Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Hilversum nog duurzamer door koudelevering aan datahotel NEP op Media Park

Op donderdag 22 juni tekenden duurzame-energieleverancier Ennatuurlijk en mediatechnologiebedrijf NEP The Netherlands de overeenkomst voor het leveren van CO2-arme koude aan NEP op het Media Park. Hiermee gaven de twee partijen het startschot voor een nog duurzamer energieverbruik van het mediahart van Nederland en de gemeente Hilversum in het algemeen.

Met de ondertekening van de leveringsovereenkomst verzekeren Ennatuurlijk en NEP het gebruik van CO2-arme koude voor de koeling van het datahotel van NEP op het Media Park; het Tier 3-datacenter met meer dan tachtig racks aan servers en andere technische mediasystemen. Herman Exalto, commercieel directeur van Ennatuurlijk, Nico Roest, coo van NEP plaatsten hun handtekening onder de leveringsovereenkomst. ‘Per jaar vraagt ons datahotel 1.325.100 kilowattuur aan koude; dezelfde hoeveelheid energie die 400 huishoudens gemiddeld per jaar verbruiken’, aldus Roest. “Ennatuurlijk en NEP verlagen met de overeenkomst de CO2-uitstoot van ons datahotel met 60 procent!” De gemeente Hilversum ondersteunt de overeenkomst. Namens de gemeente was Nicolien van Vroonhoven aanwezig, wethouder van de portefeuille wonen, natuur en duurzaamheid en monumentenzorg.

Hilversum nog duurzamer door koudelevering aan datahotel NEP op Media Park

Twee vliegen in één klap

De techniek achter de koeling van het datahotel zorgt ook voor duurzamere warmte voor de verwarming van de NEP kantoren in het Studio Centrum van het Media Park. Het datacenter vraagt stroom en koeling en produceert restwarmte. Water van 13 graden Celsius dat uit een ondergrondse koudwaterbron komt, neemt de restwarmte van het datacenter op en koelt zo de apparatuur. Het water warmt op tot 19 graden Celsius, wat de juiste temperatuur is om in de volgende stap van het proces de gebouwen op het Media Park te verwarmen. Duurzame koude én warmte dus.

Duurzaamheidsambitie

Het Media Park en de gemeente Hilversum richten hun pijlen al langer op duurzaamheid. Zo levert Ennatuurlijk al CO2-arme warmte en koude aan andere gebouwen op het Media Park en vinden er verkennende gesprekken plaats om energiebesparende maatregelen te treffen in de gemeente. “Dit is een hele slimme manier om op weg te gaan naar een zuinige mediasector. Dit soort creatieve oplossingen zijn nodig voor een CO2 neutraal Hilversum”, aldus wethouder Nicolien van Vroonhoven. Herman Exalto: ‘Samen met de gemeente pakken we kansen om te verduurzamen op. Naast het Media Park zullen ook projecten bij woningcorporaties een belangrijke rol spelen in het behalen van de duurzaamheidsambitie van Hilversum.’

Over Ennatuurlijk 

Ennatuurlijk koppelt lokale producenten en ontvangers van duurzame energie aan elkaar. Het bedrijf levert op deze manier warmte en koude aan circa 70.000 consumenten en ruim 1200 zakelijke klanten verspreid over heel Nederland, met de grootste concentratie in Breda, Tilburg, Enschede, Helmond en Eindhoven. Hierdoor, en dankzij de inzet van haar 130 medewerkers, levert Ennatuurlijk een belangrijke bijdrage aan de transitie naar schone, duurzame energie in Nederland. Meer informatie over Ennatuurlijk vindt u op www.ennatuurlijk.nl

Over NEP The Netherlands

NEP voorziet zijn opdrachtgevers van de technologie, mensen en knowhow die het mogelijk maken om de grootste evenementen ter wereld te produceren en distribueren. Het mediatechnologiebedrijf is wereldmarktleider op het gebied van outsourced productieoplossingen (managed services) en levert verschillende producten en diensten voor remote- en cloudproductie, studioproductie, playout, videodisplay, host broadcasting, postproductie, media-assetmanagement, digital media services en end-to-end OTT-oplossingen. Meer informatie: www.nepworldwide.nl.

5 verbeterpunten voor openbare aanbestedingen in vastgoedsector

De huidige ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een herziening van de openbare aanbestedingen in de vastgoedsector. Belangrijke zaken als de dialoog met stakeholders, beleving, welzijn en maatschappelijke meerwaarde verdienen een centrale plek in het systeem. Dat vraagt om een set richtingwijzers die projecten hierop beoordeelt. Alleen zo zijn kwaliteit en langdurige relevantie te waarborgen.

We leven in een wereld waarin iedereen altijd verbonden en hypermobiel is. Technologische ontwikkelingen hebben onze afhankelijkheid van fysieke plekken verkleind. Dat stelt hogere eisen aan gebouwen. Deze moeten volgens Hans Erdmann, mede-eigenaar van architectenbureau Claessens Erdmann, namelijk een echte meerwaarde bieden, willen ze hun toegevoegde waarde behouden. “Mensen moeten er graag willen zijn, zich er prettig voelen. Afhankelijk van de functie van het gebouw moet het ook productiviteit bevorderen, omzet stimuleren of de beleving vergroten.”

Geanne van Arkel, Head of Sustainability Development bij Interface, fabrikant van modulaire vloertegels, sluit zich daarbij aan. “Aandacht voor de mens in relatie tot het gebouw is een basisvereiste geworden. Daarnaast verdienen ook ecologische aspecten meer aandacht. Circulariteit en duurzaamheid worden steeds belangrijker, willen we toekomstige generaties niet opzadelen met grondstoftekorten, klimaatopwarming en andere nadelige effecten.”

5 verbeterpunten voor openbare aanbestedingen in vastgoedsector

In het huidige systeem van openbare aanbestedingen is ruimte voor meer aandacht voor deze zaken. Alleen dan behouden gebouwen ook op langere termijn hun waarde.

Een aantal richtingwijzers voor openbare aanbestedingen:

1. Van een vaste checklist naar meer overleg

De focus op welzijn en andere aspecten van de mens-gebouw-relatie vereist specialistische kennis. Bijvoorbeeld van herbestemming, van duurzaamheid, van biophilic design, van ergonomie en van psychologie.

Die kennis zit volgens Erdmann vaak in de hoofden van allerlei externe experts. “Voor een goed beeld van de werkelijke wensen en uitgangspunten is uitgebreid overleg vooraf noodzakelijk. Alleen dan kunnen zowel de uitvoerende als de opdrachtgevende partij vertrekken vanuit de juiste visie en het juiste eisenpakket. In openbare aanbestedingen moet er ruimte zijn voor dergelijk overleg”, aldus Erdmann.

2. Van stip voor de voeten naar stip aan de horizon

In het huidige systeem stelt de opdrachtgever van tevoren een eisenlijst samen. Die lijst is leidend, maar vaak gebaseerd op een momentopname. Het is een stip voor onze voeten, waardoor de opdrachtgever de stip aan de horizon uit het oog raakt.

Van Arkel pleit voor meer langetermijnvisie. “Een gebouw moet ook over 30 jaar relevant zijn. Dat vereist een grondige inventarisatie van de wensen en eisen aan het gebouw op middellange termijn. Ook hiervoor is meer overleg met externe partijen vooraf gewenst.”

3. Van focus op proces naar focus op eindresultaat

In plaats van op bovengenoemde zaken legt een openbare aanbesteding vooral focus op het proces zelf. Het is een soort wedstrijd: wie kan de opdracht tegen de laagste kosten in de snelste tijd opleveren?

Die focus op het proces lijkt kosteneffectief, maar is dat volgens Erdmann uiteindelijk niet. “Het levert te vaak een eindresultaat dat niet vanuit de intrinsieke functie van een gebouw is opgesteld en waar de verkeerde zaken de nadruk krijgen. Dat vergroot het risico dat een gebouw na enkele jaren verbouwing behoeft of zelfs overbodig is geworden.”

4. Van inkopen op minimumvereisten naar inkopen op maatschappelijke waarde

Het huidige systeem van openbare aanbestedingen gaat uit van inkoop op basis van minimumvereisten. De maatschappelijke waarde, bepaald door onder andere sociale en ecologische aspecten, is daarin lang niet altijd leidend.

Dat is volgens Erdmann een verbeterpunt, want dankzij de relatief grote koopkracht kan de overheid partijen met aandacht voor maatschappelijke waarde belonen en sterken in hun missie. “De overheid kan door aandacht voor duurzaamheid in het eisenpakket de markt uitdagen op deze aspecten, en dat is bevorderlijk voor de duurzaamheid van de markt in zijn geheel. Het overheidsmanifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen mag ook voor aanbestedingen in de vastgoedsector meer nadruk krijgen.”

5. Van blind zakendoen naar verplichte transparantie

De overheid kan alleen maatschappelijk verantwoord inkopen als marktpartijen 100% transparant zijn over hun duurzaamheidsprestaties. Alleen dan is een eerlijke en objectieve vergelijking mogelijk.

Het is inmiddels een aanvaard beginsel dat grote bedrijven dit doen, maar dat is volgens Van Arkel niet genoeg. “Eerlijke aanbestedingen kunnen alleen plaatsvinden als alle partijen openheid van zaken op dit gebied geven. De overheid zou dit verplicht kunnen stellen, op zijn minst voor de deelnemende partijen aan de openbare aanbesteding. Die verplichte transparantie werkt ook in het voordeel van de marktpartijen, want zij zien hun inspanningen op duurzaamheidsgebied eerder beloond. Het bevordert eerlijke concurrentie op maatschappelijk verantwoord ondernemen, en daar profiteert uiteindelijk iedereen van.”

Over Interface

Interface is wereldwijd de grootste fabrikant van tapijttegels. Hun modulaire producten staan voor kwaliteit, design en innovatie. Daarnaast hecht de fabrikant veel waarde aan duurzaamheid. Interface wil tegen 2020 dan ook volledig duurzaam zijn en noemt dit streven Mission Zero. In 2016 besloot Interface nog een stap verder te gaan met een nieuwe, radicale klimaatmissie: Climate Take Back. Interface wil voorop lopen in het keren van het proces van klimaatverandering en wil met haar manier van produceren een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Interface behoort tot de top 3 meest duurzame bedrijven ter wereld.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Atlanta (VS). Daarnaast heeft Interface kantoren in meer dan 100 landen en productielocaties op vier continenten, waarvan een van de grootste in Scherpenzeel, Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op www.interface.com en blog.interface.com. Of volg Interface op Twitter, YouTube, Facebook, Pinterest, LinkedIn , Instagram, en Vimeo.

Veilig slapen met je smartphone

Veel mensen gebruiken hun smartphone niet alleen overdag, om te bellen, mailen en fotograferen, maar ook ’s nachts als wekker. Het is echter niet altijd bekend dat een smartphone een hoogfrequente straling afgeeft en continue contact zoekt met het basisstation of router. Hoewel niet iedereen merkbaar last hoeft te hebben van deze straling, hebben diverse onderzoeken inmiddels een verband aangetoond met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, allergieën en zelfs gewrichtspijn. Met een nachtconsole van alpenden heb je geen last meer van deze straling, terwijl je wel gewoon ontvangst hebt. Zo kun je voortaan gerust met je mobieltje naast je bed in slaap vallen!

De nachtconsole is een stalen houder, geschikt voor vrijwel alle type smartphones, met een handgemaakte bodem en top van massief alpendennenhout. Van deze bijzondere houtsoort, ook wel arve genoemd, is de gezondheidsbevorderende werking jaren geleden al aangetoond. De console reduceert de schadelijke straling, terwijl je telefoon gewoon werkt en ’s nachts opgeladen kan worden dankzij de speciale kabeldoorgangen. Wetenschappelijk onderzoek door de BundesWehr Universiteit in München bevestigt zelfs dat de met de nachtconsole gerealiseerde stralingsreductie 100% bedraagt.

Veilig slapen met je smartphone

Advies World Health Organization

In het dagelijks leven word je – letterlijk - omgeven door allerlei onzichtbare elektrische invloeden. Steeds als je een elektronisch apparaat aanzet, of het nu een radio, elektrisch deken, televisie of computer is, creëer je namelijk een elektromagnetisch veld. Deze velden, ook wel elektrosmog genoemd, kunnen de normale elektrische signalen van het lichaam verstoren, zoals je biologische klok of hartritme. Onderzoeken hebben inmiddels al aangetoond dat deze straling diverse klachten kan veroorzaken, variërend van concentratiestoornissen tot een hoge bloeddruk en chronische vermoeidheid. Er zijn zelfs sterke aanwijzingen dat er een verband is tussen elektromagnetische straling en het ontstaan van hersentumoren, afname van de zaadkwaliteit bij mannen en beïnvloeding van het ongeboren kind bij zwangere vrouwen. Om deze straling zoveel mogelijk te beperken, wordt door de World Health Organization (WHO) dan ook geadviseerd om het gebruik van mobiele telefoons te verminderen. Het is dan ook niet aan te raden om te slapen met een mobiele telefoon naast je bed, tenzij je je telefoon volledig uitzet of maatregelen neemt om de straling ervan te beperken.

De console wordt geleverd met een zakje alpenden houtschaafsel en een flesje etherische alpenden houtolie. Deze kan men desgewenst op de bovenzijde van de console strooien en sprenkelen, voor een nog betere nachtrust en een ontspannende dennengeur in de slaapkamer.
Verkoopprijs €69,95. Verkrijgbaar in zwart, wit en zilvergrijs.
Meer informatie: www.bedaffair.nl

Over Bedaffair

Bedaffair is een no-nonsense winkel gespecialiseerd in gezond en verantwoord slapen. Hun filosofie luidt dat slaap de essentiële basis is voor zowel je lichamelijke als je geestelijke gezondheid. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij het gebruik van natuurlijke materialen, traditioneel ambachtelijk vakmanschap en het achterlaten van een zo klein mogelijke voetafdruk. Echter, zonder concessies te doen op uitstraling, kwaliteit of comfort. Oftewel: mooie betaalbare slaapproducten zonder chemisch luchtje of schuldgevoel.
Je kunt Bedaffair zowel online bezoeken via www.bedaffair.nl als in hun 140m2 grote showroom in Amsterdam-IJburg (Pedro de Medinalaan 89-91).