Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Kunstgrasproducent gaat oude grasmat van klanten recyclen

Kunstgrasproducent gaat oude grasmat van klanten recyclen

Duurzaam Royal Grass wil voorkomen dat verouderd kunstgras op plastic afvalberg belandt.

Het Nederlandse Royal Grass gaat als eerste kunstgrasproducent ter wereld kunstgras van klanten dat aan vervanging toe is inzamelen en recyclen. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat verouderd kunstgras jarenlang wordt opgeslagen of illegaal wordt gedumpt, zoals op grote schaal gebeurt met oude sportkunstgrasvelden.

Het recyclen van kunstgras is wereldwijd een groot probleem. Uit een reportage van nieuwsprogramma Zembla bleek onlangs dat Nederlandse recyclingbedrijven massaal milieuregels overtreden. Gebruikte kunstgrasvelden voor sport worden opgeslagen of illegaal gedumpt in het buitenland en nauwelijks gerecycled.

Bekijk hier de reportage van Zembla

,,Royal Grass produceert geen sportvelden maar kunstgras voor tuinen, dakterrassen en de openbare ruimte. We willen voorkomen dat ons kunstgras een vergelijkbaar probleem veroorzaakt als deze sportvelden”, zegt directeur en oprichter Freek Verhoeven van Royal Grass. ,,Sinds de start in 2003 zijn wij ons ervan bewust dat het belangrijk is dat onze klanten de mogelijkheid hebben om verouderd kunstgras terug te laten nemen, zodat het materiaal op een milieuvriendelijke manier hergebruikt kan worden en niet op de plastic afvalberg belandt. Wij hebben die verplichting aan onszelf, onze kinderen en de kinderen van onze kinderen.

Royal Grass richt daarom een compleet systeem van inzamelen en recyclen in. Via het registratiesysteem voor de garantie worden klanten geïnformeerd over de mogelijkheid om verouderd kunstgras op te laten halen. De opgehaalde grasmat wordt vervolgens door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled. Daarvoor heeft Royal Grass een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Deense recyclingbedrijf Re-Match.

,,Onze eerste kunstgras installaties zijn nu bijna 15 jaar oud”, vervolgt Verhoeven. ,,Dat is de minimale levensduur van Royal Grass en dus dienen zich de komende jaren mogelijk de eerste gebruikers aan die een nieuw kunstgrasgazon willen laten aanleggen. Daarom beginnen wij nu met dit project. Eerst in Nederland en België, maar het is de bedoeling dit initiatief uit te breiden naar andere landen. Op termijn willen we het gerecyclede kunststof gaan gebruiken voor de productie van nieuw kunstgras. Dan is de cirkel helemaal rond.

Het recyclen van kunstgras is een technisch ingewikkeld proces, omdat de grassprieten en het doek waar ze ingestoken worden van kunststof zijn gemaakt, terwijl de onderlaag doorgaans van latex is. Deze verschillende materialen moeten van elkaar gescheiden worden, voordat men de grasmat kan recyclen. Het scheiden van de verschillende materialen is een kostbaar proces en de meeste recyclingbedrijven beschikken niet over de technische mogelijkheden die hiervoor nodig zijn. Het Deense Re-Match heeft echter een gepatenteerde techniek ontwikkeld om de verschillende materialen te scheiden en te recyclen. Overigens ontwikkelde Royal Grass zeven jaar geleden al de EcoSense, waarbij zowel het gras als de onderlaag van kunststof is. Dat maakt de recycling makkelijker.

Over Royal Grass

Royal Grass was het eerste bedrijf dat zich focuste op kunstgras voor landscaping. Het bedrijf heeft inmiddels een dealernetwerk in 50 landen. Royal Grass legt geen sportvelden aan, maar richt zich louter op tuinen, terrassen en de openbare ruimte. De kunstgrasvelden van het bedrijf zijn vanwege het ontbreken van rubbergranulaat al sinds dag één veilig en milieuvriendelijk. Alle producten zijn door het onafhankelijke inspectiebureau SGS getest op veiligheid en voldoen aan de EN 71/3 norm, dezelfde norm als geldt voor veilig kinderspeelgoed.

Tijdens de viering van het 15-jarig jubileum op 22 november zal Royal Grass met al zijn nationale en internationale partners een intentieverklaring tekenen waarin alle partijen zich aan de groene doelen committeren.

Kijk voor meer informatie op www.royalgrass-kunstgras.nl

Slimme radiatorventilator, SpeedComfort, verovert bouwmarkten

Slimme radiatorventilator SpeedComfort verovert bouwmarktenMet installateurs en warmtepompen minder gas en CO2 uitstoot.

SpeedComfort en haar slimme radiatorventilator begint aan het derde stookseizoen.
De start-up , “Groenste Idee van Nederland 2015 ”, is een blijvertje.
Het idee ontwikkelde tot een waardevol product, dat kan helpen tot 30% gas te besparen. Minder CO2 uitstoot staat hoog op de klimaatagenda en fossiele energie besparen is een belangrijk instrument.
Pieter van der Ploeg, directeur van SpeedComfort, bouwde de afgelopen drie jaar aan het succesvolle product, dat geschikt is voor de meeste radiatoren en ook voor convectoren.

Samen met warmtepomp

Van der Ploeg: “Handelingsperspectief voor elke gebruiker en simpel zelf toe te passen, daar is ontzettend behoefte aan. Na al dat gepraat willen consumenten wat doen. Voorlopig is de markt met zo’n 7 miljoen huishoudens nog niet voorzien. En met een warmtepomp is het goed samenwerken. Daarmee moet de watertemperatuur omlaag. Met de SpeedComfort krijgen de radiatoren of convectoren meer vermogen en vaak zijn nieuwe radiatoren dan niet nodig. Dat scheelt in de portemonnee.
SpeedComforts zijn naar verhouding niet duur, vier tot zes exemplaren volstaan in een gemiddelde woning. Je investering heb je doorgaans binnen twee stookseizoenen al terugverdiend. En nu met korting in de GroeneZaken Deal nog sneller!

Markten

SpeedComfort werkt graag samen met partners als Qurrent, Sungevity, Hier Bespaart, Vereniging Eigen Huis, GroeneZaken en anderen, allemaal organisaties met betrokken leden of klanten.
De eigen SpeedComfort webwinkel was tot dit jaar de enige leverancier.
Pieter van der Ploeg: “ We zijn er trots op dat na een succesvolle pilot vorig seizoen in enkele bouwmarkten, we nu grootscheeps kunnen aanbieden in Praxis, Hubo, Multimate en Brico in België. We hebben de lange warme zomer geproduceerd om die grote aantallen op tijd klaar te hebben. Alle onderdelen komen samen in Barneveld, waar de SpeedComforts in elkaar worden gezet door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

B2B

Van der Ploeg: “En ons jongste actie is de inrichting van een B2B webshop, want we willen heel graag de installatiebranche bedienen. Er is zoveel vraag naar hun kunde en SpeedComforts helpen hun aanbod aan consumenten diverser te maken. Niet elke klant kan meteen z’n hele huis energieneutraal maken, maar wil wel het laaghangend fruit alvast plukken. Dat kan met een paar SpeedComforts heel makkelijk.
Ik verheug me op het komend stookseizoen!

Kijk voor meer informatie over SpeedComfort op www.speedcomfort.nl 

Slimme radiatorventilator SpeedComfort Pieter van der Ploeg

HVC gaat ondergrond in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard onderzoeken op potentie geothermie

Opsporingsvergunning geeft HVC-gemeenten regie op de ontwikkeling van de ondergrond voor warmtetransitie

De ontwikkeling van geothermie als duurzame warmtebron is belangrijk in de transitie naar een Nederland waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. HVC gaat de potentie voor geothermie in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard onderzoeken. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor geothermie aan HVC toegekend en deze wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Samen met de gemeenten Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard verkent HVC of en onder welke voorwaarden de ondergrond een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de regio. Het kassengebied Alton in Heerhugowaard wordt als eerste onderzocht, omdat uit eerder onderzoek blijkt dat deze locatie zeer kansrijk is voor geothermie.

HVC gaat ondergrond in Alkmaar Langedijk en Heerhugowaard onderzoeken op potentie geothermie

Nederland aardgasvrij

De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij de gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten van het aardgas af. Aardgas draagt als fossiele brandstof bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken.

Regie ondergrond gemeenten

De Nederlandse overheid stimuleert het in kaart brengen van de ondergrond in Nederland om het potentieel van geothermieprojecten volledig te benutten. Marco van Soerland, (manager Lokale warmte HVC): “Gemeenten erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen met de gemeenten een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond publiek geborgd. Met deze vergunning heeft de aanvrager het exclusieve recht om binnen dit gebied onderzoeken op de aanwezigheid van aardwarmte.” In eerste instantie wordt gekeken naar de ontwikkeling van een geothermieboring in het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. HVC heeft een duurzame energie subsidie (SDE+) aangevraagd bij het ministerie om het project te realiseren. Op zijn vroegst zal de boring in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.

Onderzoek

Illustratie geothermie HVCHVC verkent samen met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk de potentie en economische haalbaarheid van geothermie door een uitgebreid geologisch onderzoek uit te voeren. In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond, doordat er in het verleden al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan naar de diepe ondergrond voor olie- en gaswinning. Al deze informatie wordt benut. Een seismische risicoanalyse maakt onderdeel uit van het onderzoek om vast te stellen of geothermie op een veilige en verantwoorde wijze uit de ondergrond kan worden gewonnen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie gewonnen kan worden, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en hoe deze afdoende beheersbaar zijn. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verkregen na advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad.

Geothermie en HVC

HVC neemt momenteel via Trias Westland deel aan een geothermieproject in de omgeving van Naaldwijk. Zij is actief betrokken bij de boring naar geothermie en heeft praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen. De HVC organisatie ontwikkelt zich steeds meer tot een volwaardige duurzame energie,- en mijnbouworganisatie door het aannemen diverse mensen uit de geothermie,- olie- en gas sector. Denk daarbij aan geologen, operationele medewerkers maar ook mensen met jarenlange ervaring met het ontwerpen en het realiseren van putten. HVC gaat er vanuit dat er bij de aangesloten gemeenten de komende 5 jaar een grote verduurzamingslag gerealiseerd kan worden met de ontwikkeling van geothermie in de gebouwde omgeving. Al geruime tijd levert HVC restwarmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad aan ruim 12.000 woningequivalenten. Duurzame bronnen zoals geothermie en energie uit oppervlaktewater geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten.

Over HVC

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (46 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen en particulieren (HVC KringloopEnergie). Verder ondersteunt HVC gemeenten om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie en geothermie. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, biomassa, zon en wind. Meer informatie over HVC: www.hvcgroep.nl