te halen

Uiteindelijk blijkt dat al deze geplande maatregelen niet genoeg zijn om de klimaatdoelen te halen. Volgens de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau geeft geen van de berekeningen de zekerheid dat die vermindering van uitstoot van 49% gehaald kan worden. In deze berekening nemen zij de onzekerheid over de verdere vormgeving van de afspraken, maar ook de manier waarop bedrijven en burgers hierop gaan reageren mee. Gelukkig vielen de geschatte kosten voor het klimaatakkoord wel mee.

De huidige stand van zaken

Zoals het er nu uitziet moeten bedrijven meer bijleggen dan huishoudens en dat is misschien ook eerlijker want de huishoudens moeten al zoveel bijleggen onder de huidige plannen. Natuurlijk kunnen de huishoudens zelf ook een steentje bijdragen en geld besparen. Bijvoorbeeld bij overstappen energieleverancier moet er zorgvuldig worden gekeken naar de kosten en de duurzaamheid. Lage inkomens zullen met de nieuwe plannen misschien meer getroffen worden dan de hogere inkomens, dus moet er waarschijnlijk gekeken worden naar een compensatie. Ook de uitvoerbaarheid en de vormgeving voor het bonus-malussysteem voor bedrijven is nog niet helemaal duidelijk.

Alle kleine beetjes helpen

Wat wel duidelijk is, is dat er iets moet gaan gebeuren willen we onze klimaatdoelen halen. We zijn hier met elkaar verantwoordelijk voor, zowel de bedrijven als de huishoudens. Alle kleine beetjes helpen, niet alleen als het gaat om duurzaamheid, maar ook op het financiële vlak. Overstappen naar andere energie kan hierbij al een eerste stap zijn en ook een financieel voordeel opleveren.

Veel vermogen op een klein oppervlak: heterojunction-technologie voor meer rendement uit zonne-energie

Panasonic laat met zijn krachtig presterende HIT-modules zien hoe het hogere rendement van cellen wordt bereikt en bespreekt zijn doelstellingen op R&D-gebied.

Welke zonnecel zal uit de bus komen als winnaar in de strijd om het hoogste rendement? Van de vele soorten cellen die er in omloop zijn, geven experts op het gebied van zonne-energie de heterojunction-technologie de meeste kans van slagen vanwege haar hogere rendement — naast de Perc-technologie. Panasonic, ruim 22 jaar de fabrikant van krachtig presterende HIT-modules, biedt als een van de weinige spelers al modules met heterojunction-cellen aan en zet consequent op deze technologie in. Het legt nu voor het eerst uit hoe dit hogere rendement wordt bereikt en welk doel het voor ogen heeft met de celontwikkeling.

Kristallijne en dunne-film technologie

Ten eerste de zonnecel-technologie. Waardoor onderscheiden heterojunction-cellen zich van andere zonnecellen, en met name van de reeds bekende kristallijne en dunne-film zonnecellen?

De bekende kristallijne en dunne-film zonnecellen zijn meestal vervaardigd op basis van uniek materiaal, zoals poly- of mono-kristallijne wafers of, in het geval van het dunne-filmtype CIGS, een koper-indium-galliumselenide-verbinding. Elk van deze technologieën heeft specifieke voordelen. Zo kunnen kristallijne cellen meer direct zonlicht omzetten in stroom dan dunne-film zonnecellen.

Dunne-film zonnecellen bieden betere prestaties bij weinig licht. Met andere woorden: ze produceren op momenten met slechter licht meer stroom, zoals bij een bewolkte hemel of als de zonnestraling wordt beïnvloed door smog, maar ook 's ochtends of 's avonds. Bovendien onderscheiden dunne-film zonnecellen zich door een temperatuurvoordeel dat te herkennen is aan de temperatuurcoëfficiënten. De temperatuurcoëfficiënt van een zonnecel of module geeft aan in welke mate het vermogen en daarmee ook het rendement afneemt per graden Celsius temperatuurverhoging. Hoe kleiner de temperatuurcoëfficiënt, des te lager het rendement bij stijging van de temperatuur. Dunne-film zonnecellen hebben een kleiner temperatuurcoëfficiënt dan kristallijne modules en verliezen daarmee minder vermogen bij een stijgende temperatuur.

Panasonic combineert de kristallijne en dunne-film-technologie

Het bijzondere aan de heterojunction-cellen van Panasonic is dat ze zowel de kristallijne als dunne-film-technologie bevatten en daarmee de voordelen van beide technologieën combineren. Bij de zonnecelllen HIT wordt een flinterdunne mono-kristallijne silicium wafer door een ultradunne amorfe (=dunne-film) siliciumlaag omhuld.

Panasonic gebruikt daarnaast als een van de weinige fabrikanten van zonnemodules het n-type wafer. Waar standaard mono-kristallijne wafers op het p-type zijn gebaseerd, gebruikt Panasonic het n-type. Deze wafers zijn namelijk schoner.

Heterojunction-technologie voor meer rendement uit zonne-energie-Afb 1

Afbeelding 1. Bij de HIT®-modules met heterojunction-cellen van Panasonic wordt een dunne mono-kristallijne silicium wafer omhuld door een ultradunne amorfe siliciumlaag. Bron: Panasonic Solar

Terwijl de kristallijne wafer in de kern van de cel veel zonne-energie produceert, wordt het verlies van elektronen gereduceerd door de amorfe laag op het oppervlak. De HIT-cellen van Panasonic bereiken daarmee een bovengemiddeld rendement van 22 procent. Het in het laboratorium bereikte rendement van de cellen is bovendien leidend in de sector. Dit lag in 2014 reeds op 25,6 procent. Hetzelfde geldt voor de module. De Panasonic-module met de hoogste efficiëntie is het model HIT N335. Bij een vermogen van 335 Watt biedt deze een module-efficiëntie van 20 procent.

Heterojunction-technologie voor meer rendement uit zonne-energie-Afb 2

Afbeelding 2. De grafiek toont de hogere lichtefficiëntie van HIT-cellen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de coating van de mono-kristallijne wafer met een amorfe siliciumlaag, zodat het lichtspectrum van amorfe cellen eveneens kan worden gebruikt. Bron: Panasonic Solar

Eigenschappen van de cellen

De cellen hebben verschillende bijzondere eigenschappen.

 1. Hoge spanning door uitmuntende oppervlaktepassivering
  Voorlopig wordt door een uitstekende oppervlaktepassivering een zeer hoge spanning bereikt. “De mono-kristallijne wafers worden chemisch gepolijst en voortdurend verbeterd. Daardoor gaan aanzienlijk minder elektronen verloren dan bij mono-kristallijne cellen met ruwere oppervlakken", zegt Shigeki Komatsu, directeur Solar Europe bij Panasonic.
  De hogere leegloopspanning van Panasonic-cellen HIT® heeft ook een positief effect. “Een hogere leegloopspanning zorgt ervoor dat de frequentieomvormer eerder wordt geactiveerd", aldus Komatsu. Daardoor wordt gelijkstroom eerder omgezet in hoofdzakelijk wisselstroom. Daarmee wordt het stroomrendement van de zonnecellen verhoogd en het maximale vermogen van de module (Pmax) verbeterd.

 2. Ontwikkelingsdoel: stijging van het celrendement tot boven de 24 procent.
  Door continue verbetering van de bestaande celeigenschappen zal Panasonic het rendement verder verhogen. Zoals hierboven reeds uitgelegd, lag de laboratoriumwaarde voor het celrendement in 2014 al op 25,6 procent. Voor de op de markt verkrijgbare HIT-modules zal Panasonic het celrendement tot boven 24 procent verhogen. Daartoe werkt het aan de volgende eigenschappen:
  De amorfe lagen die de mono-kristallijne wafers omhullen zullen verder worden geoptimaliseerd. De indeling van de elektrische rasterstructuur zal worden verbeterd om de elektrische weerstand te minimaliseren en de optisch actieve vlakken te vergroten. Panasonic heeft de achterzijde van de heterojunction-cellen al geoptimaliseerd om de lichtefficiëntie te verhogen. Dit draagt bij aan een hogere module-efficiëntie en een verbeterd stroomrendement.

 3. Voordelen op het modulevlak
  Ook op het modulevlak geven de HIT-modules van Panasonic blijk van diverse voordelen. Zo draagt een verfijnde constructie van het frame bij aan hogere stabiliteit en lagere vervuiling. Het frame is niet vastgeschroefd, maar wordt ingestoken. De door Panasonic ontwikkelde afwatering aan de hoeken van het moduleframe zorgt daarnaast voor een betrouwbare waterafvoer van het moduleglas. De zelfreinigingsfunctie van de module wordt daarmee verbeterd. Bovendien stijgen de prestaties op lange termijn door de reductie van vervuiling en geringe ophoping van stof. De nieuwe generatie van de HIT-module heeft daarnaast een 40 mm dik frame. Dankzij het sterkere frame is de module bestand tegen een wind- en sneeuwbelasting tot 5400 Pascal (Pa). De module is daarnaast officieel goedgekeurd voor het aanbrengen van de montageklemmen aan de kortere zijden. Sinds 1 juni 2018 biedt Panasonic voor meerdere modellen uit de HIT-reeks een lineaire vermogensgarantie gedurende 25 jaar aan. In 2017 verlengde het bedrijf de productgarantie voor zijn bijzonder efficiënte zonne-energiemodule HIT® in Europa reeds tot 25 jaar.


Meer informatie: https://eu-solar.panasonic.net/nl/

Over Panasonic

De Panasonic Corporation is een wereldleider in de ontwikkeling van diverse elektronicatechnologieën en -oplossingen voor klanten in de consumentenelektronica, huisvesting, autosector en business-to-business. Het bedrijf viert in 2018 haar honderd jarig bestaan en heeft zich ontwikkeld tot een wereldspeler. Het heeft nu 582 werkmaatschappijen en 87 gelieerde bedrijven over de hele wereld, met een geconsolideerde netto-omzet van 62,5 miljard euro in het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart 2019. Alle afdelingen streven het creëren van nieuwe waarde via innovatie na. Zo realiseert het bedrijf door middel van zijn technologieën een beter leven en een betere wereld voor zijn klanten. Voor meer informatie over Panasonic: http://www.panasonic.com/global

Over Panasonic Industry Europe

Panasonic Industry Europe GmbH is onderdeel van de wereldwijde Panasonic Group en levert automotive en industriële producten en diensten in Europe. Als partner van de industriële sector onderzoekt, ontwikkelt, produceert en levert Panasonic technologieën die helpen om het motto “A Better Life, A Better World” waar te maken. Het portfolio van het bedrijf omvat zowel essentiële elektronische componenten, apparatuur en modules als ook complete oplossingen en productieapparatuur voor productielijnen in een breed scala van industrieën. Meer over Panasonic Industry Europe: http://industry.panasonic.eu