Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

SolarNRG voorziet Valleipark in Leusden van Panasonic zonnepanelen

SolarNRG voorziet Valleipark in Leusden van Panasonic zonnepanelen 

Een reeks moderne nieuwbouwhuizen in het Leusdense Valleipark zijn door SolarNRG voorzien van zonnepanelen. De keuze is gevallen op zonnepanelen van Panasonic, die het dankzij hun hoge efficiëntie mogelijk maken met de beperkte beschikbare dakoppervlakte de gevraagde hoeveelheid energie te realiseren. In totaal zijn 206 panelen geplaatst met ieder een vermogen van 330 watt, verdeeld over 36 woningen.

Valleipark is een nieuwbouwproject aan de noordrand van Leusden, waar bewoners dicht bij de stad landelijk wonen. Het project wordt door Heijmans gefaseerd opgeleverd. In fase twee is een reeks woningen gerealiseerd. "Als partner voorzien wij woningen die gerealiseerd worden van zonnepanelen. In dit geval zijn wij ingeschakeld voor fase twee van het Valleipark project, waarbij een 36-tal woningen zijn gerealiseerd", legt Ricardo Soares, Operational Director van SolarNRG, uit.

Luxe uitstraling

"Het gaat om twee-onder-één-kap woningen, waarvan een deel van een rieten dak is voorzien. Met het oog op de uitstraling is bij woningen met traditionele dakpannen gekozen voor een in-dak-systeem, waarbij de zonnepanelen tussen de dakpannen worden verzonken", aldus Soares. “Bij de woningen met een rieten dak zijn de zonnepanelen op de bijbehorende garages en schuren geplaatst.”

Iedere woning die wordt gerealiseerd moet vandaag de dag aan een bepaalde energieprestatie voldoen. “Dit is in feite een optelsom van zaken die een positieve en negatieve impact hebben op de energieprestatie van een woning. Zo heeft dubbelglas een positieve impact, terwijl een dakkapel door warmteverlies juist een negatieve invloed heeft. Zonnepanelen zijn een relatief goedkope en eenvoudige manier om de energieprestatie van een woning te verbeteren. We merken dan ook dat nagenoeg iedere nieuwe woning die momenteel wordt gerealiseerd van zonnepanelen is voorzien", legt Soares uit.

Iedere woning is anders

Iedere woning binnen Valleipark is net even anders, vooral door keuzes die kopers maken. Zo kunnen eigenaren ervoor kiezen hun woning te voorzien van een dakkapel of extra dakramen, wat een negatieve impact heeft op de energieprestatie. Dit moet daarom gecompenseerd worden, bijvoorbeeld door meer zonnepanelen te plaatsen. “Binnen Valleipark is geen woning daarom hetzelfde en is per woning gezocht naar een passende oplossing”, zegt Soares. Daarnaast ligt iedere woning net even anders, waarbij de ene woning meer zon krijgt dan de andere. Ook de opbrengst per zonnepaneel verschilt hierdoor per woning. “Sommige woningen zijn daarom voorzien van meer zonnepanelen dan andere, wat nodig is om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken. Ook de capaciteit van de omvormers die zijn geplaatst varieert hierdoor."

De grote uitdaging bij dit project was de gevraagde hoeveelheid energie te realiseren met de beperkte dakoppervlakte die beschikbaar was. "Dit vereist een hoge efficiëntie. Heijmans hecht veel waarde aan kwaliteit en stelt daarom strenge eisen aan de zonnepanelen die wij mogen leveren. De keuze kwam daarom al snel op de HIT panelen van Panasonic terecht, die een hoge kwaliteit combineren met een hoge efficiëntie." In fase twee van Valleipark zijn in totaal 206 zonnepanelen van ieder 330 watt geplaatst. Het totale vermogen komt hiermee uit op 67.000 watt verdeeld over 36 woningen.

Afhankelijk van externe partijen

Het project is in juni 2018 van start gegaan en in oktober 2018 opgeleverd. "Bij een nieuwbouwproject ben je afhankelijk van veel externe partijen en moet werk vaak gefaseerd worden uitgevoerd. Zo kunnen wij pas de bekabeling en het in-dak-systeem installeren zodra het dak op de woning ligt. De zonnepanelen kunnen in dit stadium echter nog niet worden geïnstalleerd; daarvoor moeten eerst de dakpannen worden gelegd. Een dergelijk project neemt hierdoor relatief veel tijd in beslag."

Deze afhankelijkheid vereist flexibiliteit. "Indien ergens in het proces vertraging ontstaat, heeft dit impact op alle andere fases van dit proces. Zo kan vertraging bij het installeren van het dak ertoe leiden dat wij het in-dak-systeem later dan gepland kunnen plaatsen, waardoor ook het leggen van de dakpannen wordt vertraagd", legt Soares uit. "Flexibiliteit is dan ook vereist, want het kan zo maar nodig zijn van de planning af te wijken. Dit vraagt veel van onze planners, maar ook van onze installateurs."

Tevreden

"Bij Valleipark hebben we niet gekozen voor all-black panelen, iets waar de keuze met het oog op esthetiek vaak wel op valt. Met name bij de woningen met een in-dak-systeem was dit een afweging, aangezien veel mensen volledig zwarte panelen luxer vinden ogen. De dakpannen op deze woningen zijn echter ook niet volledig zwart, maar bevatten verschillende grijstinten. De zonnepanelen met blauwe tint sluiten hier juist erg mooi op aan", aldus Soares. "Wij kijken dan ook met tevredenheid terug op het project en zijn erg blij met het eindresultaat!”

Locatie: Leusden, Nederland
Naam van het project: Valleipark
Inverter: Omvormers van Growatt met variërende capaciteit
PV Modules: 206 x Panasonic HIT® N330
System output: 67 kWp
Verwachte opbrengst: Ongeveer 1.500kWh per woning
Configuratie: Afhankelijk van de woning
Installatiejaar: 2018
Installateur: SolarNRG

Over Panasonic

De Panasonic Corporation is een wereldleider in de ontwikkeling van diverse elektronicatechnologieën en -oplossingen voor klanten in de consumentenelektronica, huisvesting, autosector en business-to-business. Het bedrijf viert in 2018 haar honderd jarig bestaan en heeft zich ontwikkeld tot een wereldspeler. Het heeft nu 582 werkmaatschappijen en 87 gelieerde bedrijven over de hele wereld, met een geconsolideerde netto-omzet van 62,5 miljard euro in het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart 2019. Alle afdelingen streven het creëren van nieuwe waarde via innovatie na. Zo realiseert het bedrijf door middel van zijn technologieën een beter leven en een betere wereld voor zijn klanten. Voor meer informatie over Panasonic: http://www.panasonic.com/global

Over Panasonic Industry Europe

Panasonic Industry Europe GmbH is onderdeel van de wereldwijde Panasonic Group en levert automotive en industriële producten en diensten in Europe. Als partner van de industriële sector onderzoekt, ontwikkelt, produceert en levert Panasonic technologieën die helpen om het motto “A Better Life, A Better World” waar te maken. Het portfolio van het bedrijf omvat zowel essentiële elektronische componenten, apparatuur en modules als ook complete oplossingen en productieapparatuur voor productielijnen in een breed scala van industrieën. Meer over Panasonic Industry Europe: http://industry.panasonic.eu

Van koffie en thee naar positieve impact

Provincie Overijssel en JDE Professional

Provincie Overijssel en Jacobs Douwe Egberts (JDE) Professional beleven een Nederlandse primeur met de samenwerking voor een warme en koude drankenvoorziening via een RIC-aanbesteding die is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voor alle partijen de eerste keer. Ook in de markt. Hoe verliep dit traject? Welke positieve impact levert deze aanpak op in de toekomst? In dit artikel delen de betrokken partijen hun ervaringen met en verwachtingen van werken met deze vernieuwende aanpak.

SDG’s voor helderheid en meerwaarde

De keuze van provincie Overijssel voor JDE Professional is het resultaat van een nieuw type aanbesteding Rapid Impact Contracting (RIC), ontwikkeld en ondersteund door KplusV en procesmatig begeleid door Shared Service Center ONS, inkoop- en contractmanagement. Deze op innovatie gerichte aanbestedingsmethodiek stuurt op meervoudige maatschappelijke meerwaarde. De SDG’s concretiseren containerbegrippen zoals ‘duurzaamheid’ en ‘circulariteit’. Waar aanbestedingen normaliter afvinklijsten zijn op basis van het Programma van Eisen van de opdrachtgever, ontstaat er nu een ‘dans’ waarbinnen in partnerschap de oplossingen geformuleerd worden.

“We zijn zo gewend om traditioneel aan te besteden. Met RIC gaat alles anders; de voorbereiding, aanbestedingsproces en de workoutfase. Dat voelt voor alle partijen onwennig in het begin, maar gaandeweg merk ik dat alles op z’n plek valt. We leren elkaar beter kennen, verwachtingen worden uitgesproken en KPI’s samen vastgesteld. Openstaan voor elkaars’ ideeën is hierin heel belangrijk. Dit proces verdiept de relatie enorm.”
- Manon Koerssen, Inkoopadviseur / Contractmanager provincie Overijssel

(H)erkenning van duurzame identiteit

Vanuit haar eigen duurzame identiteit kiest provincie Overijssel voor SDG 3 (gezondheid en welzijn), SDG 9 (innovatie en duurzame infrastructuur) en SDG 15 (herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit). JDE Professional is in het aanbestedingstraject heel specifiek over welke SDG’s – en subthema’s - zij wil adresseren en waar ze de meeste positieve impact denkt te maken. Voor de invulling van de warme drankenvoorziening vinden beide partijen elkaar op een aantal punten, zoals de ambitie voor een volledig recycle- en composteerbaar verpakkingsportfolio in 2025, het recyclen van koffiedroes naar constructiemateriaal, het vitaal-vergader-concept en de inzet van de burendag om sociale cohesie te bevorderen.

“Door de SDG’s te betrekken in de aanbesteding zijn we beter in staat om samen meervoudige maatschappelijke meerwaarde te creëren. Daarmee bedoel ik dat deze aanbesteding verder gaat dan het provinciehuis en de koffie en thee die ze daar schenken. Het is ook breder dan circulaire economie. Het gaat ons om een positieve impact op een zo groot mogelijke schaal. De 17 werelddoelen geven 17 perspectieven van waaruit de opdrachtgever en opdrachtnemer ‘kleur’ kunnen geven aan die impact, passend bij de eigen organisatie.”
- Erick Wuestman, KplusV en medegrondlegger van de RIC-methode

Vrije keuze

De nieuwe samenwerkingspartij mag zelf ook een SDG toevoegen. JDE Professional gaat voor SDG 8 – fatsoenlijke banen en economische groei -, en dan vooral 8.4; het bedrijf wil verbanden leggen met en tussen de keten(s) door o.a. duurzame teelt programma’s. De ambitie is dat in 2025 ten minste 500.000 boeren deelnemen - nu zijn dat er zo’n 300.000 - zodat ze beter in staat zijn om een eigen toekomstbestendige onderneming op te bouwen. JDE helpt ze met bijvoorbeeld landrechten en kleine leningen voor waterzuiveringsinstallaties zodat de kwaliteit van de grond en de oogst verbetert.

“Op een aantal subdoelen van de SDG’s kunnen en willen wij heel actief bijdragen. We ondersteunen boeren via ons Responsible Sourcing programma. Dat doen we via projecten waarbij we samenwerken met handelaren, exporteurs, ngo's en overheden om boeren te helpen productiever, winstgevender en duurzamer te worden.”
- Bas Stok, Manager Corporate Responsibility bij JDE Professional

Impact meten

Nu er gegund is, zijn de provincie Overijssel en JDE Professional per SDG een of meerdere KPI’s overeengekomen. Deze vormen een onderdeel van de SELA's (Service & Experience Level Agreements) waarbinnen zowel hard vastgelegde resultaten alsook inspanningsverplichtingen staan. Gedurende de hele contractperiode is er continu ruimte en aandacht voor verbetering. Daarnaast weet iedere partij wie actiehouder is in welke situatie en zijn de bijbehorende afspraken bekend. Onder de SELA's ligt een planmatige aanpak zodat de voortgang en impact gemeten kan worden. Iedere drie maanden zal het RIC team hierover rapporteren aan het bestuur / de directie van beide partijen.

“In plaats van een foto te maken van de huidige situatie en die te verbeteren, kan je RIC vergelijken met een film. Gaandeweg het proces ben je continue aan het verbeteren en maak je gebruik van laatste kennis en techniek. Zo bereik je aan het einde van de looptijd waarschijnlijk meer en zal de impact groter zijn dan met een foto-implementatie. Naast natuurlijk een commercieel belang, motiveerde dit ons enorm om deze aanbesteding te willen winnen.”
- Bas Stok, Manager Corporate Responsibility bij JDE Professional

Wie volgt?!

De flexibiliteit die deze methodiek met zich meebrengt om gaandeweg de looptijd van het contract in overleg wijzigingen aan te brengen die tot een beter resultaat zullen leiden, is vernieuwend. Het vraagt stevig leiderschap om een dergelijke uitvraag te doen. Gemeente Zwolle is aangestoken door het enthousiasme van provincie Overijssel en komt binnenkort met een SDG-aanbesteding voor afval op de markt. Daarnaast hebben onder andere diverse waterschappen interesse getoond in de methodiek en aanpak.

“Voor ons bieden de SDG’s mogelijkheden en kansen in ons beleid en de uitvoering daarvan. Daarom vinden we het zo mooi om met een product als koffie en thee, waar iedereen wel een mening over heeft, een vertaling te maken van mondiale doelen naar provinciale resultaten.” - Bouke Schaafsma, Teamleider Faciliteiten bij provincie Overijssel

De betrokken partijen willen graag uitdragen waar deze aanbesteding voor staat en hierover intern, deels ook extern, blijven communiceren.

Over de provincie Overijssel

De provincie Overijssel koopt jaarlijks voor bijna 150 miljoen euro in. Daarmee heeft de provincie een krachtig instrument in handen om maatschappelijk verantwoorde inkopen en investeringen te doen. Denk aan de CO2 besparing die we toepassen in gebouwen, vervoer en infrastructuur op het gebied van klimaat en energietransitie. Maar ook natuurbehoud, innovatie en circulariteit zijn belangrijk voor onze eigen inkoop. Dat gaat van biologisch eten in ons bedrijfsrestaurant tot de aanleg van de plastic road in Zwolle. We zien onze eigen inkoop als een belangrijk middel en voorbeeld om bij te dragen aan de verwezenlijking van publieke opgaven.

Over Jacobs Douwe Egberts Professional

JDE Professional Nederland is marktleider in het out-of-home segment voor warme dranken en maakt onderdeel uit van de groep van ondernemingen van Jacobs Douwe Egberts B.V (JDE). JDE is een wereldwijd koffie- en thee bedrijf, met het hoofdkantoor in Amsterdam. Met een wereldwijd team van meer dan 15.000 ‘koffie kampioenen’ werken we samen om onze merken te leveren aan consumenten in meer dan 140 landen over de hele wereld. Onze leidende merken zijn onder andere: Jacobs, Tassimo, Moccona, SENSEO®, L'OR, Douwe Egberts, Pickwick, Kenco, Pilao en Gevalia. Specifiek voor de Nederlandse out-of-home markt voeren wij naast Douwe Egberts en Pickwick ook de merken Piazza D’Oro en Laurentis. Onze wereldwijde belofte: “A coffee for every cup”.

Over KplusV

Mensen en mogelijkheden verbinden. Daar is KplusV goed in. We laten publieke organisaties en bedrijven excelleren, zodat ze het beste uit zichzelf en elkaar halen. Onze adviseurs staan voor slimme oplossingen die betekenisvol zijn voor maatschappij en opdrachtgevers. Op allerlei terreinen. Van ondernemerschap en financiering tot duurzaamheid en sociale infrastructuur. We denken, durven en doen. Dat maakt ons tot een ondernemend, innovatief kennisbedrijf. Innovatie gericht inkopen door middel van de Rapid Circular Contracting methodiek (RCC) is een van de specialiteiten van KplusV. Hiermee wordt vraagontwikkeling gestimuleerd, die het voor aanbieders aantrekkelijk maakt om zich als innovatief koploper te profileren en spraakmakende projecten te kunnen realiseren. Deze RCC aanpak is afgelopen jaar in uiteenlopende branches succesvol toegepast. De bij Overijssel ingezette Rapid Impact Contracting aanpak is een doorontwikkeling van RCC, waarbij niet alleen naar circulaire economie wordt gekeken, maar naar alle aspecten waarop de Verenigde Naties meervoudige maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd willen zien.

Lidl bouwt eerste energie circulaire winkel van Nederland

Lidl bouwt eerste energie circulaire winkel van Nederland 

Begin september wordt in Woerden de eerste energie circulaire supermarkt van Nederland geopend; Lidl Zero. Door het innovatief koppelen van klimaattechniek, productkoeling, energieopslag en zonnepanelen blijft de energierekening op 0.

Lidl Zero is vandaag tijdens de Provada onthuld 'Duurzaam ondernemen zit bij Lidl in het DNA, zo hebben we de ambitie uitgesproken om in 2022 volledig CO2 neutraal te bouwen. Lidl Zero is dan ook een logische, leerzame maar ook spectaculaire stap', aldus Marcel Ganzeboom sr. Manager Bouw van Lidl Nederland.

Het filiaal in Woerden krijgt 1766 zonnepanelen die worden verdeeld op het dak en de carports op het parkeerterrein. De heipalen dienen als warmte- koudeopslag en de restwarmte van de koelingen zorgt voor het juiste klimaat in de winkel. Lidl Zero is, net als alle filialen van de supermarktketen, aardgasvrij. Andy van den Dobbelsteen van TU Delft is nauw betrokken bij Lidl Zero: 'In deze supermarkt zijn maatregelen getroffen die het gebouw toekomstbestendig maken met betrekking tot circulariteit. Lidl loopt hierin voorop, vind ik'.

Duurzaam bouwen bij Lidl

Lidl loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Zo behoren de distributiecentra tot de duurzaamste van Europa en zijn gecertificeerd met BREAAM Outstanding en Excellent. Deze distributiecentra zijn uitgerust met een warmte koudeopslag, uitsluitend LED en duizenden zonnepanelen. Lidl heeft in totaal al ruim 72.000 m2 zonnepanelen op haar gebouwen geplaatst. Verder zijn sinds december 2018 alle winkels aardgasvrij en worden nieuwe filialen standaard met energielabel A++++ opgeleverd.


Kijk voor meer informatie op lidl.nl/zero