Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Interface maakt Graphlex-backing aanzienlijk duurzamer

Interface maakt Graphlex-backing aanzienlijk duurzamer

Interface introduceert een nieuwe versie van de Graphlex-tapijtbacking. Dankzij deze vernieuwde backing wordt een tapijttegel 75 gram lichter, wat zorgt voor minder impact op het milieu. Tegelijkertijd hoeven er geen concessies te worden gedaan op het gebied van het ontwerp van een vloer of het installeren hiervan.

Hoewel de backing een onzichtbaar onderdeel is van de tapijttegel, neemt deze wel de helft van het totale gewicht voor zijn rekening. Dat betekent dat veranderingen op dit gebied een aanzienlijke impact kunnen hebben.

Aanzienlijke CO2-besparing

Dankzij het doorontwikkelen van de productieprocessen en het integreren van nog meer superieure grondstoffen, heeft Interface het gewicht van de backing met circa 15 procent verminderd. Tegelijkertijd is de ecologische voetafdruk van het product met 70 gram per m2 verlaagd. De jaarlijkse besparing hiervan komt neer op het equivalent van het opladen van 261 miljoen smartphones.

Dezelfde hoge kwaliteit

De voordelen op het gebied van duurzaamheid hebben geen invloed op de prestaties van de backing. De nieuwe Graphlex-backing is daarentegen wel eenvoudiger te hanteren vanwege het lagere gewicht. Daarnaast is de backing sneller te snijden en verandert er niets aan het uiterlijk van de vloerproducten.

Climate Take Back-missie

Mark Griffin, technical productmanager bij Interface EMEA: "Als onderdeel van onze Climate Take Back-missie nemen we actieve maatregelen om de milieu-impact van onze producten tot nul te reduceren. Dit leidt tot kleine productie-innovaties, die uiteindelijk een enorm verschil maken als je naar het grote geheel kijkt.

"Door het verminderen van het gewicht van onze Graphlex-backing met 15 procent, verlagen we onze jaarlijkse CO²-uitstoot met meer dan 2.000 ton. De lichte backing is uitvoerig getest door technische experts en we zijn er trots op dat de prestaties net zo goed zijn als voorheen, en in sommige gevallen zelfs beter".

Eind 2019 zullen alle Interface-producten over de lichtere Graphlex-backing beschikken. Kijk voor meer informatie over Interface en het duurzame productassortiment op de Interface-website.

Over Interface

Interface is een wereldwijd opererende onderneming die is gespecialiseerd in CO²--neutrale tapijttegels en veerkrachtige vloeren, waaronder luxe vinyltegels (LVT) en nora rubber vloeren. Wij helpen onze klanten bij het creëren van hoogwaardige interieurs die het welzijn, de productiviteit, creativiteit en de duurzaamheid van de planeet ondersteunen. Onze missie Climate Take Back nodigt u uit om ook deel te nemen aan een manier van werken die de planeet herstelt en een klimaat creëert dat geschikt is voor het leven.

Kijk voor meer informatie op www.interface.com

Interface-logo 2019

Zes lessons learned om snel klimaatneutraal te produceren

Interface deelt kennis en ervaring voor behalen klimaatdoelstellingen

Zes lessons learned om snel klimaatneutraal te produceren

Klimaatneutraal produceren, of zelfs CO2 onttrekken aan de atmosfeer? Ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn snel op papier gezet. Maar de klimaatdoelstellingen vragen om maatregelen die de daadwerkelijke ecologische voetafdruk van bedrijven snel verkleinen. Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij Interface en MVO-manager van het jaar 2018, deelt zes lessons learned om uiteindelijk klimaatpositief te produceren.

Tapijttegelfabrikant Interface startte in de jaren 90 van de vorige eeuw met een klimaatneutrale productie. Hoewel dat zijn vruchten afwerpt, leeft tegelijkertijd het besef dat voor het omkeren van klimaatverandering meer nodig is. Interface wil daarom de opgedane ervaring en geleerde lessen zoveel mogelijk delen met andere organisaties, zodat ook zij hun CO2-footprint kunnen verkleinen. Dit zijn de zes belangrijkste lessons learned:

1. Maak duurzaamheidsdoelen meetbaar
Organisaties zijn gewend overal KPI's aan te hangen als het gaat om financiële prestaties. "Bij duurzaamheidsdoelen is dat nog niet gebruikelijk", zegt Van Arkel. "Door nulmetingen te doen en duidelijke doelen te stellen, weet de hele organisatie waar ze naartoe moet werken om daadwerkelijk resultaten te boeken."

"Kleine meetbare stappen stimuleren medewerkers. Een consistent en jarenlang volgehouden duurzaamheidsbeleid met een duidelijk doel draagt daaraan bij."

2. Wees ambitieus
Vanaf 1994 bestudeert Interface haar eigen productieprocessen grondig. Zo bepaalt het bedrijf wat beter kan. Van Arkel: "We hebben in kaart gebracht hoeveel materialen, water en energie er tijdens de productie worden gebruikt en hoeveel afval dit oplevert. Maar ook dat de grootste impact buiten onze fabrieken plaatsvindt en dat het dus belangrijk is om samen te werken met leveranciers en klanten."

Daarom is het belangrijk, volgens Van Arkel, om iedereen vanuit zijn eigen rol en expertise aan de duurzaamheidsdoelen te laten werken. "Onze inkopers zijn meer innovatiemanagers en de verkoopcollega's denken mee over het verlengen van de gebruiksduur van de vloer en hoe tapijttegels een tweede leven kunnen krijgen met behulp van ons ReEntry-programma."

3. Daag jezelf overnieuw uit wanneer een doel in zicht is
Het is goed om doelen te stellen als het gaat om duurzaamheid. Maar organisaties moeten die doelen ook aanscherpen als het doel binnen bereik is. Interface heeft jarenlang gewerkt aan haar Mission Zero-doelstelling om de CO2-uitstoot in 2020 te reduceren tot 0. Maar dankzij Paul Hawken's Project Drawdown scherpte Interface haar missie onlangs aan: CO2-negatief en daardoor klimaatpositief en regenererend ondernemen in 2040.

Mission Zero werd daarmee Climate Take Back, een project met nieuwe, nog ambitieuzere doelstellingen. "Als je bijna je doel bereikt hebt, kan het zijn dat je te veel gaat inzoomen op de laatste stappen die je nog moet zetten. Dat verkleint de oplossingsruimte. Door een ambitieuzer doel neer te zetten, zoom je uit en zie je weer nieuwe kansen. Bij Interface heeft dat geresulteerd in het prototype tapijttegel Proof Positive: geen kleine CO2-footprint, maar een footprint van -2 kilogram CO2 per vierkante meter."

4. Betrek leveranciers actief
Ook leveranciers van basisgrondstoffen spelen een grote rol in de CO2-uitstoot van een organisatie. Door hen actief te betrekken bij een duurzaamheidsprogramma, is het mogelijk om een hele keten klimaatneutraal te laten produceren. "Vraag leveranciers dus om hulp", zegt Van Arkel. "We hebben onze garenleveranciers gevraagd ons te helpen met het vermijden van olie, door dit te vervangen met gerecyclede of biobased grondstoffen. Daardoor heeft een van hen uiteindelijk door samenwerking met de commerciële visserij 100% gerecycled nylon garen kunnen ontwikkelen. Dit garen wordt nu niet alleen in de tapijtsector gebruikt maar ook in de modewereld, van H&M tot Prada."

5. Laat medewerkers hun eigen rol ontdekken
Organisaties die enkel vanuit de bestuurskamer inzetten op duurzaamheid, kunnen wellicht een snelle start maken, maar laten heel veel kansen liggen. Enthousiasme, geloof en steun vanuit de gehele organisatie zijn essentieel. Medewerkers activeren om zelf bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen is de sleutel.

"Binnen Interface is niet alleen een netwerk van duurzaamheidsambassadeurs opgezet, maar wordt ook in het introductieprogramma duurzaamheid integraal meegenomen. Op deze manier zien nieuwe collega's meteen kansen om in hun eigen rol bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Interface. Dat leidt niet alleen tot meer betrokken medewerkers, maar ook tot innovaties en kansrijke initiatieven."

6. Geef ruimte aan externe kennisdeling
Niet alleen de eigen productieprocessen zijn belangrijk voor de CO2-uitstoot. Door medewerkers de kans te geven om bij andere projecten, buiten het eigen bedrijf, hun kennis te delen, is het mogelijk een sneeuwbaleffect te creëren. "Juist door ook van andere organisaties te leren rondom de Climate Take Back-thema's inclusiviteit, circulariteit en biobased, natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en de Sustainable Development Goals. Dit leidt tot kruisbestuiving en nieuwe ideeën zowel binnen als buiten Interface", besluit Van Arkel.

Over Interface

Interface is een wereldwijd opererende onderneming die is gespecialiseerd in CO2-neutrale tapijttegels en veerkrachtige vloeren, waaronder luxe vinyltegels (LVT) en nora rubber vloeren. Wij helpen onze klanten bij het creëren van hoogwaardige binnenruimtes die het welzijn, de productiviteit en creativiteit, en de duurzaamheid van de planeet ondersteunen. Onze missie Climate Take Back nodigt u uit om ook deel te nemen aan een manier van werken die de planeet herstelt en een klimaat creëert dat geschikt is voor het leven.

Kijk voor meer informatie op www.interface.com

Interface-logo 2019

GroenCollect en KeyKeg maken lichtgewicht plastic drankfusten circulair

GroenCollect en KeyKeg maken lichtgewicht plastic drankfusten circulair

Veel plastic drankfusten in Nederland worden niet gerecycled en belanden in afvalverbrandingsovens of eindigen in het buitenland zelfs als “landfill”. Dit terwijl met name plastic drankfusten met een circulair ontwerp zeer waardevolle grondstoffen bevatten die hergebruikt kunnen worden. GroenCollect heeft samen met de producent van de KeyKeg een recycling programma gestart voor twee typen eenmalige plastic fusten in de vier grote steden van Nederland.

GroenCollect, een innovatief recyclebedrijf dat met elektrische auto’s en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkt, collecteert de fusten voor OneCircle (een initatief van de producent van de KeyKeg). GroenCollect collecteert deze gebruikte fusten in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en binnenkort in Den Haag. GroenCollect scheidt vervolgens de waardevolle kunststof onderdelen, deze materialen worden samengeperst in balen en die worden opgehaald door de plastic recyclingspecialist OneCircle. Per vrachtauto kan zo het materiaal van circa 10.000 fusten worden vervoerd. OneCircle verwerkt het grootste gedeelte van deze grondstoffen vervolgens tot kunststofgranulaat voor de productie van KeyKegs en UniKegs.

GroenCollect, voorziet een sterke groei en gaat binnenkort “GroenCollect” introduceren in andere grote Nederlandse steden als Den Haag en Delft. Philip Troost één van de twee initiatiefnemers van GroenCollect: “Ons fijnmazige intelligente logistiek met elektrische auto’s maakt ons een sterke partner voor OneCircle. We zijn in staat bij elke bar in deze grote steden KeyKegs en UniKeg op te halen. We bieden de bars daarbij naast het ophalen van de fusten een full-servicepakket aan: van GFT tot en met glas, karton en restafval. We schatten in dat we samen met OneCircle jaarlijks de grondstoffen van zo’n 200.000 KeyKegs en UniKegs kunnen behouden voor onze circulaire economie”.

Annemieke Hartman van OneCircle: "Wij verwelkomen GroenCollect in de OneCircle-community. GroenCollect is een waardevolle partner bij het circulair maken van KeyKeg en UniKegs. Dat kunnen we alleen maar omdat KeyKegs en UniKegs als enige lichtgewicht fust een circulair ontwerp hebben. We zien GroenCollect als een goed voorbeeld van een nieuwe generatie innovatieve recyclebedrijven die met slimme, duurzame logistieke systemen en een flinke dosis innovativiteit van afval weer grondstoffen maken. Uiteindelijk helpen ze ons en onze klanten om een belangrijke drankverpakking circulair te maken. De milieu impact per liter drank gaat hierdoor aanzienlijk omlaag”.

Een KeyKeg bestaat voor meer dan 81% uit PP en PET, twee soorten kunststoffen die kunnen worden hergebruikt als een circulaire grondstof. De rest van de materialen kan worden gebruikt in andere hoogwaardige toepassingen. Elke KeyKeg bestaat al voor circa 30% uit circulair materiaal. Dit aandeel zal de komende jaren verder stijgen. Dit jaar zeker nog met 4%.

Over GroenCollect

GroenCollect haalt op een duurzame, snelle en voordelige manier afval op en werkt daarbij samen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Groene restmaterialen worden verwerkt tot biogas, kunstleer, bio plastic en andere producten zoals die samen met innovatieve partners worden ontwikkeld. GroenCollect zamelt afval in met een scala aan elektrische voertuigen. Dit zorgt voor een lagere impact en stelt het bedrijf in staat zich makkelijker te verplaatsen door de binnensteden. Op dit moment is GroenCollect te vinden in Rotterdam, Amsterdam, Diemen, Utrecht en starten zij binnenkort in Den Haag en Delft. Meer info: www.groencollect.nl

Over OneCircle

OneCircle is gestart in 2018 als initiatief van de producent van KeyKeg en UniKeg. Het bedrijf biedt oplossingen voor het recyclen van KeyKegs en UniKegs wereldwijd, met het doel ze volledig circulair te maken (wat betekent dat de materialen van een gebruikte KeyKeg of UniKeg worden gebruikt om nieuwe KeyKegs, UniKegs of producten voor andere hoogwaardige toepassingen te maken. Het bedrijf initieert daarvoor nieuwe, unieke inzamelingsmethoden, netwerken en technologieën. OneCircle is vastbesloten om verantwoordelijkheid te nemen voor de end-of-life fase van de fusten en daarbij samen te werken met alle relevante bedrijven om zo een circulaire economie te creëren. Meer info www.groencollect.nl