Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Klimaatverandering zorgt voor hogere omzet in zonwering

De zomer van 2018 was de warmste zomer in ruim drie eeuwen. Er was twee keer sprake van een landelijke hittegolf. Door de warme zomermaanden zijn de omzetcijfers in de zonweringsbranche flink gestegen. In 2018 boekte het zonweringsbedrijf INHUIS Plaza een omzetstijging van ruim 20%.

Zonwering-op-maat-InhuisplazaAanvankelijk is het voorjaar de periode waarin er zonwering wordt besteld. Opvallend genoeg is er in het begin van het voorjaar minder zonwering verkocht en in de zomermaanden is er aanzienlijk meer omzet gemaakt. “De omzetstijging heeft alles te maken met de warme zomerdagen,” zegt directeur Benny Meeusen van INHUIS Plaza. “Normaal gesproken is de zomer een rustige periode voor onze branche. Consumenten zijn op vakantie en niet actief op zoek naar raamdecoratie en zonwering. Dit jaar merken we een verschuiving op door de warme temperaturen.“

Zonwering op tijd bestellen

Veel consumenten waren deze zomer verrast door het warme weer en gingen pas op zoek naar passende zonwering op het moment dat ze last kregen van de warmte. “Dat zien we terug in onze omzetcijfers. In mei, juli en augustus is er een enorme omzetstijging waar te nemen. Er gaat een aantal weken overheen voordat de zonwering op maat geleverd en gemonteerd is door het montageteam. Dat zorgt voor een teleurstelling bij de consument. Ze moet nog een aantal weken met de warmte in huis leven,” aldus Meeusen. “Het is dan ook aan te raden om zonwering al in het voorseizoen te bestellen. Dan is de zonwering op tijd geplaatst, waardoor je er direct van kunt genieten als de zon zich laat zien.”

Verkoeling en bescherming

Zonwering is onmisbaar in een warme zomer. Het verkoelt de woning, houdt de zon buiten en zorgt voor voldoende schaduw op het terras. Daarnaast beschermt het tegen schadelijke UV-straling en bespaart het energiekosten van bijvoorbeeld een airconditioning of ventilator die de hele dag moet draaien om de woning koel te houden. Afhankelijk van de situatie kan er binnen zonwering gekozen worden voor screens, zonneschermen, uitvalschermen of markiezen. Voor iedere situatie is er wel een passende oplossing.

Voorbereid op de toekomst

Er is al veel over klimaatverandering geschreven. Zo schreef NRC dat Nederland eens in de vijf jaar rekening moet houden met een hittegolf. Nederland zal de komende jaren waarschijnlijk nog veel meer extreem weer gaan krijgen. Voor een goede voorbereiding is het dan ook van groot belang dat iedere woning klaar is voor een volgende warme zomer.

INHUIS Plaza is specialist in raamdecoratie en zonwering op maat. Het bedrijf heeft twee showrooms in Nederland (Barendrecht en Naarden) en één showroom in Aarstelaar (België). Alle zonwering wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 2 jaar.

Zonwering Grafiek

Windenergie werkt voor ondernemers

We weten dat er veel onterechte kritiek is op windenergie. Maar we weten ook dat windenergie cruciaal is voor de energietransitie. De weerstand op windenergie is vaak gebaseerd op vooroordelen. Omdat we in Nederland naar een schone energievoorziening toe willen, vinden we het belangrijk dat mensen de feiten kennen over windenergie. In deze blog ontkrachten we daarom 9 veel gehoorde vooroordelen over windmolens.

1. Windmolens leveren niets op

Sommige mensen zijn in de veronderstelling dat windmolens slechts een beperkte hoeveelheid stroom opwekken. Dit is echter verre van waar. Een gemiddelde windmolen wekt in Nederland zo’n 5.000 MWh per jaar op, dat is gelijk aan het verbruik van 1.500 huishoudens. Een moderne turbine levert meestal zelfs meer dan dubbel zoveel, want moderne turbines worden steeds groter. De ashoogte gaat omhoog en de diameter van de rotorbladen wordt ook groter. Hierdoor stijgt de stroomproductie enorm, een rotordiameter die 2x zo groot is levert 4x meer energie. De grootste turbines in Nederland produceren ongeveer 22.000 MWh per stuk, ofwel het verbruik van 6.500 huishoudens. Je zou 90 voetbalvelden vol met zonnepanelen nodig hebben om dezelfde hoeveel elektriciteit te produceren. Moderne windturbines zijn dus echte ‘krachtpatsers’.

2. Windmolens staan bijna altijd stil

Groene Zaken Blog-App-Perc-GedraaidIn feite is het precies andersom; windmolens staan bijna nooit stil. In de praktijk draait een windmolen minstens 95% van de tijd. Je kan dit ook controleren in de Windcentrale app (gratis en voor iedereen te gebruiken). Op maar heel weinig momenten is het volkomen windstil. Vraag maar aan mensen die vaak op de fiets zitten. Uiteraard staat een windmolen ook wel eens stil als gevolg van een storing of vanwege onderhoud. Gelukkig is dit maar voor een hele korte periode. Als het waait en een molen staat stil, zie je vaak een busje onderaan de molen staan. Die is van de monteurs. En de volgende dag draait de molen weer! Let er maar eens op.

3. Het kost meer stroom om windmolens te maken dan de molens zelf ooit gaan produceren

Dit is een hardnekkig gerucht wat volledig uit de lucht is gegrepen. Over het algemeen heeft een windturbine binnen 3 tot 9 maanden de totale hoeveelheid stroom opgewekt die het kost om hem te fabriceren. Vervolgens zal de windturbine nog minimaal 19½ tot 25 jaar schone stroom produceren.

4. Windmolens zijn duur

Van alle manieren om stroom op een duurzame manier op te wekken is windenergie verreweg de goedkoopste. De kostprijs van windenergie is grofweg de helft van die met zonnepanelen en minder dan een kwart dan die van getijde-energie. Windenergie is bovendien ook al goedkoper dan kernenergie. Het is dus precies andersom; windenergie is de goedkoopste vorm van duurzame elektriciteitsproductie, en blijft dat voorlopig ook. Bovendien dalen de kosten van windenergie steeds verder, waardoor deze steeds dichter in de buurt – en in de toekomst onder – de kostprijs komen van fossiele stroomopwekking. En wanneer je de kosten voor vervuiling meerekent, is windenergie nu al goedkoper.

5. Windmolens draaien op subsidie

Ondanks dat windmolens de goedkoopste manier zijn om duurzame stroom op te wekken, hebben windmolens nog wel subsidie nodig om rendabel te draaien. Dat komt omdat de stroomprijzen nu laag zijn. Hoe zit dat? De waarde van stroom wordt bepaald door vraag en aanbod. Op dit moment wordt er nog heel veel stroom opgewekt met kolen- en gascentrales. Deze centrales kunnen vrijwel gratis enorme hoeveelheden CO2 de lucht in blazen. Bijna iedereen is het er over eens dat er een mechanisme moet worden ingesteld dat het uitstoten van CO2 gaat belasten. In feite niets anders dan een afvalbelasting. Het instellen van zo’n mechanisme is complex omdat bij voorkeur alle landen hieraan moeten meewerken. Een paar tegenliggers zorgen al voor veel vertraging. Een ander probleem is dat kolencentrales steeds goedkoper kolen kunnen kopen. Dat komt omdat er een steeds groter kolenoverschot ontstaat. Dit is dus een vrij ironisch probleem. Door de groei van duurzame energie, zakt de vraag naar kolen, zakt de prijs van kolen en kunnen kolencentrales tegen een hele lage prijs stroom produceren. Alleen een belasting op CO2 kan dit probleem oplossen. Indien de fossiele centrales een CO2 belasting zouden moeten betalen, dan stijgt hun kostprijs. Dan stijgen de stroomprijzen op de beurs en op dat moment kunnen windmolens zonder subsidie draaien. Je kan dus stellen dat niet windmolens op subsidie draaien maar juist kolen- en gascentrales. Zij worden al jaren gesubsidieerd door het feit dat ze vrijwel onbelast enorme hoeveelheden CO2 mogen uitstoten.

6. Omdat de productie van windmolens onregelmatig en niet voorspelbaar is, moeten er altijd conventionele kolen en/of gascentrales in een inefficiënte stand als achtervang draaien

De werking van ons elektriciteitsnet is complex. Niet veel mensen weten dat de normale variatie op het elektriciteitsnet al vele malen groter is dan de fluctuaties die door windmolens ontstaan. Het hele net is ingericht om uitval van grote elektriciteitscentrales, grote fluctuaties door veranderend weer of kabelbreuken vanuit het buitenland met een ruime zekerheidsmarge op te vangen. Uit een proefschrift van dr. ir. B. Ummels PhD in samenwerking met TenneT, de landelijke netbeheerder, is gebleken dat er pas mogelijk problemen ontstaan op het huidige stroomnet bij meer dan 12.000 MW aan opgesteld vermogen van windturbines (er staat nu 4.247 MW). Het probleem is dan niet dat de huidige centrales de onregelmatige productie van windturbines niet zouden kunnen opvangen. Het probleem is dan juist dat er mogelijk ’s nachts teveel stroom door de windturbines wordt geproduceerd. ’s Nacht is er immers minder verbruik van stroom. Ondermeer thuisbatterijen (Tesla Powerwall, xStorage), batterijen van elektrische auto’s maar ook andere oplossing voor opslag (Nuon Ammoniak) zullen dat probleem gaan oplossen.

7. Windmolens maken veel lawaai

Windmolens produceren inderdaad geluid. Dat geluid ontstaat door bewegende onderdelen in de windturbine en door het geluid van de rotorbladen die door de wind snijden. Moderne turbines maken veel minder geluid dan oudere turbines. Het geluid van bewegende delen is vaak bijna niet meer te horen. Het geluid van de bladen is ook veel minder geworden, onder andere door innovaties zoals uilenveren op de wieken. In Nederland is specifieke regelgeving voor het maximum toelaatbare geluid van windturbines. Deze normen worden nauw nageleefd; maakt een windturbine meer geluid dan is toegestaan volgens de norm dan wordt de windturbine softwarematig aangepast zodat hij wel weer voldoet aan de norm. Dat kan bijvoorbeeld door minder hard te draaien of op bepaalde momenten stil te gaan staan. Hetzelfde geldt overigens voor slagschaduw, ook daarvoor gelden normen en kunnen alle moderne windmolens automatisch worden stilgezet op momenten dat er slagschaduw zou optreden, zodat er geen overlast is.

Groene Zaken Blog-Windmolens-en-geluid

8. Windmolens doden veel vogels

Het is absoluut waar dat er vogels gedood worden door windmolens. Maar het is pertinent niet waar dat dit er veel zijn. Uit een uitgebreid Canadees onderzoek komt naar voren dat windmolens niet eens in de top 10 staan van oorzaken van dode vogels. Katten zorgen voor bijna 70% van alle gedode vogels. Daarna volgen hoogspanningsmasten en gebouwen (17%) en het verkeer (5%). Windmolens zijn verantwoordelijk voor 0,7% van het aantal dode vogels.

9. Windmolens zijn lelijk

Over smaak valt niet te twisten, maar feit is dat er ook heel veel mensen windmolens juist heel mooi vinden. Niet voor niets zie je in veel reclames windmolens op de achtergrond draaien. Daarnaast is het opvallend dat mensen vrijwel nooit windmolens alleen lelijk vinden. Je hoort altijd een tweede argument. “Windmolens leveren niets op en ik vind ze lelijk”. Het is mijn overtuiging dat als mensen zich bewust zijn van de noodzakelijkheid en kracht van windmolens, zij bewondering gaan krijgen voor windmolens en ze opeens ook mooier gaan vinden.

Het is overigens ook zo dat er vroeger ook weerstand was tegen de klassieke Hollandse windmolens. Tegenwoordig worden zij gezien als cultureel erfgoed. Belangrijk om te realiseren is dat bij het plaatsen van windmolens veel rekening wordt gehouden met het landschap. Provincies wijzen op basis van structuurvisies voorkeurlocaties voor windmolens aan. Tegenwoordig worden er nog maar zelden losse (“solitaire”) windturbines geplaatst maar zoveel als mogelijk in lijnopstellingen. Dit oogt rustiger.

We hopen dat we hiermee meer duidelijkheid hebben gegeven over de werkelijke voordelen van windenergie. Wilt u zelf ook profiteren van de voordelen van windenergie? In Rouveen wordt nu de nieuwe windmolen Het Vliegend Hert gebouwd. De windmolen wordt in stukjes opgedeeld en verkocht. Die stukjes noemen we Winddelen. Voor elk Winddeel ontvangt u per jaar gemiddeld 500 kWh stroom. En dat 20 jaar lang. Omdat de stroom van uw eigen windmolen komt, weet u zeker dat die 100% groen is. Wilt u Winddelen om (een deel van) uw stroomverbruik te vergroenen en tegelijkertijd geld te besparen? Klik dan hier

Gasloos? Welke techniek kiest u?

Het Klimaatakkoord van Parijs en van Nederland, het Energieakkoord, het einde aan aardgas… Grote plannen zorgen voor grote onzekerheden. Consumenten en bedrijven zien veel kosten en veranderingen op zich afkomen. Het gevolg? Zij overspoelen de installateurs met ontelbare vragen en verwachten maar één ding: antwoorden!

Installateurs overspoeld met vragen

Hoewel de meeste mensen begrip hebben voor de noodzaak van verduurzamen, volgen de veranderingen elkaar wel erg hard op. Installateurs worden om de oren geslagen met vragen over koelen, ventileren, warmtepompen, warmtenetten, zonnepanelen, zonnecollectoren, infraroodverwarming, pelletkachels, isolatie, inductiekoken, all-electric, gasloos wonen en zelfs gelijkstroomnetwerken. Veel vragen raken aan meerdere vakgebieden. Van de traditionele W-installateur wordt anno 2019 ook kennis verwacht van elektra, isolatie en programmeren.

Veel offerteaanvragen, weinig opdrachten

Naast de vele vragen over technieken en oplossingen, krijgen installateurs zeer veel offerteaanvragen binnen, vooral voor warmtepompen. Het hoge aantal aan offerteaanvragen roept weerstand op bij de meeste installateurs. Niet alleen omdat deze tijdsintensief zijn, maar ook omdat er relatief weinig opdrachten uit voortkomen. Waarom? De onzekerheden bij eindklanten zorgen voor veel vragen die snel en makkelijk bij de bekende installateur worden gelegd. Met een offerteaanvraag, krijgen eindklanten gratis informatie.

Duurzaam Verwarmd GroeneZaken

Terechte onzekerheid

Toch is de onzekerheid van de klant terecht. ‘’Wat gaat dit mij kosten en wat gaat dit mij opleveren? Wat is de impact van zo’n verbouwing of zitten mijn buren en ik straks met geluidsoverlast van de warmtepomp? Wat is de impact op het gebouw? Moet ik een logeerkamer opgeven voor een machinekamer? En wat als mijn woning op een warmtenet wordt aangesloten; schieten de kosten dan omhoog? Kies ik voor pv-panelen op mijn dak of voor een zonnecollector?’’

De installateur zit klem

Wat ook een rol speelt zijn de extremen: de vele positieve verhalen over verduurzaming, tegenover de vele negatieve berichten over de kosten en wat fout kan gaan. Daarnaast worden klanten ook geconfronteerd met tegenstrijdige adviezen van installateurs en specialisten. Het komt ook voor dat daarin foute adviezen zitten, maar vaak zijn er ook meerdere oplossingen mogelijk.
Adviseert u vandaag een gasketel op te hangen, terwijl de gasprijs (fors) zal stijgen, dan loopt u het risico over een paar jaar een boze klant aan de telefoon te krijgen. En stelt u een warmtepomp voor, dan krijgt u vragen over geluidsoverlast en kosten. En wat als uw klant individueel all-electric wil en de gemeente straks voorstelt een warmtenet aan te leggen?

Verandering zorgt voor nieuwe winnaars

De geleidelijke veranderingen die de installatiesector onderging, zijn in een versnelling gekomen. Van installateurs wordt systeemdenken verwacht: kennis van alle diverse (duurzame) technieken, omgang met meer kritische klanten en meer systeemdenken: isolatie, warmteverbruik en -opwek, slimme sturing én stroomproductie middels zonnepanelen.

Revolutie duurzame warmte

Toen acht jaar geleden zonnepanelen aantrekkelijk werden, verwachtten velen dat de traditionele installateurs en elektrotechnische groothandels dit eenvoudig aan hun portfolio zouden toevoegen. Toch is een hele nieuwe markt opgestaan met totaal nieuwe groothandels, installatiebedrijven en adviseurs die zich 100% specialiseerden in zonne-energie en marktleider werden. En hoewel warmte een veel complexer product en systeem is, zal ook deze markt opgeschud worden met allerlei nieuwe spelers die de gevestigde orde zal veranderen. Deze zogenaamde ‘uitdagers’ staan nu langzaam op. Dit is goed waarneembaar op de vakbeurs Duurzaam Verwarmd die in één jaar verdubbeld is in grootte. Duurzaam verwarmen wordt de grootste uitdaging voor de installatiesector.

Daarin lijkt de enige zekerheid verandering. Op 19, 20 en 21 maart worden gratis 130+ seminars aangeboden tijdens Duurzaam Verwarmd. Daar zijn ook de nieuwste innovaties te zien en kunt u in gesprek gaan met alle duurzame warmte en zonne-energie fabrikanten en leveranciers.

Geïnteresseerd? Bezoek Duurzaam Verwarmd gratis met onze invitatiecode 2019GZ