Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Bewoners gaan voor groen

Steeds meer dorpen en buurten werken aan een duurzame samenleving. Door het hele land starten gedreven inwoners een regenboog aan initiatieven. Van dorpstuin tot energie-coöperatie en van een deelauto tot het bouwen van een Cradle-to-Cradle dorpshuis. We zien dat bewonersinitiatieven inspirerend werken. Naast de groene doelen van hun eigen initiatief, zorgen ze ook voor een positief effect op de bewustwording van veel mensen in hun eigen leefomgeving.

Netwerk Duurzame Dorpen2

Groen en groen verbinden

Het bevorderen en versterken van de lokale economie is een centraal thema in bijna alle initiatieven. Daarom worden vaak ook bedrijven, instellingen en overheden betrokken. Toch voelt het bedrijfsleven zich niet vanzelfsprekend betrokken bij lokale bewonersinitiatieven. Ondernemers zijn traditioneel gezien immers niet bekend met de trends binnen het maatschappelijk middenveld en het welbevinden van inwoners in dorpen en buurten.
Kijken we echter naar de doelstellingen van de bewonersinitiatieven én naar de doelstellingen van het MVO, dan zien we veel overeenkomsten. Dit levert mooie, interessante en innovatieve kansen op voor samenwerking. Een inspirerend verhaal horen we van Marcel Meijer, burgemeester van het energie neutrale, Deense eiland Samsø . In dit filmpje hoort u hoe de droom van de inwoners van het eiland een enorm positief effect heeft op het lokale bedrijfsleven.

Netwerk Duurzame Dorpen3

Met en voor de regio

Gebiedscoöperatie Westerkwartier in de provincie Groningen is een interessant voorbeeld in ons eigen land. De coöperatie is een innovatief mkb. Ze onderscheiden zich van de vele andere coöperaties doordat ze niet rond één doel of binnen één branche georganiseerd zijn. Ze verbinden groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en inwoners in de eigen regio.
De leden komen dus niet uit één branche en gaat het ook niet om één doel. Ze richten ons op de ontwikkeling van collectieve korte ketens. In die ketens gaat het om voedsel, energie, waterbeheer, natuur, biobased economy, gezondheid, welzijn en zorg – allemaal in de regio, met de regio en voor de regio. Ze pakken onze onderwerpen integraal aan en de aspecten van groene economie, duurzaamheid en innovatie komen duidelijk naar voren.

Steunpunt Fryslan original1

Netwerk Duurzame Dorpen

Het Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) is een landelijk netwerk van, voor en door dorpen die (samen) werken aan een duurzame toekomst. Het Netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideeën waardoor dorpen elkaar inspireren. Iedereen, die een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling in dorpen wil leveren, zich kan verbinden aan het Netwerk.
Neem contact op met Netwerk Duurzame Dorpen via de website netwerkduurzamedorpen.nl/contactgegevens

Woon-werk verkeer in 2016

De meeste werknemers reizen naar hun werk. U kunt hierbij denken aan woon-werkverkeer (naar kantoor), zakelijke reizen (naar klanten) of reizen voor een opleiding die een werknemer voor zijn werk volgt. Hoe stimuleert een werkgever met welk vervoersmiddel zijn werknemer gaat reizen, met de auto, openbaar vervoer of wellicht zelfs op de fiets? Kiezen we voor de meest economische manier of gaan we voor de laagste footprint?

woonwerk  verkeer 2016 4

Werken anno 2016

De helft van alle verplaatsingen vindt per auto plaats en dit vervoermiddel is goed voor 75 procent van alle afgelegde kilometers. Naar verwachting vlakt het autogebruik verder af de komende jaren, o.a. door duurzame mobiliteit. Volgens ons is duurzame mobiliteit dè trend voor 2016! Het bezit van een vervoersmiddel is niet meer bepalend, het gaat om een duurzame, comfortabele en efficiënte manier waarop je een bestemming bereikt. Door op deze manier met mobiliteit bezig te zijn en na te denken over deze materie, kan iemand zelfs bepalen zich niet te verplaatsen en het werk vanuit huis te doen, werken anno 2016!

woonwerk  verkeer 2016 2

Wees creatief.....

Zowel voor (lease) auto's, carpoolen, (lease) fietsen en openbaar vervoer zijn geweldige oplossingen beschikbaar, elektrisch of op groen gas, een e-bike of een gewone fiets, wees vooral creatief! Dit maakt mobiliteit weer mooi en vooral duurzaam!

woonwerk  verkeer 2016 3

woonwerk  verkeer 2016 2

Tijd voor verandering

Wederom is er een jaar voorbij. Een jaar waarin veel gebeurt is, ook op het gebied van duurzaam ondernemen. We hebben een hoop congressen, meetings en bijeenkomsten gehad waarin we over dit belangrijke onderwerp van gedachten hebben gewisseld.

GroeneZaken Blog Impact1

Impact

Nu is het tijd om deze kennisdeling om te zetten in DOEN! Actief met elkaar kijken hoe groen we eigenlijk zijn en hoe we ons op dit vlak kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld op energie gebruik en verbruik, mobiliteit, drukwerk, bankieren, kleding en voeding. Het is tijd geworden om te gaan DOEN!

Hoe duurzaam zijn onze toeleveranciers nu echt? Kunnen we wellicht lokaal meer zaken doen? Kunnen we zelfs richting onze klanten toe kritisch(er) zijn? Geven we onze werknemers de gelegenheid om ook thuis ons milieubeleid voort te zetten?

GroeneZaken Blog Impact4

2016 wordt een heel mooi jaar!

Samen met onze partners en leden gaan wij ons inzetten om duurzaam inkopen ook leuk en voordelig te maken! We kunnen alvast verklappen dat wij een aantal hele mooie deals voor u in petto hebben, waarin u direct, makkelijk en voordelig kunt overstappen. Ook zullen we weer een aantal events stimuleren die de intentie hebben om duurzaam ondernemen te bevorderen.
Als u openstaat voor duurzame verandering zal 2016 een heel mooi jaar worden, voor u en voor onze samenleving!

Wij van GroeneZaken wensen u een zakelijk en privé een heel goed en succesvol 2016 toe!

GroeneZaken Blog Impact3