Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Een nieuw en duurzaam tijdperk

Een nieuw en duurzaam tijdperk - interne link

Nederland heeft een belofte gemaakt. Een internationale afspraak met bijna tweehonderd andere landen. Het is het welbekende klimaatakkoord van Parijs. De eerste stap? In 2030 moet de CO2-uitstoot van ons kikkerlandje met de helft zijn vermindert ten opzichte van 1990. Als wij en alle andere landen dit akkoord halen kunnen we verdere opwarming van de Aarde en de nadelige gevolgen hiervan voorkomen. Om dit akkoord te halen moet Nederland inzetten op de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Maar hoe zorgen we ervoor dat we deze overgang van grijs naar groen kunnen maken?

Over een paar decennia raakt grijze stroom op

Stroom is stroom, maar wat groene stroom van grijze stroom onderscheid zit hem in de manier waarop je het opwekt.

Grijze stroom wordt opgewekt met behulp van energiebronnen die eindige voorraden hebben: fossiele brandstoffen. Ze bevatten koolstofverbindingen die zich in het verleden van de Aarde over miljoenen jaren hebben vastgelegd in gestorven dierlijk en plantaardig materiaal. De mens verstoort deze koolstofkringloop door olie, kool en gas in hoog tempo te verbranden. Ongekende hoeveelheden CO2 en andere broeikasgassen worden in de atmosfeer gepompt met de opwarming van de Aarde als gevolg. Over een paar decennia raakt grijze stroom op, dus we moeten snel overstappen op een alternatief.

Groene stroom

Gelukkig biedt de natuur ons genoeg duurzame energiebronnen om groene stroom uit het stopcontact te halen. Dit zijn bronnen die onuitputtelijk zijn. Bovendien komt bij de opwekking en het gebruik ervan geen of nauwelijks CO2 vrij, waardoor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

De wind is een voorbeeld van zo’n hernieuwbare bron. De Rijksoverheid wilt dat in 2023 windmolens zo’n 5 miljoen huishoudens gaan voorzien van elektriciteit. Dat komt overeen met drie procent van alle energie in Nederland. Ondanks het bewolkte weer is Nederland geschikt om energie uit de zonnestralen te halen. Als alle lege daken in Nederland gevuld zouden worden zonnepanelen zouden we de helft van ons bevolking kunnen voorzien van elektriciteit. Op kleine schaal kan ook waterkracht gebruikt worden om groene stroom op te wekken.

De energietransitie in volle gang

Boerderijen die CO2-neutraal worden door kleine windmolen aan te schaffen. Het verschijnen van steeds meer groengas tankstations. Grote energieleveranciers die investeren in duurzame energie. Auto’s die elektrisch worden. Het kabinet die pleit voor een CO2-heffing voor de vervuilende industrie. De transitie van groen naar grijs krijgt langzaam vorm.

Maar nog steeds blijft Nederland grotendeels afhankelijk van grijze stroom en gas. Het klimaatakkoord van Parijs is haalbaar én betaalbaar, maar dan moeten we wel samen meer duurzame energie gaan opwekken. Alleen dan zal Nederland en de rest van de wereld veillig en groen kunnen leven.

Volg onze blog voor meer groene zaken!

Vakantieparken in Friesland het meest duurzaam

Vakantieparken in Friesland het meest duurzaam

In Friesland zijn vakantieparken meer bezig met duurzaamheid dan vakantieparken in andere provincies. Dit blijkt uit het Duurzaamheidsonderzoek 2019, waarbij Bungalowparkoverzicht.nl de duurzaamheid van ruim 350 vakantieparken in Nederland vergeleek. Hierbij werd onder andere gekeken naar Green Key-certificering, een belangrijk keurmerk voor milieubewuste organisaties.

Helft Friese vakantieparken is Green Key gecertificeerd

44% van de vakantieparken in Friesland heeft een Green Key-certificering. Zo’n keurmerk betekent dat een vakantiepark zich inzet voor duurzaamheid en het milieu zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Ook in Utrecht (40%) en Zuid-Holland (38%) is het percentage Green Key gecertificeerde parken ruim hoger dan het landelijke gemiddelde van 23%.

In Noord-Holland zijn vakantieparken het minst bezig met duurzaamheid. Slechts 16% van de vakantieparken is Green Key gecertificeerd. Ook vakantieparken in Overijssel (17%) en Noord-Brabant (18%) scoren relatief laag.

Vakantieparken zien Green Key-certificering als een must

Bijna alle grote Nederlandse vakantieparkketens geven aan dat zij wél bezig zijn om hun parken Green Key gecertificeerd te krijgen, vooral omdat zij merken dat hun gasten duurzaamheid belangrijk vinden. De verwachting is dan ook dat het aantal vakantieparken met Green Key-certificering snel zal stijgen.

Bungalows van het gas af

Andere duurzaamheidsmaatregelen die ondernomen worden door vakantieparkketens zijn onder andere het gasvrij maken van hun vakantiehuisjes. Zo verwachten de meeste ketens dat al hun bungalows over een aantal jaren gasvrij zullen zijn. Een Tiny house met zonnecollectoren kan bijvoorbeeld prima als duurzaam alternatief dienen.

Meer resultaten van het Duurzaamheidsonderzoek 2019 zijn te vinden op https://www.bungalowparkoverzicht.nl/nieuws/hoe-duurzaam-zijn-nederlandse-vakantieparken/

Wasa bereikt als 's werelds eerste knäckebröd-merk 100% CO2-compensatie

Wasa vermindert haar CO2-uitstoot en compenseert de resterende CO2-uitstoot door het ondersteunen van projecten gericht op zonne-energie en het behoud van regenwoud

Wasa heeft als 's werelds eerste knäckebröd-merk 100% CO2-compensatie bereikt. De voedingsmiddelenindustrie heeft een behoorlijke impact op de planeet. Productie van levensmiddelen is een primaire bron van broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. Daarom begon Wasa in 2010 een missie om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit deed het merk door de CO2-uitstoot van haar bakkerijen met 82% te verminderen en door het aandeel volledige recyclebare verpakkingen te verhogen naar 99%. Door het ondersteunen van zonne-energieprojecten en het promoten van het behoud van het Peruaanse regenwoud compenseert Wasa elk jaar 94.000 ton CO2-uitstoot en behaalt het knäckebröd-merk nu een netto-nul uitstoot. Een dubbele mijlpaal, want Wasa bestaat dit jaar ook 100 jaar!

Wasa bereikt als s werelds eerste knäckebröd-merk 100 CO2-compensatie

Wasa is nu 100% CO2-gecompenseerd, van akker tot schap, enerzijds door het verminderen van de eigen uitstoot en anderzijds door het compenseren van de resterende CO2-uitstoot middels het ondersteunen van projecten gericht op zonne-energie en het behoud van regenwoud.

Het bijhouden en verminderen van uitstoot

Wasa houdt haar CO2-voetafdruk bij en werkt actief aan de vermindering ervan - van de akker tot het schap. Initiatieven die de afgelopen jaren zijn geïmplementeerd, zijn onder andere een toename van het transport per spoor en de lancering van verschillende energiebesparende projecten. Bovendien koopt Wasa 100% hernieuwbare energie aan – de herkomst hiervan is gecertificeerd - dat geleid heeft tot een vermindering van 20% op de totale CO2-uitstoot.

Compenseren voor 100%

Na de inspanningen van Wasa om de emissies te beperken, stoot Wasa nog ca. 94.000 ton CO2 uit. Dat komt overeen met ongeveer 16.000 autoritten rond de aarde1. Om deze resterende uitstoot te compenseren, draagt Wasa bij aan diverse gecertificeerde VCS-projecten2 die sociale, ecologische en economische voordelen creëren in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN).

Zo draagt Wasa bij aan een regenwoud beschermingsprogramma in Peru: het Madre De Dios project. Het betrokken gebied is één van ’s werelds grootste hotspots op het gebied van biodiversiteit. Het project helpt ontbossing te voorkomen, beschermt de biodiversiteit en het levensonderhoud van de lokale bevolking. Daarnaast draagt Wasa ook bij aan het Saur India Project, dit omvat de installatie van zonnepanelen in verschillende Indiase staten. De totale capaciteit van het project is 120 megawatt, dat daarmee in de plaats komt van elektriciteit die grotendeels wordt opgewekt door fossiele brandstoffen.

Dubbele mijlpaal

Wasa is opgericht in 1919, en bestaat dit jaar dus 100 jaar. Wasa richt haar blik nu op de toekomst. Met de realisatie van 100% CO2-compensatie in dit jubileumjaar komt Wasa op voor de planeet. Een dubbele mijlpaal die laat zien dat Wasa iedereen wil helpen een betere keuze te maken - voor henzelf en voor de toekomst van de planeet.

Voor meer informatie, kijk op: www.wasaco2.com/nl

1 Uitgangspunten : benzinemotor, middelgrote auto en een wereldomtrek van 40.000 km.
2 Het VCS-programma is wereldwijd het grootste programma ter vermindering van broeikasgassen. Projecten die hieronder vallen moeten voldoen aan strenge eisen om gecertificeerd te worden.

Over Wasa

Wasa is opgericht in 1919 en is nu het grootste knäckebrödmerk ter wereld. In 1999 werd Wasa onderdeel van de Barilla Groep. De Wasa-bakkerijen staan in Filipstad in Zweden, en in Celle in Duitsland. Vanuit deze twee locaties bakken we knäckebröd en andere producten voor vele landen over de hele wereld. De grootste markten voor Wasa buiten Zweden zijn de overige Scandinavische landen en Duitsland op de voet gevolgd door Nederland, Frankrijk, de VS, Polen en Italië.

De Barilla Groep

Barilla is opgericht in 1877 als een brood- en pastawinkel in Parma. Het bedrijf is nu een van Italië‘s grootste voedingsconcerns, wereldleider op de pastamarkt en de nummer één in kant-en-klare sauzen op het vasteland van Europa, in bakkersproducten in Italië en in knäckebröd in Scandinavië. De Barilla Groep heeft 28 productielocaties (14 in Italië en 14 verspreid over andere landen) en exporteert naar meer dan 100 verschillende landen.

Ieder jaar produceren de fabrieken ongeveer 1,800,000 ton aan levensmiddelen, die worden genuttigd door consumenten overal ter wereld. Hieronder vallen de merken Barilla, Mulino Bianco, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina en Vesta, Misko, Voiello, Gran Cereali, Pan di Stelle en Academia Barilla.

Toen Pietro Barilla in 1877 zijn winkel opende, wilde hij in de eerste plaats goed eten maken. Vandaag de dag is dat beginsel de missie van Barilla: ‘Good for You, Good for the Planet’. ‘Good for You’ staat voor het voortdurend verbeteren van onze producten, het aanmoedigen van een gezonde levensstijl en een verbetering van de wereldwijde toegang tot voedsel en de sociale saamhorigheid. ‘Good for the Planet’ staat voor het bevorderen van duurzame productieketens en het terugdringen van zowel de CO2-uitstoot als het waterverbruik tijdens de productie.

Voor meer informatie, kijk op: www.barillagroup.com; Twitter: @Barillagroup